Ordning och reda är viktigt!

 

Ordning och reda i statsfinanserna har varit ett av finansminister Anders Borgs ledord. Det står för ansvarstagande och har visat sig haft stor betydelse när många av våra grannländer genomgår kris efter kris på grund av dåliga finanser. När oron är så stor som den är på den finansiella marknaden känns det som ett klokt beslut att avvakta ett med det femte jobbskatteavdraget. De jobbskatteavdrag som har genomförts har gett stor effekt och det är en tydlig signal att det ska löna sig att arbeta. Den planerade skattelättnaderna för pensionärer finns med tillsammans med det femte jobbskatteavdraget i 2012 år budget diskussioner.     
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

12 kommentarer

 1. Lennart

  Hur ska ni ha det? I juni är jobbskatteavdrag det enda rätta, i augusti skapar det bara elände. Om inte varannandagspolitik, så är det tydligen varannanmånadspolitik som gäller för moderaterna…

  För övrigt ställer jag denna fråga igen (eftersom du aldrig svarat förr): Kan du namnge ett enda land mer än Sverige som beskattar pensionärer högre än löntagare?

 2. Krister Klermalm

  Ordning och reda i statsfinanserna har också den Socialdemokratiska majoritets regering gjort efter 90-tals krisen. En städning som stått dyrt för folket. Nu måste vi investera för framtiden med att stärka välfärden i ordning och reda som ni inte har tagit på ett ansvartagande sätt. För vi har överskott i dessa kassor som handlar om arbetslöshets- och sjuk-försäkringarna. Samtidigt ställa större krav på finansiella marknaden attt ha hållbara system med faktiska säkerheter till hands.
  Dessutom ska Sverige följa mänskliga rättigheter med lag och direktiv stärka medborgarnas rättsäkerhet som i och med bortskyfflande ansvar ifrån staten utalar om med ”enskilda fallen” och när kommunerna inte tar sitt ansvar ska staten ordna till för den enskildes rättsäkerhet.
  Till sist förespråkar jag skattelättnader för pensionärerna före femte skatteavdraget för de som redan har ett arbete.
  Landet måste ta vara om varje medborgare på ett värdigt sätt i rättsäkerhetens namn enligt FN konventionena. Ansvar har folket inte beslutfattarna som använder argumentet ”kan inte säga någonting om enskilda fallet”!

 3. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Lennart (2011-08-17 10:49)
  Moderaterna har varit tydliag med att ett femte jobbskatteavdrag genomförs om det finns reformutrymme. Viktigt är att det är ordning och reda i finanserna. På grund av det osäkra läget i världen så har man gjort bedömningen att just nu är det inte rätt läge att genomföra ett femte jobbskatteavdrag. Planerna finns kvar men det får vänta något. Angående din fråga om skatt till pensionärer, ber jag om ursäkt att jag inte svarat tidigare. Det kommer ett svar inom kort!

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-08-17 11:48)
  Du har helt rätt i att det är viktigt att ta ansvar och det finns flera sätt att se på den saken. Alliansregeringen har tagit sitt ansvar och sett till att så många som möjligt ska ha ett arbete att gå till. Att stå utanför arbetsmarkanden är inte positivt för någon. Att det blir överskott i sjukförsäktingen kanske betyder att det var en överutnyttjande av försäktingen tidigare. Är du sjuk ska du givetvis vara hemma och rehabilitera dig men som det var tidigare att många gick hemma flera år är inte en bra utveckling. Att ta ansvar för alla innevånare i ett land är viktigt men det ställer även krav på att alla innevånare också uppfyller sina åtaganden. Genomsnittspenionären får i år en höjd penison med 420 kr i månaden. Skattesänkningar blir det när det är mer stabilt på finansmarkanden.

