Våld ska leda till allmänt åtal!

 

 Kvinnor i Europa har inte samma skydd, lagen varierar mellan länderna och därför är det väldigt positivt att det nu införs en gemensam lag mot kvinnovåld i hela EU. Inom flera EU länder faller inte våldtäkt under allmänt åtal och det krävs en anmälan från offret för att polis och åklagare ska ta upp fallet.  Enligt EU parlamentet är det så att rättsväsendet och inte offret ska avgöra om gärningsmannen ska ställas till svars för det brott som begåtts. Detta är oacceptabelt eftersom stor del av våldet sker inom äktenskapet eller inom ett förhållande och det kan innebära stor press på den utsatta kvinnan att ta tillbaka sin anmälan. Detta ska nu ändras så att samma lag gäller i alla länder att denna typ av våld alltid faller under allmänt åtal.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Drömmen om demokrati!

 

Träffade Egyptens ambassadör för mänskliga rättigheter för att diskutera utvecklingen i landet och hur hon såg på den revolution som landet genomgått. Det förekommer fortfarande stora demonstrationer på Tharir torget varje fredag och dessa demonstrationer samlar ungefär en miljon människor varje gång. Det råder ett bedrägligt lugn i landet och det utlysta nyvalet i september är något som engagerar alla. Just nu finns ett stort parti i landet , det Muslimska brödraskapet och enligt den egyptiske ambassadören står partiet för demokrati och jämställdhet. Egypten har ett väl utbyggt utbildningsväsende men kvalitén är inte bra, det är en av frågorna som kommer att bli stora i valet parallellt med frågan om hur stor betydelse religionen ska spela i landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)

Det går bra för Sverige!

 

I dag presenteras vårbudgeten och vi ska debattera den i dag klockan 13.00 i Riksdagen. Den innehåller många delar och de stora som de allra flesta kommer att märka av är ett femte jobbskatteavdrag. Att vi även gör förändringar i sjukförsäkringen är positivt. En sänkt skatt till våra pensionärer och en sänkt restaurang moms är också något som många kommer att märka av när detta införs 2012. Om inte Sverige återhämtat sig så bra efter den stora finanskrisen hade vi inte kunnat genomföra alla dessa reformer. Att göra som den nya (S) ledaren Håkan Juholt vill och höja fastighetsskatt, införa förmögenhetsskatt, höja bensinskatten tycker inte jag är positivt för oss som bor i Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kärnkraft i Oskarshamn

 

I går var jag på studiebesök i Oskarshamn. Besökte kärnkraftverket och även SKB som precis lämnat in en ansökan om slutförvaring av utbränt kärnbränsle. Att se Oskarshamns reaktor 3 var en upplevelse. En stor reaktor omgiven av en otrolig säkerhet. Vi har en av de högsta kraven på säkerhet när det gäller hantering av kärnkraft och det känns tryggt. Besöket vid Svensk kärnbränsle hantering var också intressant. Vi fick en grundlig genomgång i hur kärnbränslet ska slutförvaras och fick även följa med ner i underjorden, ca 500 meter under jorden och se de olika tester man gjort för slutförvaring. Ansökan man gjort för slutförvaring av kärnbränsle handlar om Forsmark och de tester som görs är för att garantera säker slutförvaring.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsning på företagande

 

Sverige har en bra ekonomi och ordning och reda i våra finanser. Det är lånt ifrån alla länder som kan säga det. För att vi ska fortsätta en positiv utveckling måste vi fortsätta få fler människor i arbete, öka vår tillväxt genom företagande och dessutom satsa mer på forskningen. Våra allians partiledare har i dagarna presenterat ett nytt ekonomiskt paket för att stimulera allt detta. Paketet innehåller bland annat förenkling inom vissa skatter och även måste vi förenkla för de som vill forska och även göra det enklare för företag att satsa på utveckling av sitt företag. Vi behöver en fortastt satsning inom företagande för att kunna minska arbetslösheten 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

blåval.nu!

Jag blev kontaktad av Max Persson en av de engagerade studenterna på Umeå Universitet. Han berättade att det snart är kårval vid universitetet. Att engagera sig samhällspolitiskt är viktigt och det är många som gör det i dag, mycket tack vare närheten till information och enkelheten. Moderata Studenter har en egen hemsida med information om vilka frågor de driver och tycker är viktiga. Du som är intresserad gå in och läs!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ny drogstrategi!

 

Riksdagen har antagit en ny drogstrategi. Den innehåller en rad punkter när det gäller alkohol, narkotika, doping och tobaks frågor. Vi har en mängd insatser i vårt samhälle i dag men uppföljningen är dålig och svår att utvärdera. Det är en viktig uppgift för att veta att vi gör rätt saker. Ett annat förslag är att det ska bli straffbart att dricka alkohol efter en trafikolycka. Det är inte rimligt att man ska gå fri från en trafikolycka genom att påstå att man druckit alkohol efter det att olyckan inträffat. I Norge är det inte tillåtet att dricka sex timmar efter att man varit inblandad i en trafik olycka.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Australien i focus!

 

I dag besöker Australiens talman John Hogg Riksdagen och ska även besöka Näringsutskottet. Jag har blivit inbjuden att vara med under mötet som ledamot för utrikesutskottet. Det är ett intressant land ur många aspekter. Ett stort land där ursprunget till stor del består av förvisade brittiska straff fångar från 17 och 1800 talet. Trots den stora finanskris som vänt upp och ned på många länders ekonomi har Australien lyckats klara sig väldigt bra. De har en arbetslöshet på lite drygt 5% och upplever en råvaruboom som bara kan jämföras med guldruschen i mitten av 1800-talet. Sverige har stort utbyte med Australien inom många områden. Det är ett land med stora politiska strider och det ska bli intressant att diskutera detta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Migration är ett måste!

Av , , 4 kommentarer 0

 

Jag har skrivit en debatt artikel om migrations politiken och om den överenskommelse som (M) gjort med (MP). Det är en intressant blocköverskridande överenskommelse på flera sätt och utgångspunkten är att vi vill att Sverige ska ha en human asylpolitik.  Arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för Sverige, både nu men särskilt på sikt. De äldre blir allt fler i förhållande till de yngre. Medellivslängden i Västerbotten är 83,2 år för kvinnor och 79,2 för män. 2040 tyder prognoserna på att hela åtta procent av svenskarna kommer vara åttio år eller äldre. Det ställer höga krav på den offentliga sektorn. Färre ska försörja fler. Vi måste se långsiktigt på den problematiken och inte göra som Sverigedemokraterna vill att stänga Sveriges gränser mot omvärlden i alla frågor.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Andra vindar blå(s)er

 

I gårdagens Svenska Dagblad är den nya ekonomiska talespersonen för (S) intervjuad. Tommy Waidelich vill inte ge några stora löften när det gäller utseendet av (S) ekonomiska plan men en sak som jag tycker är både intressant och positiv är att han är positiv till RUT avdrag. Waidelich säger i intervjun att hushållsnära tjänster har bidragit till att skapa en ny marknad. Han fortsätter att säga att det är viktigt att (S) tar tillvara det som har utvecklats.  Slut citat! Jag tycker det är intressant att under valrörelsen 2010 var (S) väldigt emot RUT. Det är spännande att det nu verkar blåsa andra vindar inom (S).  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)