Transporter, konkurrensförmåga och tillväxt i E12-korridoren.

Av , , Bli först att kommentera 5

E12Idag är jag i Lycksele för diskussioner inom styrgruppen för E12 Atlantic Transport om utveckling och förbättringar av den gränsöverskridande samverkan längs E12-stråket som är en mycket viktig transportkorridor i Västerbotten. Dagens möte handlar främst om att etablera en gemensam bild av våra utmaningar och möjligheter.

Vi behöver en gemensam gränsöverskridande trafikstrategi och har därför -tillsammans inom föreningarna MidtSkandia, Kvarkenrådet och Blå Vägen-  tagit fram en systemanalys som tar utgångspunkt i godsflöden, pendling, hanterad godsmängd i kajerna, demografi, hastighetsstandard på järnväg osv. Analysen ska fungera som ett långsiktigt planeringsunderlag för infrastrukturutvecklingen längs E12-korridoren.

Under förmiddagen har vi bland annat fått information av Per Bondemark inköpsdirektör vid SSAB och ordförande i Näringslivets transportråd om behovet av logistik och infrastruktur. Han vittnade om ett industrisverige som lider av trafikstockningar och urspårningar på järnvägen. Han menade att det är svårare och svårare att få in och ut gods ur regionerna. Industrin är viktig för såväl vår region som för landet, vi behöver satsa på såväl logistisk som infrastruktur och då är E12-korridoren en mycket viktigt länk i sammanhanget.

Under eftermiddagen kommer jag även att delta i en paneldiskussion med rubriken Transporter, konkurrensförmåga och tillväxt i E12-korridoren

 

 

Bli först att kommentera