Pengar till sjukvård inte regionplanering

 

Kammarkollegiet har i dag sagt nej till en storregion. Ett positivt besked för oss och jag hoppas att alla dessa arbetsgrupper, sammanträden och styrelser nu avslutas så att vi kan använda vår landstingsskatt till sjukvård istället för administration. Det är landtingsfullmäktige just nu och debatterna på förmiddagen har varit intressanta och stundvis rätt givande. Min interpellation om nedläggning av Öron-Näsa-Hals mottagningen i Lycksele blev spännande med många engagerade landstigsledamöter som tyckte till och visade sin stöttning för sakfrågan. Aktionsgruppen Lycksele Uppropet har fått en enorm media bevakning och i dag överlämnades namnlistorna med 4500 underskrifter till landstingsrådet Gunilla Johansson(s) i närvaro av TV, radio och tidning. Det har inte avgetts löften för framtiden men jag hoppas att den styrande majoriteten tar sitt ansvar och står upp för vård på lika villkor och en helhetssyn i Västerbotten.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ständigt naggande i kanten!

Av , , 1 kommentar 3

 

I dag är det grupp dag inför två dagars landstingsfullmäktige. Många frågor behandlas och det ska bli två intressanta dagar med diskussioner och debatter. Min interpellation om nedläggning av Öron-Näsa-Hals mottagningen i Lycksele kommer att behandlas i morgon och där hoppas jag att sittande majoritet ska inse konsekvenserna av liggande förslag. Intresset och engagemanget från hela inlandet är stort  Namninsamlingen för Öronmottagningen  som har ägt rum den senaste veckan har gett över 4000 namnunderskrifter. Alla har gjort ett fantastiskt jobb. Jag tycker det är viktigt att politiken slår näven i bordet och visar vem som bestämmer om verksamheten inte kan ta kloka beslut. Det gäller även att den sittande majoriteten lyssnar på de argument jag kommer att lägga fram för en fortsatt verksamhet på Öron mottagningen i Lycksele. Det är jobbigt att ständigt ”slåss” och kämpa för Lycksele Lasarett. Det gäller att aldrig slappna av i sitt engagemang då kommer dessa trevande försök att nagga inlandets akutsjukvård i kanten. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förtroendeuppdrag!

Av , , 1 kommentar 2

 

Politik är alltid ett spännande ämne att diskutera. Jag är väldigt engagerad i vårt lasarett i Lycksele och gör allt som står i min makt för att det ska fortsätta som ett effektivt akutsjukhus i Västerbotten. Jag försöker påverka i de politiska leden och debattera och skriva interpellationer för att belysa var problemen är och för att få en ändring av liggande förslag. Det vi gör i ex. landstingsfullmäktige är väldigt vikigt och jag gick in i politiken för fyra år sedan med en stor entusiasm och en vilja att försöka förändra. När jag sitter i landstingsfullmäktige och ser hur många folkvalda politiker i princip sitter av tiden utan tillstymmelse till intresse, gäspar, läser Aftonbladet och väntar på att tiden ska gå så att arvodet trillar in på kontot, blir jag frustrerad över att många inte förstår vad det innebär att vara vald av folket, vald att representera sina väljare.  Ska vi få bra beslut i ett fullmäktige måste vi också ta ansvar som väljare att rösta in bra politiker som står upp för sitt förtroende uppdrag. Det är precis där problemet ligger många politiker inser inte innebörden av ordet förtroende uppdrag!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trogna Lyckselebor!

 

Jag funderar över oss som bor i Lycksele. Nu tror jag inte för en sekund att vi skiljer oss från andra människor i andra städer men jag har mest insikt och erfarenhet av Lycksele. Vi är otroligt lojala och kampbenägna när det gäller att ställa upp för vårt fantastiska körgäng i Körslaget, vi har troget röstat på Rabih, vi skriver på namnlistor när det gäller att rädda vårt sjukhus. Detta är en otrolig styrka hos oss Lyckselebor. Vi är stolta över vårt Lycksele, men hur trogna Lycksele är vi resten av årets dagar? Vi förväntar oss full service från vår stad men handlar själva på nätet eller på annan ort eftersom då vi får ett bättre pris. Dessa tankar väcktes av en butiksinnehavare i Lycksele som var lite frustrerad över just detta med köptrohet och vår förväntan på service.  Jag får som politiker ta emot mycket synpunkter på vårt Lycksele, trots att jag valt att inte sitta med i kommunalpolitiken utan satsa på landstinget i stället. Det finns många i vår kommun som har bra åsikter och idéer på hur vi ska förändra vår kommun men det gäller att våga lyfta sina idéer och stå för dessa . Det är viktigt att säga till om man inte är nöjd, komma med konstruktiv kritik och våga förändra. Är vi inte nöjda med hur man styr vår kommun måste man våga förändra för att få någon bättring.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste skydda våra barn!

 

Antalet polisanmälningar om barnpornografibrott har ökat. Samtidigt är det osäkert om dagens bestämmelse täcker alla former av befattning med barnpornografiska bilder som tekniken numera medger.  Lagstiftningen mot barnpornografi behöver därför anpassas och skärpas. Regeringen med justitieminister Beatrice Ask i spetsen föreslår en lagändring som innebär att  det blir lättare i Sverige att döma personer som har begått barnpornografibrott utomlands och att preskriptionstiden för brottet i vissa fall förlängs och då ska räknas från den dag det avbildade barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Den nya lagförslaget innebär också att den som aktivt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder ska kunna dömas för barnpornografibrott utan att det behöver visas att han eller hon i lagens mening innehaft bilderna. Detta är bara ett axplock av innehållet i förslaget men i sin helhet är det ett bra lagförslag då vi måste göra allt vi kan för att skydda våra barn mot att utnyttjas på ett brottsligt sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sjukvård även i framtiden!

