Trafikpoliser ett framtidsyrke!

Av , , 3 kommentarer 1

 

Vietnam ett annorlunda land. Här räknar man sin valuta i miljoner Dong och det är lätt att tappa bort sig och räkna fel. En enkel middag kostar 100 000 Dong, det är ca 33 svenska kronor. I Hanoi där jag varit på besök är en stad av hektisk trafik ett myller av mopeder där den trafik regel som är mest använd är störst går först och den som har högst signalhorn. En intressant stad med fantastiska människor. När de får veta att man är svensk blir många gråtfärdiga av vördnad. Sverige är det land som vietnameser har stor respekt för och här har vi otroligt stor trovärdighet. Vi har bland annat  träffat en organisation som heter IOM och som arbetar med migrations frågor och det är intressant att lyssna av hur de arbetar för att inte hamna i liknande situationer som grannlandet Thailand har gjort.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Besök i Hanoi

Av , , 3 kommentarer 0

 

I går flög vi från Bangkok till Hanoi I Vietnam. I Hanoi ska vi bland annat  besöka Sveriges ambassad, de ansvariga för Migrations enheten och även besöka en organisation som arbetar mot Trafficking.  Vietnam är ett av de fattigaste länderna  i Asien efter flera krig och ekonomisk vanskötsel. Vietnam är en  enpartistat som styrs av Vietnams kommunistiska parti . Att vara medlem i andra politiska partier är inte tillåtet. De senaste åren har turismen blivit en stor inkomst för landet och det har inneburit många stora förändringar i landet.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Barnhem för Hiv smittade barn

Av , , 1 kommentar 0

 

HIV är en allvarlig sjukdom. När den upptäckes 1981 innebar sjukdomen en säker död. Nu finns sedan några år tillbaka effektiva bromsmediciner vilket innebär att det går att leva ett långt och relativt friskt liv med hiv.  Hiv är störst utbredd i södra Afrika men finns i princip över hela världen . I Thailand smittas ungefär 2% av befolkningen varje år. Det är ett problem att tillgången på bromsmediciner är dålig och att kunskap och information inte hänger med i utevcklingen . I norra Thailand driver Moderatkvinnorna bland annat ett barnhem för barn till Hiv smittade mödrar och det är ett stort projekt där drygt 70 barn växer upp på detta barnhem. I dag är jag på plats för att besöka barnhemmet  och se den fantastiska verksamhet som bedrivs. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Stoppa sexhandel med barn!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Jag är på besök i Bangkok tillsammans med en del av styrelsen för Moderatkvinnorna. Vi är här för att träffa organisationer som arbetar mot Trafficking och organiserad brottslighet. Sexhandel med barn är ett stort problem i Thailand och tidigare kunde man som svensk inte bli dömd för att ha utnyttjat minderåriga i andra länder. Nu har vi ändrat den svenska lagen och det är inte länge sedan en man dömdes till fängelse för att ha utnyttjat en minderårig på Filippinerna. Vi ska träffa ECPAT, en stor internationell organisation, som arbetar för att stoppa handel med barn. ECPAT får stöd från  Sverige genom SIDA och arbetar starkt för att informera och ställa krav på myndigheter runt om i världen .      

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt använd kompetens!

 

Det har skrivit en del om smutsen på våra sjukhus och nu har Socialdemokraterna i Stockholm kommit med ett förslag. För att råda bot på bristande hygien ska all personal vara beredd att städa dygnet runt. Med all personal menar man alla, sjukgymnaster, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, sjukhusledning, ja man menar alla. Vårdförbundet har sagt att städning ska utföras av professionella städare för bäst resultat. Idag  utförs en del städning av vårdpersonal och det är inget konstigt men  Vårdförbundet anser att vård relaterade infektioner kommer att öka om all personal går mellan arbetsuppgifter som vård och städ. Vårdförbundet har ofta lyft frågan om RAK, Rätt Använd Kompetens och det är också en viktig del i denna fråga.     

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Beatrice Ask i Lycksele i dag!

 

I dag är det tingspredikan i Lycksele och samtidigt kommer vår nya Tingsrätt att invigas. Det är vår justitieminister Beatrice Ask (M) som kommer till Lycksele och inviger Tingsrätten. Efter den tragiska branden 2004 som ödelade den då nästan 100-åriga byggnaden har Tingsrätten varit i provisoriska lokaler medan diskussionerna pågått om hur framtiden ska se ut.
Beatrice Ask kommer inte bara att inviga Tingsrätten utan även göra andra studiebesök och även äta lunch tillsammans med vår Moderata förening i Lycksele. Det är betydelsefullt för Lycksele och för Västerbotten och vi hälsar henne Välkommen!  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Feminism är inte detsamma som jämställdhet!

Av , , 12 kommentarer 1

 

Jag läste en artikel där företrädare för Vänsterpartiet  klart och tydligt talade om att  partiet måste bli mer feministiskt. Det tycker jag är intressant, i alla debatter där (V) är med så lyfter företrädare fram att (V) är ett feministiskt parti. Nu ska alltså (V) bli ännu mer feministiskt, då har vi kanske ett nytt Feministiskt initiativ att vänta, eller hur hade man tänkt. I artikeln lyfter även företrädare för (V) upp rätt till heltid och samtidigt ska vi sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan. Vi ska inte ha privata alternativ i välfärden utan allt ska drivas av stat och kommun. På detta sätt ska vi enligt Vänsterpartiet trygga vår välfärd. Intressant!  Min fundering är hur (V) tänker sig att detta ska finansieras?  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Dyr nota för vaccin!

 

I Västerbotten har nu de första fallen av influensan upptäckts. Scenariot ser ungefär likadant ut varje år, det skiljer lite i tid när de första fallen upptäcks och vissa år varnar Socialstyrelsen för en mer aggressiv influensa. Det är Landstingen tillsammans med Socialstyrelsen som har ansvar för att det finns lager av bland annat influensa vaccin men dessa lager är väldigt kostsamma. Nu har regeringen tillsatt en utredare som ska se över denna hantering och att vi kan minimera mängden vaccin och läkemedel som kastas varje år.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Flera rysare i natt!

 

Rysare sker nattetid, åtminstone när det gäller Sveriges fantastiska seger över Finland i semifinalen i JVM ishockey och nominerings val till höstens presidentval i USA. Jag tycker det är intressant att följa den stora och intensiva kampanj som pågår under hela året fram till president valet i november. Barack Obama är given som demokraternas kandidat men nu kampanjas det hårt om vem som ska bli republikanerna motkandidat. I USA är det ett stort fokus på personer och det är otroligt viktigt med en kraftfull kampanj organisation för att kunna övertyga de amerikanska väljarna om vilken kandidat som är bäst lämpad.   
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Demokrati tar tid!

 

För ett år sedan fylldes nyheterna av Nordafrika där land efter land gjorde uppror mot sina ledare. Nu ser vi hur land efter land i samma område går till demokratiska val och har påbörjat en stor förändring och uppbyggnad av demokrati i de länder som tidigare var mer eller mindre diktaturer. I Tunisien kantades vägarna av människor under valdagen av stola människor som aldrig hade fått rösta på 50 år och som lyckliga stod i långa köer för att få lägga sin röst. I Egypten avslutas i dag den sista etappen av val till underhuset och det är en otrolig förändring som skett under så kort tid. Fortfarande återstår mycket för att ett helt demokratiskt styre ska råda i dessa två länder men viljan finns att förändra.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)