Ny resursfördelningsmodell inom grundskolan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_0821I går fattade för- och grundskolenämnden, under ledning av ordförande Moa Brydsten (S), beslut om en ny resursfördelningsmodell för förskoleklass, grundskola och fritidshem. Det är ett stort och mycket viktigt beslut! Modellen är framtaganden med utgångspunkt i den senaste forskningen och de faktorer som ingår i SCB:s så kallade riksmodell.

Den nya resursfördelningsmodellen gäller från den 1/1 2018 och ökar tilldelningen för socioekonomiska faktorer. Förändringen syftar till att samtliga elever ska få en likvärdig utbildning oavsett bakgrund. Modellen utgår från varje elevs situation och innebär att skolor där en högre andel av vårdnadshavarna saknar högre utbildning får mer resurser. Likvärdiga förutsättningar är en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag. Alla elever ska ha möjlighet att klara målen. Modellen ger även bättre förutsättningar att bedriva små skolor på landsbygden. Denna nya resursfördelningsmodell kompletteras med den resursfördelning för nyanlända som antogs under förra hösten. Jag är stolt över att vi med den nya resursfördelningsmodellen stärker eleverna i Umeå kommun och deras möjlighet att nå kunskapsmålen oavsett socioekonomisk bakgrund.

Vi Socialdemokrater står för en skola som utjämnar skillnader mellan barn och elever och som ökar jämlikheten. Därför är det nya resursfördelningssystemet som stärker likvärdigheten i utbildningen och ger bättre förutsättningar för en jämlik skola så oerhört viktigt. Oavsett vilken skola barnen går på eller vilka förutsättningar eleverna har med sig hemifrån så är det vårt uppdrag att alla får likvärdiga förutsättningar till en god utbildning.

 

Bli först att kommentera