Jämställd arbetsmarknad

 

Jag kan inte låta bli att reflektera över en artikel jag läst om jämställdhet i Europa jämfört med Sverige.
Att arbeta för en ökad jämställdhet på europeisk nivå är en viktig fråga ur flera perspektiv. Först och främst är det givetvis en rättvisefråga att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Dessutom så behöver vi fler kvinnor på arbetsmarknaden för att klara framtidens utmaningar när det gäller tillväxt och behov av kvalificerad arbetskraft. De senaste åren har andelen kvinnor ökat på den europeiska arbetsmarknaden. Målet som EU satt för 2010 att 60 % av kvinnorna i arbetsför ålder ska vara sysselsatta har nästan uppnåtts. Dock finns det stora variationer länderna emellan. I Sverige har vi 72 % sysselsatta kvinnor, medan i Malta ligger siffran på bara 34 %. Bakom dessa siffror finns ett flertal faktorer som bestämmer i vilken utsträckning kvinnor har möjligheten att förvärvsarbeta. Det kan ha med utbildningsnivå, antal barn eller civilstånd att göra
Men, politiken spelar också en mycket viktig roll. Det vill säga i vilken utsträckning staten uppmuntrar och stöder kvinnor som vill arbeta – till exempel genom satsningar på barnomsorg eller möjlighet för föräldraledighet för båda föräldrar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.