 5. Krister Klermalm

  Du kan alltså inte bekänna om att Socialdemokraterna tog sitt ansvar på sitt sätt med statsfinanserna.
  Alliansregeringen där moderaterna har större inflytande kring utformningen av sociala skyddsnäten, har tagit ett nitisk reform som sätter människorna i ett mer sjukare tillstånd än tidigare med erat arbetslinje – allt för hård med att så många som möjligt ska ha ett arbete att gå till.
  ”Att stå utanför arbetsmarkanden är inte positivt för någon” är alla parter överens om, om så det kommer ifrån vänster eller höger såsom de gröna hållen.
  Du menar med överskottet blev under eran regeringstids och det övernyttjades tidigare. Så är detta endast gloria fylld retorik ifrån erat håll. För överskottet rådde även under sosse majoritets ledda regeringen. Billiga retorik ses igenom av oss verklighets förankrade politikerna.
  Ändå kastar ni ut faktiskta sjuk ut på arbetsmarknaden medans de som kan arbeta med funktionsnedsättning får inte några anställningar via Arbetsförmedlingens tjänster av anställningsstöd -för att tjänstepersoner gör inte sitt jobb utan följer slavisk under direktiven med byråkratiska regelverkslåsningar i handlingskraft till för arbetsgivaren och arbetstagaren.
  Kom och inte snacka till rätta med att invånarna inte uppfyller sina åtagande av eget ansvar. Jag kan se med mitt eget ansvar att det inte inte lett till att fått mig ett arbete av AF tjänster. För t o m själva chefen motarbetar en för ett arbete.

 6. Krister Klermalm

  Jag fann ett ställe som jag kunde jobba som på ett företag, tog kontakt och hade praktik med flitpeng. Några månader senare beslöts det att en UA-anställning ordnas fram under ett fyra årsplanering till ett tillsvidare anställning. Tiden gick inget hände, handläggare lovade det ena efter det tredje till ingen verkan alls. Jag tog mitt ansvar att höra mig efter till AF vad händer och gick till läkarn om intyg som tydligen inte kom fram -läkarn skickade tre gånger efter AF förfrågan ändå inte kom fram. Veckan efter jag hade varit på lassa kom det veckan därpå och jag veckan därpå va förbi AF om de har fått det. Hör och häpna så sa handläggarn då att nu skulle anställningsförsäkringen göras klart. Då har det gått fyra månader efter det fattade beslut om UA-anställningen. Semsterna kom och i början av augusti hörde jag för hur det går med försäkringsbiten. Då lovade handläggaren att i november skulle jag kunna få första lönen, ett år efter praktiken hade börjat.
  25 November det blev och ingen lön kom, varför då? Jo försäkringsbiten är inte klart. Några siffror ifrån AF saknades dock gjorde chefen ändå sitt den dagen med försäkring för han blev också less på hur Af hanterade med min anställning. Helgen kom och på måndag kom jag inte till jobbet av att jag har en värdighet att vara rädd om samt det är någon måtta med hur mycket tålamod att finna sig i detta sammanhanget.
  Tala nu inte mig om eget ansvar när AF inte gör sitt jobb, för jag fick inte ens byta handläggare, för denne inte uppfyllde sitt uppdrag tillräcklig för att ordna en anställning.
  Är det ett ansvarstagande enligt ”arbetslinje” ifrån AF sida?

 7. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-08-29 17:04)
  Den tidigare (S) ledda regeringen har gjort många bra insatser, det har jag aldrig förnekat men att ta det ansvar som Alliansen gjort för våra statsfinanser är inte något som (S) kan ta på sitt ansvar. När de nödvändiga förändringar gjordes i vår sjukförsäkring uppstod vissa brister i försäkringen. Dessa är nu på väg att förändras. Är du sjuk ska du vara med i sjukförsäkringen det är klrt och tydligt. Du missförstår min mening om att ta eget ansvar. Vad jag syftar på är att alla har ett ansvar för sitt liv, det kan aldrig överlåtas till att det är staten som ska ta ansvar helt och hållet. Jag kan inte kommentera dina problem med Arbetsförmedlingen då jag enbart har din version av vad som har hänt, jag har inte hört den andra sidan.

