Ökade resurser till polisen

Av , , Bli först att kommentera 5

polisJag är glad över regeringens initiativ att ytterligare stärka polisens resurser. Det är helt rätt och mycket viktigt att regeringen ytterligare förstärker polisen. Vi kan alla konstatera att polisen står inför stora utmaningar, inte minst efter fredagens tragiska terrorattentat i Stockholm.

Regeringen tillskjuter nu 700 miljoner kronor till Polismyndigheten direkt i vårändringsbudgeten. Redan i budgetpropositionen för 2017 fick Polismyndigheten ökade medel för att anställa fler. Polisen har även ökat antalet civilanställda vilket möjliggör för poliser att ägna sig åt polisiär verksamhet.  Med ett nytt tillskott på 700 miljoner kan myndigheten öka antalet polisanställda ytterligare och möjliggör därmed också en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Vårt land står inför krävande samhällsutmaningar.  Vi har dels en kraftig befolkningsökning och dels kan vi konstataera att en ny brottsstruktur har växt fram med ökade krav på polisinsatser. Regeringen poängterar att ”det dödliga våldet inom kriminella nätverk innebär stora utmaningar för polisens brottsutredande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det gäller särskilt i de mest utsatta områdena. Brottsligheten i vår digitala värld blir alltmer komplex med nya former av bedrägerier och sexualbrott mot barn”. Vi kan även konstatera, med fredagens tragiska händelse färskt i minnet, att utvecklingen i omvärlden innebär att polisens förmåga mot terrorbrott och bidrag till samhällets krisberedskap måste öka.

Bli först att kommentera

Demokrati är terrorismens motkraft

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Kongress LöfvenJag är stolt över vår partiordförande och statsminister Stefan Löfven. I en mycket svårt tid för landet -efter fredagens terrorattentat- har han utstrålat såväl lugn, trygghet och stabilitet som vrede över det inträffade. Han har visat sin medmänsklighet och tillgänglighet såväl som handlingskraft.

Stefan Löfven var noga med att i detta svåra läge påtala att han först och främst är landets statsminister. Han deltog därför inte i inledningen av vår S-partikongress som just nu pågår i Göteborg. Under söndagen äntrade han dock till stående ovationer äntligen kongressens talarstol efter att han blivit enhälligt omvald som partiordförande.”Det är med stolthet som jag tackar för förtroendet” sa han och betonade sedan ”Vi är en frihetsrörelse. Alla har rätt till frihet, därför är det vackraste ord jag vet: solidaritet”. Han var märkbart påverkad av terrordådet i Stockholm och hans tal var ett starkt försvar av demokratin som terrorismens främsta motkraft. ”Vi ska jaga dessa mördare med den samlade kraften av den svenska demokratin.”

Bli först att kommentera