Av , , 1 kommentar 2

 

I dag samlas alla namnlistor in i Lycksele Uppropet! Det kommer att bli en diger lunta med namnlistor. Dessa ska jag sedan högtidligen överlämna till landstingsrådet Gunilla Johansson(s) under landstingsfullmäktige nästa vecka. När jag förra veckan ringde upp Calle Franklin, ordförande  för Företagarna i Lycksele och berättade vad som var på gång så suckade han ljudligt. Inte igen var hans kommentar! Jag förstår hans uppgivenhet, det har varit ständiga nedläggningshot och det ger ringar på vattnet i resten av vår kommun och för hela inlandet. Företagarna i Lycksele är duktiga på att ta ansvar för vår fortsatta utveckling och har skrivit en bra insändare i VK i går. Det är viktigt att vi kämpar från många håll för att visa vår enighet!  Vi får inte ge upp utan en kamp. Det ska bli intressanta debatter i landstingsfullmäktige nästa vecka. Jag hoppas att landstingsrådet från Lycksele Gunilla Johansson(s) ska inse vikten att vi får behålla sjukvården i Lycksele och inlandet. Ska hon nu lägga ned sin landstingspolitiska bana och satsa på kommunal politik kan det vara bra om det finns sjukvård kvar!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Landsting med nytt styre!

 

På nyheterna i dag läser jag att ett av landstingsråden från (s) sidan inte ställer upp till omval nästa år. Det andra blev petad från (s) listan. Varför denna stora förändring? Har den styrande majoriteten kommit fram till samma sak som alliansen i Västerbotten sagt hela denna mandatperiod att det behövs förändring. Det är iså fall ett bra beslut att Västerbottens Läns Landsting får en ny ledning. Vi kan inte fortsätta denna utarmning av sjukvården och inte ha full kontroll över den verksamhet vi bedriver. Vi har ett universitetssjukhus med spetskompetens slå vakt om det men använd sjukhuset till spetsen, det finns många patienter som skulle få vård och behandling snabbare om vi skulle använda alla våra sjukhus i ett länsövergripande tänk.
Elisabeth Björnsdotter Rahm  (M)

Regionen kostar pengar!

Av , , 1 kommentar 0

 

Regionfrågan engagerar! Det är inget nytt, det har jag tagit flera gånger tidigare. Vad som är lite skrämmande i hela karusellen är alla resurser som läggs ned i denna förstudie och denna planering inför en stor region. Jag sitter med i en arbetsgrupp för högre utbildning och forskning inför en storregion och här har vi haft sammanträde från Gällivare i norr till Härnösand i söder. Sverige är avlångt och speciellt när man ska åka alla dessa mil bara för ett sammanträde över dagen. Detta är tyvärr hur en framtid i en storregion kommer att se ut, många timmar i bil för ett par timmars möte, övernattning och dyra transportkostnader. Jag lyssnar hur korridorsnacket går i riksdagen runt regionbildning i Norrland och det låter positivt för att beslutet kommer att låta vänta på sig och att det kommer att dröja innan vi står inför fullbordat faktum med en storregion. Jag tycker att våra skattepengar ska gå till vår välfärd istället för dyr logistik och organisation kring en region. Snart måste detta slöseri med skattepengar få ett slut.
 
Elisabeth BJörnsdotter Rahm (M)

Välfärd i fokus!

 

            
            Med ett stort utanförskap och samtidigt begränsade ekonomiska resurser måste vi prioritera åtgärder som stärker arbetslinjen och förhindrar att välfärden och  pensionerna långsiktigt urholkas. Det är en linje som både (M) och (s) är överens om. Vi kan inte bekosta ett välfärds system utan inkomster från en befolkning som arbetar.       Det är viktigt att det finns en öppenhet inom välfärden att bedriva verksamheter på ett ekonomiskt och kvalitetssäkert sätt. Det får dock inte ske utan kontroll och krav på att uppsatta mål följs. I Västerbottens läns landsting har den styrande majoriteten kämpat emot med näbbar och klor mot alternativa driftsformer. Nu hoppas jag på förändringar i större grad då till och med partiet centralt säger att driftsformerna är av mindre betydelse, kvalitén ska styra!
 
     Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Hur ska man investera i välfärden?

 

Socialdemokraterna har jobbstämma! De producerar en mängd propaganda, visioner och idéer om hur deras framtida politik ska se ut. Väldigt intressant att läsa. Vad som är ännu mer spännande är att mycket ser ut som om de kopierat vårt Moderata partiprogram.  Stor vikt har lagts på den välfärdssektor vi har i dag . Jag läser direkt från (s) hemsida  ”  Idag kan skillnaderna i kvalitet vara väldigt stora i sjukvård, skolor, äldreomsorg och förskola.  Och det finns stora skillnader i kvalitet i olika delar av landet. – Det blir ett lotteri om förskolan, vårdcentralen eller sjukhuset håller måttet. Mångfald och valfrihet berikar, men kvaliteten på verksamheten måste vara likvärdig. Grundläggande i socialdemokratisk välfärdspolitik är att den enskildes behov ska styra. Socialdemokraterna fäster inte längre lika stor vikt vid om utföraren är offentlig eller privat.” slut citat!
Spännande är att (s) inte vill att man som privat vårdgivare ska driva sin verksamhet med vinst, allt eventuellt överskott skall tillbaka i verksamheten. Hur kan man som privat företagare driva ett företag utan vinst, det är för mig ett problem. I sina skrivningar motsätter sig inte (s) alternativa driftsformer av ex. sjukvård men de ska vara samma förlust företag som landstingen är i dag. Hur ska man återinvestera utan vinst?  Det rimmar dåligt.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)