(S)traffskatt på landsbygden !

 

Jag skriver tillsammans med min kollega Lena Asplund i tidningen Västebottningen om hur de tre rödgröna partierna straffbeskattar oss som bor på landsbygden.
Det är märkligt att tre partier som inte kan komma överens om de ska gå till val tillsammans kan enas om att de inte vill att folk ska kunna leva och verka utanför storstäderna. I Riksdagen föreslår de blandannat  kilometerskatt, gödselskatt och höjd skatt på bensin och diesel. Förslag som med all önskvärd tydlighet visar på deras landsbygdfientliga politik. Finns det någon utanför de rödgrönas partikanslier i Stockholm, Malmö eller Göteborg som fortfarande är tveksam till att en röst på socialdemokraterna också är en röst på vänsterns och miljöpartiets straffskatt på bönder och landsbygdsbor. En kilometerskatt straffar oss som bor i län med långa avstånd. Först i ledet drabbas alla de mindre åkerierna utanför storstäderna. Gödselskatt är ytterliggare ett exempel på hur en riktad skatt slår hårt mot enskilda grupper är näringsverksamhet. Höjd skatt på bensin och diesel innebär även det en fördyring för oss som är i behov av köra bil.  Det slår hårt på oss i norra Sverige!  
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

13 kommentarer

 1. Tor Eriksson

  Hej

  Du har givetvis alldeles rätt i vad du skriver om svårigheterna med att bo i små samhällen och på landsbygden framförallt i norra Sverige. Jag vill därför ställa följande fråga till dej:
  Hur tänker du övertyga dina partikamrater i regeringen om detta så att det framkommer ìdéer och förslag som verkar i motsatt riktning?

  Jag undrar också om jag rätt har uppfattat förslaget om förändringar angående utjämningsbidragen till kommuner och Landsting, så att de rika kommunerna i Stockholm får mera pengar och vi i Västerbotten inklusive Landstinget får mindre. Har jag hört fel? Om inte – tänker du agera även i denna fråga och isåfall hur?

  Tor Eriksson

 2. Åsiktsmaskinen

  Hur många gånger har Alliansen höjt drivmedelskatten sen ni kom till makten? (får se om du kan svara rätt)

  Och varför var det inte landsbygdsfientligt alla de gångerna?!?

 3. John

  Vad yrar du om , inte med ett enda ord har du sagt något om Fas-3projektet som betalas av de som inte kommer in på arbetsmarknaden annat än att sänka sin sjukersättning och betala för att få ett Fas-3jobb med sämre sjukersättning. Men modellen och lösningen för er i M tycks vara fler i arbete med låg lön och usla arbetsförhållande . Alla rop efter specialarbetskraft tycks vara ett rop efter låglönearbeten . 21miljarder betalar vi nu för dessa slavar. Å du är nöjd med detta beslut ?

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Åsiktsmaskinen (2013-03-25 10:19)
  2007 höjde alliansregeringen skatten på utsläpp av koldioxid med 6 öre per kilo. Det innebär en höjd bensinskatt med 17 öre per liter, inklusive moms. Samtidigt höjdes energiskatten på diesel med 20 öre per liter. Det är en viktig princip att de som smutsar ner vår natur också får vara med och betala priset det kostar att göra det.

  Parallellt med detta kompenserade man dock alla de som är beroende av bilen och inte har något realistiskt alternativ i kollektivtrafiken. Reseavdraget höjdes med 50 öre till 18,50 kronor per mil. Det motsvarade hela skattehöjningen på drivmedel och är därför inget som drabbar landsbygden som socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets förslag.

  Vidare genomfördes en sänkning av fordonsskatten på dieselbilar med 284 kronor per bil och år eftersom skatten på diesel höjs. På så vis har de fasta kostnaderna i att äga bilar blivit lägre, men de rörliga kostnaderna ökat beroende på hur stor miljöpåverkan. På så vis kan du som bilägare själv styra en större del av dina kostnader.

  Miljöpartiets senaste bud när det gäller höjning av bensinskatten är på 70 öre och går inte att jämföra med en 17 öres höjning som regeringen dessutom kompenserat framförallt landsbygdsbor för. Hur många gånger man höjer eller sänker skatten på bensin spelar mindre roll för oss som bor på landsbygden, det som spelar roll är hur skatteväxlingen är utformad och med socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommer många barnfamiljer tvingas att låta bilen stå hemma, alternativt skära ner på andra viktiga utgifter. Det är landsbygdsfientlig politik.

 5. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Tor Eriksson (2013-03-25 09:26)
  Det är stora frågor du ställer därför blir det två långa svar. Moderaterna arbetar aktivt tillsammans med våra vänner i alliansen med just landsbygdspolitik. Det sker också på många olika plan.

  De historiska satsningarna på infrastruktur som sjösattes med budgetpropositionen för 2013 på 522 miljarder kommer i allra högsta grad norrland till del. De efterlängtade 122 miljarder på vägunderhåll och 86 miljarder på järnvägsunderhåll är viktiga för att fortsatt säkra bra framkomlighet på våra befintliga nätverk.

  Alliansregeringens förslag innebär ökade satsningar med nära 20 procent mot den socialdemokratiska regeringen. Alliansregeringen föreslår också den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin. Bara i år lägger regeringen 7,6 miljarder kronor på järnvägens drift och underhåll. Det kan jämföras med de 3,7 miljarder kronor som Socialdemokraterna satsade 2006.

