Privat eller offentligt, det är frågan

 

Effektivitet är ett bra mått på att vi gör något bra. Har det någon koppling till om huvudmannen är privat eller offentligt finansierad? Det behöver inte ha det. Givetvis är det många faktorer som spelar in. En bra och tydlig ledning som lyfter sina medarbetare till delaktighet och som ser sina medarbetare som en resurs är en framgångsfaktor i en effektiv verksamhet.  Det finns exempel på sådana verksamheter både privat och inom offentlig verksamhet. Jag vill däremot påstå att det är svårt att få en effektiv verksamhet utan engagerade medarbetare. Inom den offentliga verksamheten är det inte helt självklart att du som chef får ”välja” dina medarbetare utan här träder LAS regler med företrädes rätt in och arbetsgivarens skyldigheter att omplacera, rehabilitera och arbetsanpassa. Samma regler gäller givetvis inom den privata sektorn men av någon outgrundlig anledning är dessa arbetsgivarskyldigheter inte lika påtagliga.  Det är ett lägre sjukskrivnings tal inom den privata sektorn jämfört med den offentligt finansierade sektorn.. Det jag återigen vill påstå är att det finns inget som är vitt eller svart. Det går inte att ställa privat och offentligt finansierade verksamheter mot varandra utan det finns så många andra faktorer att väga in. Faktorer som verksamhetens storlek, ledning, ekonomi har betydelse.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.