Öka kvinnors företagnde!

Att stärka företagandet i vårt land är en viktig pusselbit för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår välfärd. En viktig del i detta är att också stärka kvinnors företagande. I dag drivs vart fjärde företag i vårt land av en kvinna. Av nystartade RUT-företag 2010-2011 drivs 59% av kvinnor och de utrikesfödda kvinnorna står för 40% av de nya företagen. Vi har mycket kvar att göra inom området och därför behövs det olika insatser för att fortsätta den positiva trend som vi ser idag. Alliansregeringens satsning på att öka forskning och kunskap för kvinnligt företagande är positivt, den nya lagändring som träder i kraft 1 januari om föräldraförsäkring för egna företagare är också positivt. Mentorskap och kunskapsutveckling finns också med som redskap för att satsa på kvinnors företagande. Det finns mer att göra men det går åt rätt håll.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

  1. Mr Cool

    Jag stödjer helt tanken på ökat företagande från kvinnor men kan inte se vad som är hindret. Den vanliga feministiska vägen med kvotering eller att alltid döma till kvinnans fördel känns förkastlig. Jag har inga problem med att alla företagsledare eller politiker är kvinnor bara de har rätt kompetens. Jag har under mitt verksamma liv gjort tusentals kundbesök på stora såväl som små företag och är det någon i chefsställning som varit riktigt dum och dryg samt maktfullkomlig så har det alltid varit en kvinna.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Hindren är många och som jag ser det bygger vissa på synsätt och okunskap . Det kommer att ta tid för kvinnor att nå upp till samma nivå som män när det handlar om företagande. Det finns naturliga hinder men dessa kan vi inte påverka. Jag håller med dig om att det är kompetens som ska styra inte kön, kvotering är förlegat i den aspekten. Jag tror exemepvis på valberedningar med öppna värderingar för kompetens inte bara ”kompisskap”, jag tror på forskning ur ett kvinnligt prespektiv, jag tror på att medvetandegöra för att öka kvinnors företagande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.