  Över en miljard satsas genom den s.k. bredbandsmiljarden som tillsammans med över en halv miljard på driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation är viktiga inslag som rör service och tillgänglighet för oss som bor här uppe i norr.

  Matlandet Sverige som pågår är också ett bra exempel på hur alliansregeringen satsar offensivt på landsbygd och bönder runt om i hela landet. Men inte minst här i Västerbotten, allt detta och mycket mycket mer.

  Beträffande utjämningssystemet så var det ett gammalt system med stort behov av översyn. Befolkningsunderlaget ser annorlunda ut idag än då det första systemet kom till. Förändringar var nödvändigt eftersom många kommuner betalade för mycket eller fick för lite beroende på hur utvecklingens ett ut de senaste decennierna.

  Syftet med det nuvarande systemet har varit att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommuner och mellan landsting. Utjämningen utgår från kommunen eller landstingens skatteunderlag. Detta för att kommuner och landsting oavsett egen skattekraft ska kunna erbjuda en likvärdig service till sina invånare.

  Fortsättning följer….

 6. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Tor Eriksson (2013-03-25 09:26)
  Med förslaget i promemorian minskar marginaleffekterna för de kommuner och landsting som betalar en utjämningsavgift. Genom sänkningen av avgiften får dessa behålla en något större del av skatteintäkterna om deras skattekraft ökar. För Västerbottens del betyder förslaget ett tillskott för nästan samtliga länets kommuner. Mest får Vilhelmina med totalt 2 362 kronor mer per invånare och år med det nya förslaget.

  Staten får genom förslaget lägre avgiftsintäkter, vilket innebär att övriga kommuner och landsting får lägre statsbidrag. Dessa föreslås dock få kompensation genom ett statligt tillskott. Tillskottet till kommunerna och landstingen uppgår till cirka en miljard kronor och är permanent.

  På så vis känner inte jag att Västerbotten på något sätt blir förfördelat i hur det nya utjämningssystemet verkar bli utformat. Det är dock viktigt att komma ihåg att promemorian remitteras nu till samtliga kommuner och landsting och förändringarna föreslås träda i kraft först den 1 januari 2014.

 7. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till John (2013-03-25 20:19)
  De som står längst bort ifrån arbetsmarknaden ska erbjudas en väg in för att på så sätt komma vidare till andra sysselsättningar. Det är grundidéen med Fas 3. Jag vet att det finns dom som har svårt att gå vidare till en mer permanent anställning och det är givietvis inte bra. Altenativet som fanns tidigare, förtidspension tycker inte jag är ett bra alternativ. Det finns mycket kvar att göra för att lösa de problem vi har. Om du vill jämföra så titta på Tyskland som har drygt 22% låglönejobb på sin arbetsmarknad, i Sverige har vi ca 2%.

 8. Åsiktsmaskinen

  Fast det där stämmer ju inte. Skatten på bilförsäkringen har ju höjts.
  Vilket har medfört att varjhefall mitt bilägande har blivit dyrare med alliansregeringen vid makten. Nu spelar det ingen roll, för jag har råd att betala.

  Men jag noterar att du inte svarar på frågan, så då ställer jag den igen.

  Varför var det inte landsbygdsfientligt vid alla de tillfällen alliansregeringen höjt drivmedelsskatten, men det är landsbygdsfientligt när era politiska motståndare föreslår en höjning?

 9. Tor Eriksson

  Hej och tack för svar.

  Innebär ditt svar att Alliansen inte kommer med några motsvarande förslag när det gäller kilometerskatter osv?

  För mej verkar det också lite knepigt att regeringen kan komma att kompensera vissa landsting och kommuner för minskade utjämningsbidrag med andra pengar. Går det inte att istället fixa till algoritmen för skatteutjämning, så att sådant automatiskt ligger inom ramen för det etablerade utjämningssystemet? Jag tror att en sådan åtgärd skulle innebära färre negativa reaktioner när justeringar behöver göras.

  MVH

  Tor Eriksson

 10. nisse

  Hej

  Du skriver att ni har: ”Reseavdraget höjdes med 50 öre till 18,50 kronor per mil.”

  Men visst har även grundavdraget höjts flera gånger, det var 7000:-, sedan 9000:- och nu tror jag det är 10000:-
  hur har det påverkat totalt ekonomin.

 11. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Tor Eriksson (2013-03-26 11:13)
  Moderaterna säger tydligt nej till förslaget om kilometerskatt då det hotar jobben. Goda villkor för transporter är av central betydelse för Sverige och svenska jobb. Moderaternas fokus är att Sverige ska nå full sysselsättning och i den strävan har vi inte råd att försvåra och fördyra för svenska företag. Inte nog med att skatten är jobbförstörande, den kommer dessutom att drabba konsumenter genom höjda priser på de varor vi köper i vår vardag.

  Någon form av algoritm är en intressant tanke, och jag är säker på att det arbetas med sådana i föregående och nuvarande formel. Jag förstår även hur du tänker när det gäller förändringar. Samtidigt så krävs det större översyner av det mesta då och då. Genom den nya skatteutjämningen får vi en mer rättvis och verklighetsanpassad lägesbild av hur det faktiskt ser ut i landet just nu. Kanske detta är något man kan titta på inför nästa översyn av utjämningssystemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.