LOV til kvinnor!

 

Lagen om ökad valfrihet i vård och omsorg(LOV)  börjar ge effekt. Ökad valfrihet i välfärden ger flera företagare  och också fler kvinnliga företagare. Vi ser nu att när människor själva får välja välfärdstjänster ger det flera kvinnliga företagare. Kvinnor startar tjänsteföretag inom sina kompetensområden bland annat hemtjänster av olika slag. Det är bra att kvinnors arbetsmarknad äntligen släppts fria från kommunernas monopol. Det ska bli spännande att se vad detta kommer att innebära på lång sikt för kvinnor och företagande. Tyvärr hyser vi inte samma utveckling inom hälso och sjukvård ännu. Landstingen styr regelverket för de olika vårdvalen och här har det ännu mest varit de stora vårdföretagen som stått som alternativ till landstingsvård. Här behöver vårdvalsavtalen ses över. Det skulle leda till en mycket större valfrihet om småföretagande i hälso och sjukvården var mera möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Etiketter:

12 kommentarer

 1. feedback

  vaddå börjar ge effekt? hur många fler kvinnliga företagare har det gett? eller svara snarare på en mer intressant fråga: vad har lov haft för effekter på anställningstryggheten för de kvinnor som anställts av de här nya kvinnliga företagarna? har de rätt till heltid? antälls merparten tills vidare?

 2. Isak

  Ju fler kockar ju sämre soppa. Har svårt att se att våra
  gemensamma åtaganden skulle bli bättre om vi har fler vård-
  givare(företag). Har också svårt att se att valfriheten
  och effektiviteten skulle öka med fler företag. Har svårt
  att se rättvisan i ett system med många olika vårdgivare.
  Har svårt att se att man i valfrihetens namn kan anse det
  är viktigare att antalet vårdgivare ökar än antalet vård-
  tagare för samma pengar. Har svårt att se jämställhetsper-
  spektivet i valfrihetens namn i att öka företagandet.

 3. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till feedback (2010-05-15 12:44)
  Västerbotten är inte i topp när det gäller etablering av företag inom välfärds sektorn. Det finns betydligt bättre resultat i andra delar av vårt land. Rätt till heltid är en fråga som är svår att styra i privata företag. Inom offentlig sektor är det många kommuner och landsting som erbjuder alla heltid.

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Isak (2010-05-15 14:05)
  Ser man inte fördelar med fri företagsamhet är det svårt att se nyttan med konkurrens, ökad tillgänglighet, ökade krav på kompetens. Att stimulera kvinnor att starta egna företag inom den sektor där det i dag arbetar flest kvinnor är positivt. Du får inte mer pengar inom välfärden, du fördelar den på ett annat ofta mer retionellt och flexibelt sätt.

 5. Isak

  Hur ökar du jämdställdheten, med att kvinnorna konkurerar med varandra om att starta egna företag. Helt riktigt” Du
  får inte mer pengar inom välfärden,du fördelar den på ett annat ofta mer rationellt och flexibelt sätt”. Men varför
  kan inte du göra detta som chef. Du är avdelningschef för
  IVA/ambulans och anestesi. Och det måste väl vara din ar-
  betsuppgift att motivera dina underordnade att både arbeta
  på ett rationellt och flexibelt sätt. Varför jobbar du inte
  lika bra som anställd inom landstinget som du skulle jobba
  om du hade eget. Vem är det issåfall som hindrar dig???

 6. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Isak (2010-05-16 19:23)
  Antalet kvinnor som driver egna företag är försvinnande liten jämfört med män. Av den anledningen ökar man vårt jämställda samhälle med fler kvinnor som egna företagre. Att uppmuntra till alternativa driftsformer där det är möjligt inom vår väldfärd är inget konstigt. Att som chef uppmuntra mina medarbetare är självklart. Om jag vore sjuggymnast, audionom, arbetsterapeut, logoped eller liknande skulle jag fundera på att öppna eget. Nu är jag inte det!

 7. Isak

  Kan konstatera att dina kunskaper om jämställdhet utgår
  ifrån vilka driftsformer man har på en verksamhet. Men du
  bör nog förklara vad du menar, när du säger att du skulle
  jobba både bättre och hårdare om du i stället hade en annan
  driftsform på det arbete du har idag. Och på vilket sätt
  jobbar din avdelning sämre än om dom hade en annan drifts-
  form. Och vem är det som hindrar dig att inte arbeta som
  om ni hade en annan driftsform. Eftersom du jobbar med så-
  dan viktig verksamhet så är det oroande om ni inte kan
  göra ett fullgott jobb, beroende på dålig verksamhetsform.

 8. Isak

  Det du säger är att det behövs ytterliggare incitament för
  att du och din avdelning skulle kunna öka er motivation, prestation och effektivitet inom sjukvården. Vilka verktyg
  är det som saknas, och vad är det som du saknar för att
  kunna skaffa dig dessa. Och varför har du inte kunnat över-
  tyga dina beslutsfattare om det förträffliga i att göra dom
  nödvändiga förändringarna.

 9. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Isak (2010-05-18 19:07)
  Jag har aldrig pratat om den verksamhet jag bedriver. Jag försökte beskriva vilka verksamheter som har stor potential att ”starta eget” Att öka effektivitet och prestation finns redan verktig för inom landstinget. Att få fler arbetgivare inom samma sektor leder som sagt var till ökad konkurrens och kompetens höjning. det är en positiv effekt

 10. Ragge

  Tänk att det finns självändamål med att skapa en fördjupad kvinnofälla i en redan kvinnodominerad bransch. Är inte problemet att alldeles för få män jobbar inom vård och omsorg?
  Fler kvinnliga företagare till vilket pris som helst och bara för principens skull är 1800-tal för mig. Leder det här jämställdhet och lönsamma företag? Käpphästen kvinnligt företagande är verkligen ett sätt av allianskvinnorna att bakbinda än fler i en vårdsektor med outsinligt ökade behov och samtidiga besparingar. Ingen talar om förutsättningar för framtida vårdföretagande. Se på Attendo&co hur de skär för vinst.

 11. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Ragge (2010-05-19 08:28)
  Att inte fler män söker sig till vård och omsorg beror till stor del på att det är ett låg status yrke med tillhörande låg lön.Hur ändrar vi det? Att uppmuntra till eget företagande för att skapa konkurrens och kompetens utveckling är för mig en positiv utveckling och varför man satsar på vård och omsorg är givetvis där för att det finns flest kvinnor där!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.