Vi måste lära av andra!

 

 Vi har haft Vårdval inom några landsting i Sverige sedan 2009 och från och med 1 januari 2010 har vi det även i Västerbotten. Jag har tittat lite på en delrapport som Konkurrensverket presenterat och som har tittat närmare på den Vårdvals reform som finns i Halland, Stockholm och i Västmanland.  Regeringen har beslutat hur ramarna i reformen ska se ut sedan har varje landsting fått fylla ramarna med åtaganden. Det gör att reformen ser väldigt olika ut i vårt land. Några likheter finns dock. Ju bredare åtagande som landstinget beslutar om desto större kundunderlag behövs för att få en ekonomi i sin verksamhet och det gör det betydligt svårare för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Att ge alla i sitt landsting en grundlig information om vad ett fritt Vårdval innebär är även det en stor förutsättning för att alla ska ges möjlighet att göra ett aktivt val. Vad som också framkommit är att det är i princip omöjligt att ha ett rättvist konkurrens förhållande mellan privata vårdgivare och landstingsdrivna hälsocentraler.  Att läsa denna delrapport gör mig lite orolig för hur vi ska klara av Vårdval Västerbotten.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)     
Etiketter:

4 kommentarer

 1. S-O S

  Men handlar inte detta vårdval om att ytterligare segregera människor i fattig och rika?
  Är det inte i de rikare kommunerna som vårdval har mottagits med glädje medans i sämre bemedlade kommuner endast har lett till sämre vård?
  Eller ska vi återigen se lösningen i privatisering?
  Man säljer vårdinrättningar i en ohämmad karrusell där folket står som förlorare och ett fåtal som x antal miljoner rikare? Och detta sker på skattebetalarnas bekostnad, ni som vill värna om just skattebetalarna?

 2. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till S-O S (2010-05-06 18:54)
  Du har inte förstått grunden med ett vårdval, det märks tydligt. Att ge valmöjligheter till patienten att få den vård de vill ha och att valet att byta om man inte är nöjd är ditt. Det ställer krav på den som ska ge vård och det är definitivt lika för alla. Alla får välja privat eller landstingsfinanseierad vård, det är upp till dig.

 3. S-O S

  Nä, jag har inte förstått vitsen med vårdval, är det inte bättre att lägga energin på EN bra vård? Att splittra upp vård gör den väl inte bättre?
  Privat vård visar sig ha fördelen med att kunna välja hur många man kan/vill vårda. Gör man kontroller över människornas hälsotillstånd också innan man blir antagen i den privata vården?

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till S-O S (2010-05-09 16:10)
  Vårdvalet fungerar så att det är du som patient som väljer vilken hälsocentral du ska gå till och det är ingen som blir nekad att lista sig hos en vårdgivare. Om du inte är nöjd har du din fulla rätt att byta vårdgivare så ofta du vill. Det gäller alltså att om man vill ha en lönsam hälsocentral måste man ge alla sina patienter god vård. Det är en av skillnaderna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.