 8. Krister Klermalm

  Jag är vis nog att begrip att (S) kan inte ta något av sitt ansvar för vad Alliansen gjort för våra statsfinanser, lika mycket som Alliansen inte gör det när (S) regerade.

  Dessa nödvändiga förändringarna kunde göraas åt redan innan reformen genomfördes. Nu tar det extra långt tid av dessa bristerna som kunde undvikas. Ni visste detta också.

  Jag är inte sjuk, kan du inte skilja emellan sjukdom och funktionsnedsättning. Jag har hjärtsvikt med pacemaker, som bland annat på grund av hur tjänstepersonerna inom välfärden har behandlat mig igenom åren.

  Det är du som inte har läsförståelse här. JAG HAr FAN TAGIT MITT ANSVAR HELA FUCKEN HELA TIDEN UNDER DENNA ANSTÄLLNINGs MÖJLIGHETEN.
  Jag tar ansvar för mitt liv och det är myndighetsutövarna som har ställt till det och konstruktionen av välfärden och regelverk som har förhindrat mitt arbetsökande Och nu för en UA anställning..
  Samt att AF har ingen resurser för arbetssökande av datorteknik på ett tillfredsställande sätt, samt arbetsmiljö vid lånedatorerna har inte fungerat.
  SÅ KOM INTE MED ATT SÄGA ATT JAG SKA TA MITT ANSVAR OM MITT LIV, FUCKEN DET GÖR JAG!!

  Staten har ett ansvar att vara tillhands för medborgarna och näringslivet, om så det gäller en anställning så ska regelverken gynna till rationell en hantering av anställningen för både arbetsgivaren och arbetstagaren inte åt byråkratin. Något som du uppenbart inte begriper.

  Typisk försvarsretorik när sanna verkligheten höjer sina rösten så ska det krympas undan istället för att se till en förändring av byråkratin. För nog kan du hålla med om att en anställningsstöd ska inte behöva ta mer än 9 månader att anordna?! En mycket enkelt att besvara utan att ställa på någons sida, för ni vill ju att alla ska kunna komma till arbete. Säger du annat så rimmar era resonemang om arbetslinjen illa.

 9. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-08-30 20:47)
  Jag har aldrig påstått att just du inte tar ansvar! Du ifrågasatte sjukförsäkringen och jag svarade på detta! Jag har inte lagt några personliga beskriningar i detta, ej heller syftat på dig som person! Vad vill du att jag ska göra? Att inte ha en hel bild gör det omöjligt att ha åsikter i en fråga oavsett vad den handlar om!

 10. Krister Klermalm

  Det är den retoriken som ni använder av att de arbetslösa och sjuka inte tar sitt ansvar för sina liv. Något är uppenbart falsk påståenden särskilt ifrån Moderater håll.
  Sedan kan du ha en politisk uppfattning kring sjukförsäkringen och om hur det är i verkliga livet för dessa ansvarstagande arbetslösa och sjuka samt de som har funktionsnedsättningar.

  Det här citatet kan du ändå kunna ha en åsikt och ha någon ställningstagande om.

  ”Staten har ett ansvar att vara tillhands för medborgarna och näringslivet, om så det gäller en anställning så ska regelverken gynna till rationell en hantering av anställningen för både arbetsgivaren och arbetstagaren inte åt byråkratin”

  Intressant på Aktuellt nu om anställningar. Illa illa.

 11. Krister Klermalm

  Ännu e nenkel ställningstagande du kan göra. Det är:

  Ska AF tjänstepersonen kunna göra ett färdigt material att kunna ringa upp för den arbetsökande till arbetsgivaren som gäller för en anställning om en förfrågan att skriva under? Där underskriften endast behövs att skriva på av alla de papper som gäller med anställningen.

  Detta skulle snabba på anställningar och höja företagens förtroende till AD tjänster ordentligt.

Lämna ett svar till Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.