Jag är imponerad av Fredrik!

När jag får möjligheten att lyssna på vår statsminister Fredrik Reinfeldt blir jag imponerad. Klart och tydligt strukturerar han upp hur vi ska fortsätta vår utveckling av Sverige. Ett Sverige där vi ska ha fokus på att skapa arbetstillfällen, inte bara inom offentlig sektor utan även göra det ännu enklare för entrepenörer att starta verksamhet och att anställa. Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdommar upp till 26 år ska finnas kvar för att uppmuntra företag att anställa unga människor.  Vi ska satsa på utbildning som är mer yrkesinriktad så att vi får bättre kompetens inom våra olika företag. Vi ska se till att den ordning och reda vi har i våra statsfinanser fortsätter och på det sättet även kunna sänka våra skatter i den takt vi påbörjat. Vi är ett litet land och väldigt exportberoende, vi måste se till att vi kan behålla företag och industrier i Sverige genom att förenkla lagar och regler.  Det är viktigt att vi kan se konsekvenserna av en positiv utveckling av Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Etiketter:

15 kommentarer

 1. Hasse

  ”Det är viktigt att vi kan se konsekvenserna av en positiv utveckling av Sverige.”
  Vilka är det som inte är kapabla till det här menar du?
  I vilka fall?

  Motfrågan blir:
  Det är viktigt att vi kan se konsekvenserna av en negativ utveckling av Sverige.
  Kan moderaterna det i alla avseenden?
  Beror det på verklighetsuppfattning eller ideologi?

  Fallstudie:
  Norrland. 10% av befolkningen. 60% av ytan. 5% av pengarna i den nationella trafikplanen 2010-2021.
  Positiva konsekvenser Elisabeth?

  Vi ger 35 miljarder i bistånd till u-länder.
  Sen ger vi netto 15-20 miljarder till EU.
  Positivt?

 2. Imponerad!!!!!!

  Jag är också imponerad av Fredrik Reinfeldt genom att han lyckats på så kort tid socialt nedrusta landet. Ingen har i modern tid på så snabbt, effektivt och strukturerat sätt fått klassklyftorna att öka. Ingen har sett till att så många människor kastats ut i arbetslöshet, utan något socialt skyddsnät. Ingen har försämrat så mycket för pensionärerna under sin regeringstid. Igen har gjort att de som har kapitalet kunnat tjäna förmögenheter på så kort tid. Ingen har haft så hög ungdomsarbetslöshet under sin regeringstid. Det är lätt att imponeras om man inte förstår någonting av det som händer.

 3. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Imponerad!!!!!! (2010-04-25 13:30)
  Är socialnedrustning att erbjuda sjukskrivna en chans till återgång i arbetslivet istället för förtidspension? Skatten har minskat för alla låg/medel inkomst tagare. Vi har halverat arbetsgivaravgiften vid anställning av ungdommar, allt för att få företag att anställa unga. Att en internationell finanskris lamslagit hela världen är en stor förklaring till hur läget ser ut i Sverige. Jämför vi med hur läget ser ut i många av våra grannländer har vi ett bättre läge till utveckling.

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Hasse (2010-04-25 08:30)
  Verklighetsuppfattning och ideologi hänger inte ihop i min värld. Att Norrland inte finns med i trafikplanen är ocskå för mig en besikelse. Jag tror på Norrbottniabanan. EU är en koloss i förändring och de planer som finns och som de svenska komissionärerna jobbar hårt för kommer att gynna oss bättre än tidigare. Den utvekling vi haft i Sverige finns det många olika åsikter om, jag jämför med många av våra grannländer och ser hur de tacklat den svåra finanskrisen och där finns en stor skillnad.Vi har amorterat av våra skulder under finanskrisen. de flesta har fått låna upp betydliga summor.

 5. Imponerad!!!!!!

  Att erbjuda sjukskrivna jobb, innebär detta att man erbjuder dom som har cancer att jobba på Samhall eller att skicka ut folk med grava arbetsskador att förvärra dessa och få ännu fler. Förtidspension är idag lika lätt som att ta ned månen, med den policy försäkringskassan kör.Tvinga folk att flytta var som helst i Sverige om dom erbjuds jobb. Samtidigt som företagen tjänar mer och skatten sänks mest för höginkomsttagarna. Jag förstår att verklighetsuppfattning och ideologi inte hänger ihop i din värld. Men är det någonting som egentligen hänger ihop där, annat än egoismen m.m.?

 6. Imponerad!!!!!!

  Skulle vi ha ett bättre ekonomiskt läge än våra grannländer? Var få du egentligen allt ifrån och vad är det för källor du refererar till? Sverige har det sämsta utgångsläget vad gäller dessa länder, samt att vi har en regering som slagit världsrekord i social nedrustning och omfördelning av resurserna. Till och med Bush skulle blekna. Men moderater förnekar sig aldrig, att bara se det man vill och blunda för allt annat. Huvudsaken att ens eget bankkonto växer eller att man kan utnyttja unga för en spottstyver. Detta har bevisats under de senaste fyra åren. En optiker kanske kan hjälpa dig!

