Västerbottningar vet att (S) driver en glesbygdsfientlig politik!

Replik på Isak Froms (S), riksdagsledamot och distriktsordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten, replik ”Vi västerbottningar kan tänka själva”, publicerad på norran.se onsdagen den 19 juni 2019.
Vi västerbottningar kan tänka själva, skriver Isak From i ett svar på min debattartikel ”Hellre bra vägar i norr än höghastighetståg” (Norran 9/6 2019), där jag ifrågasätter ärligheten i Socialdemokraternas retorik.
Isak From gör sig lustig på min bekostnad, vilket jag tycker är trist. Jag har aldrig ifrågasatt västerbottningarnas förmåga att tänka själva.
Isak From fortsätter med sin oärliga retorik när han påstår att det är den M/KD-budget, som vann riksdagens förtroende, som bär ansvar för de förändringar som nu sker på exempelvis Arbetsförmedlingen.
Vår budget innebar en minskning av förvaltningsanslaget med 400 miljoner kronor, vilket motsvarar en besparing på cirka 700 helårsarbeten. Den rödgröna regeringen har i sin vårproposition inte skjutit till mer resurser till Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de är nöjda med den budget som M/KD lade.
Den retorik som Isak From använder är typisk för hans parti. Det är lätt att skylla ifrån sig på andra i stället för att ta ansvar för sin egen budget och de konsekvenser som den innebär.
Jag måste påminna Isak From om att det är hans rödgröna regering som i snart fem år styrt Sverige. Ändå skyller han sina egna misslyckande på Alliansregeringen.
Jag håller med Isak From om att det råder en stor ojämlikhet mellan stad och land. Men det är hans eget parti som till stor del är ansvarig för detta. Det är hans rödgröna regering som straffbeskattar oss som väljer att bo utanför storstäderna. Det är hans rödgröna regering som höjer skatten på drivmedel, inför vägtrafikskatt och flygskatt.
Isak From borde förstå att vi västerbottningar är beroende av bil och möjlighet att flyga.
Vi västerbottningar kan tänka själva och vi förstår att den rödgröna regeringen för en landsbygdsfientlig politik.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot från Västerbottens län

3 kommentarer

 1. Olle

  Jag röstar höger men inte gjorde Alliansen heller nåt som påverkade landsbygden positivt. Detta snack alliansen och S+Mp alltid har gjort före valen har alltid varit glömt efter valet. Att nu stå och samla väljare i denna fråga är bara populistiskt skitsnack.Gör nåt när ni väl sitter vid makten är det som gäller inte bara snacka.

 2. Jörgen K

  ”Hellre bra vägar i norr än höghastighetståg” jag ska ge dig ett bra exempel på en vägsnutt som kan ingå i debatten. Måndagens VK återfinns en artikel https://www.vk.se/2019-07-01/vi-maste-markera-vart-missnoje som bör läsas igenom. Du var i slutet av veckan, 26/27, med nämnda Isak From och landshövdingen Magdalena Andersson på en tvådagars resa i västra delen av länet. Tyvärr verkar ni benlösa då all transport skedde med helikopter, så det blir svårt att förstå undermåliga vägar och konsekvenser av detta.

  Grunden till irritationen ligger i att Länsstyrelsen själva gett garantier vid bildande av Marsfjäll naturreservat, att tillgängligheten i infrastrukturen är av riksintresse och skall så efterlevas.

  Inte ens då Länsstyrelsen anger riksintresse, skakas det fram medel för duglig standard, så fungerar det i verkligheten.

  Arbetsförmedlingen eller någon annan myndighet för den delen som i sin iver att fixa jobb åt sig själva och i den processen glömt bort vad de egentligen hade för grunduppgift, har inget berättigande och ska räkna med att bli utsatt för decimering.

 3. Brorson

  Både Lennart Holmlund, s, och din partikamrat Jan Nilsson, m, har blivit förda bakom ljuset av vissa tidningsreportage i norr om en utredning, som Stockholms handelskammare har gjort. De har dock inte blivit förda bakom ljuset av själva utredningen, som de inte ens har förstått, utan av speciellt Norrländska Socialdemokratens vinklade återgivning av densamma, att den skulle stödja Norrland.

  Nära handelskammaren skriver att det är bättre att satsa på ”befintlig stambana” i stället för den av jök-partierna föreslagna ”höghastighetsjärnvägen”, så är det naturligtvis Södra stambanan som åsyftas och inte någon järnväg i Norrland. Jag har skrivit flera kommentarer på de båda herrarnas bloggar, men Holmlund har inte publicerat någon enda av dem, medan Nilsson har publicerat samtliga. Vad de norrländska debattörerna inte har förstå är hur otroligt mycket pengar, som skulle sparas på en förbättring av Södra stambanan, som med få undantag håller en mycket hög standard redan idag, jämfört med att bygga en helt ny järnväg för i stort sett samma trafik, som idag går på Södra stambanan.

  Handelskammaren ger sedan exempel på vad de sparade pengarna skulle räcka till, bl.a tunnelbana Malmö – Köpenhamn och ”ostlig förbindelse med spår”. Det handlar då naturligtvis inte om en tågfärja mellan Umeå och Vasa, utom om motorvägsringen runt Stockholm. Vad gäller jämförelsen mellan ”höghastighetsjärnvägen” och sådra stambanan kan jag konstatera att handelskammaren har kommit fram till samma slutsats som jag själv för flera år sedan, så på den punkten håller jag med handelskammaren.

  Det tråkiga är bara att med den jämförelsen kommer alla höghastighetsjärnvägar i Sverige, även längs landets mest trafikstarka stråk (söderut från Stockholm) att framstå som olönsamma. Den nu föreslagna ”höghastighetsjärnvägen” kommer emellertid inte att bli en höghastighetsjärnväg av internationell klass, utan är ett redan föråldrat 1980-talsmässogt projekt, för hastigheter som föreföll höga då, men inte idag, och än mindre i framtiden. I medvetande om att tiden håller på att rinna ut för detta projekt, har den socialdemokratiska partikonkressen ställt sig bakom efter tjugo likalydande motioner från s-partiavdelningar längs den föreslagna sträckningen. Kommunalt mygel på högsta nivå, nu med stöd även av C och L.

  Jag hoppas verkligen att det finns en ansvarsfull opposition i Sveriges riksdag, som ser till att projekt stoppas och att nödvändiga förbättringar av de fortfarande dåliga delsträckorna på Södra stambanan genast sätts igång. Samt att en utredning om alternativ sträckning av en framtida höghastighetsjärnväg tillsätts, med mål att järnvägssystemet som helhet ska dra till sig så mycket NY trafik, så att anläggningskoastnaden för den nya järnvägen betalas tillbaka åtminstone under det första halvseklet och att flyget blir nära nog frånåkt på det relativt korta avståndet Stockholm – Köpenhamn.

  Med de tåghastigheter, som redan nu har uppnåtts vid provkörningar med konventionella tåg (Järnhjul på järmräls) i Kina och Frankrike borde en tågresa Stockholm – Köpenhamn och 30 – 50 år inte ta längre tid än två timmar. Inte nästan fyra timmar, som det kommer att ta med den nybyggda”höghastighetsjärnväg”, som de socialdemokratiska lobbyisterna vill ha – och som nu har sågats av Stockholms Handelskammare. Vad jag hoppas att M ska göra. är att stoppa JUST DETTA projekt utan att torgföra några negativa omdömen om järnvägsinvesteringar i allmänhet.

  Även järnvägsinvesteringar måste kunna jämföras med varandra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>