 7. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Imponerad!!!!!! (2010-04-25 18:25)
  Titta på hur det står till i Grekland, England, Frankrike, Tyskland och Irland. Jag tycker att du är väldigt raljerande i dina inlägg. Dessa länder har under finanskrisen belånat sitt BNP upp till 95%. Sverige har under krisen amorterat av sina skulder.

 8. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Imponerad!!!!!! (2010-04-25 18:16)
  Om du vore insatt i Försäkringskassans regelverk skulle du också veta att de som är i behov av sjukskrivning ex. de sjukdomar du tar upp också är sjukskrivna i dag. Det är en fråga om att många tidigare gick från sjukskrivning till förtidspension trots att de ville arbeta.Nu kan de erbjudas arbete utifrån sin kapacitet.

 9. Imponerad!!!!!!!!!

  Du pratar om grannländer, menar du att Grekland, England, Frankrike, Tyskland och Irland är grannländer. Jag förutsatte att detta menades vara Danmark, Norge och Finland. I ditt inlägg säger du grannländer men så hamnar du i svaret långt från vårt land. Är det geografin som du inte kan elelr visa det att dina påståenden är grundlösa om de inte kontrolelras. Faktum kvarstår att Sverige ekonomiskt är sämst bland våra nordiska grannländer som upplysningsvis råkar heta Danmark, Norge och Finland och inte de länder du tar upp i svaret. Håll dig till fakta.

 10. Imponerad!!!!!!!!!

  Regelverket är en sak men verkligheten en annan, då det är människor som skall effektuera detta regelverk samtidigt med stora besparingar och där huvuduppgiften blivit att sätta alla i arbete, oberoende av problembild. Dessutom erbjuds de inte arbete utifrån sin kapacitet, för hur skulle arbetsgivare kunna skräddarsy arbeten på ett sådant sätt. Vi har ett ex. på en professor i Umeå med cancer erbjöds ett jobb på Samhall. Vi har otaliga ex. i Lycksele där folk med grava arbetsskador kastats ut i en ótrygg tillvaro eller till arbeten som förvärrar deras skador.
  Moderat Sverige i ett nötskal.

 11. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Imponerad!!!!!!!!! (2010-04-26 08:27)
  Trist att din syn på grannländer är så inskränkt. Vi är med i EU sedan en tid tillbaka. Jag håller med om att både Norge och Finland har bättre ekonomi är Sverige. Vad Danmark beträffar är vi mer i samma nivå.

 12. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Imponerad!!!!!!!!! (2010-04-26 10:12)
  Att hitta enskila personer som råkat illa ut kan man alltid göra. det är definitift inte bra. Jag håller med om att den professor som är svårt sjuk inte ska ut i arbetsmarkanden och det är inte meningen enligt den trygghetsförsäkring vi har heller. När det är människor som ska tolka regler kan misstag uppstå. I detta fall är det åtgärdat.

 13. Imponerad!!!!!!!!!!!!

  Trist att dina geografikunskaper är obefintliga. Med grannländer menas dom länder vi gränsar till och sen när började vi gränsa mot England, Greklnad, Frankrike och Irland. dessutom erkänner du att du gått fram med osanning eller mot bättre vetande, då plötsligt din utsago om grannländer förvandlas till EU. Vi har alltså ett sämre läge till utveckling, tväremot vad du påstod. Vad detta beror på är både en finanskris och en alliansregering som gjort att inkomstklyftorna och utslagningen aldrig varit större än idag. Det glädjer mig att någon lampa har börjat lysa hos dig.

 14. Imponerad!!!!!!!!!!!!!

  Om det vore så väl att enstaka personer råkat illa ut, skulle väl allt vara möjligt att åtgärda. Tyvärr är mitt ex. med professorn bara ett i en oändlig rad av exempel. Tyvärr enormt grovt med hennes sjukdom. Hon kunde tala för sig och visste hur man vidtog åtgärder mot försäkringskassan, därav klarades detta ärende upp. men hur många som på motsvarande sätt behandlas av FK klarar detta? Du gör gällande att detta skulle vara ett enstaka misstag, vilket medför vilken värld eller omgivning du lever i? Öppna ögonen och se vilket samhälle M skapat, vi är påväg tillbaka till 1920-talet.

 15. Imponerad!!!!!!!!!!!!!!

  Eftersom du refererar i en kommentar till EU, kanske det vore lämpligt att gå in och jämföra hur trygghetssystemen ser ut i dessa länder. Dessutom vore det ännu intressantare att jämföra en period av de sista fyra åren och se vilka länder som rustat ner mest i sina trygghetssystem. Sverige råkar toppa denna lista, med allt från arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkring osv. Tror du fortfarande att detta beror på en finanskris som drabbat alla lika hårt elelr som du påstår Sverige mindre hårt pga. regeringen. Tror du inte detta även har sina politiska orsaker? Börja att läsa fakta!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.