Indiens ambassadör på besök i Umeå

Under två dagar har den indiska ambassadören besökt Umeå. Hon har gjort en rad olika företagsbesök och träffat företarädare för regionen och en rad olika företag. Under fredagen var det universitetet som stod på agendan och jag hade förmånen att följa med ambassadören under hela dagen. Vi fick intressant information om det samarbete som pågår mellan Indien och Umeå universitet och även idéer om framtida samarbetsmöjligheter. Vi besökte arkitekthögskolan där vi träffade lärare och elever som arbetat med att förändra strukturen i en stor stadsdel i Mumbai. Ett spännande projekt med många kloka förslag. Det finns stora möjligheter att utöka samarbetet med Indien. Ett bra exempel på det är det svenska företag som skapat en applikation till våra telefoner och som genast köptes av 25 miljoner indier. Det är en liten del av alla de 1,2 miljaredr människor som bor i Indien men det är en stor marknad för svenska företag.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Myran och Nyckelpigan!

Av , , 2 kommentarer 2

Att besöka förskolor är väldigt spännande. Det finns så många duktiga förskolor i länet med olika inriktning på den pedagogiska verksamhet man bedriver. Jag besökte den kommunala förskolan i Malå med nio olika avdelningar i går. Det finns åtta i Malå och en avdelning i Adak. Det finns stor framtidstro eftersom barnafödandet har legat på en bra nivå de senaste åren och det finns många barn inskrivna i verksamheten. Förskolan driver många spännande projekt, blandannat Give me five projektet som fler kommuner också är med i tillsammans med biblioteken. Det handlar om att arbeta med en saga under en längre tid för att få barnen att skapa och tänka, lära sig illustrera och tränga djupare in i en saga. Ett spännande projekt. De driver också ett samiskt projekt med språkförståelse på samiska och inslag av den samiska kulturen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Cliniqen i Malå

Jag har besökt Cliniqen i Malå, en företagshälsovård med en rad olika inriktningar inrymd i sin verksamhet. De har blandannat en mobilutrustning som de tar med sig när de utför fystester på medarbetare inom räddningstjänst och inom flyget. De utför stor medicinsk verksamhet i sina egna lokaler och har stora planer på att utvidga sin verksamhet. Det är intressant att lyssna av den vilja till utveckling som finns och den positiva vision de har på utvecling. Att verksamheten finns i Malå är både en tillgång samtidigt som det är en utmaning. Den kompetens som finns i företaget är stor och bred vilket gör att proffesionaliteten är hög. I Cliniqens verksamhet arbetar man mycket med att hitta nyckeln till människors egen rehabilitering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mumindalen i Sorsele!

Två unga kvinnor i Sorsele tyckte att utbudet av barnomsorg i Sorsele behövde breddas och valmöjligheten öka. De startade därför upp ett eget företag för att driva pedagogisk barnomsorg. De hyr en villa mitt i ett villaområde och driver en fantastisk verksamhet. De lagar all mat själva, de är ofta ute och har aktiviteter och har en flexibel verksamhet utifrån de barn som är inskrivna hos dom. Deras arbetsglädje går inte att ta miste på och det smittar av sig på alla barn och gav mig en väldigt positivt bild av verksamheten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sorsele frakt tycker till!

Jag besökte under gårdagen Sorsele frakt. Jag fick träffa många delägare och diskussionerna var stundtals höga. Det är intressant att lyssna av de utmaningar och möjligheter som finns inom en bransch som är hårt konkurrensutsatt och som har många olika huvudmän att förhålla sig till när det handlar om lagstiftning. Vi har ett bra regelverk i Sverige och den stora utmaningen ligger i att följa upp alla lagar och regler. En stor utmaning och även en möjlighet är Sorseles geografiska placering. Kommunen ligger perfekt för att transportera varor och gods mellan kusten och in i Norge, det som är utmaningen är de långa avstånden och att hinna utföra sina transporter inom lagstadgad tid. Jag fick många bra idéer och inspel vilket jag är tacksam för!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambulans i Sorsele!

Att arbeta på ambulans i en liten inlandskommun har sina möjligheter och sina utmaningar. Det skiljer sig mycket från att arbeta inom ett sjukhus trygga väggar. I en ambulans är det ambulanssjukvårdaren som fattar alla beslut och även om man har kontakt med en läkare via telefon tas beslut på grunderna av ambulanssjukvårdarens bedömning. I Sorsele kommer inte larmen i tät följd men det krävs att ambulanspersonalen ständigt är beredd, långa transporter på dåliga vägar gör arbetet ännu mer utmanande!

Elisabeth BJörnsdotter Rahm (M)

Media fokus!

Västerbottens Kuriren har en lång historia som tidning. Dåtidens första upplaga går inte riktigt att jämföra med den mediabild vi ser idag. Inriktningen blir mer och mer mot digitalmedia och det är en snabb utveckling som sker. Jag och min politiske sekreterare var på ett intressant besök hos Ola Nordebo och Mats OLofsson och fick möjligheten att diskutera kommande utmaningar och möjligheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Innovationer!

Innovationsslussen vid Norrlandsuniversitetssjukhus är en verksamhet som tar tillvara på medarbetarnas kreativa och innovativa lösningar och som hjälper till och stöttar så att innovatörerna kan förverkliga sina goda ideér. Innovationsslussen drivs med medel från Skellefteå och Umeå kommun, Västerbottens Läns Landsting, Vinnova och en liten del EU mål 2 medel. Denna lite unika samarbetsform innebär att det finns många olika ingångar för att arbeta med innovationer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kommunikation och samspel

I går besökte jag en spännande förskola i Umeå. Språkförskolan Pratbubblan arbetar med kommunikation och samspel. De är en privat förskola som drivs i aktiebolagsform. Förskolan arbetar blandannat med teckenstöd som är ett värdefullt redskap i att lära barn med utmaningar att använda språket på rätt sätt. De arbetar också med tydliga regler och krav och ett nära samarbete med föräldrarana för att skapa delaktighet i barnens utveckling. En väldigt spännande förskola som vill sprida sina goda erfarenheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Flexibel förskola!

Av , , 1 kommentar 3

Förskolan Utflex ligger i den lilla byn Varuträsk 1,5 mil utanför Skellefteå. Utflex är en privat förskola som drivs som ett aktiebolag. De har som ledstjärna uteaktiviteter och flexibelt tänkande. 24 barn som åker skidor två timmar i skogen och tillbringar stora delar av dagen utomhus förutsatt att vädret tillåter stimulerar alla sinnen hos barnen. Anneli och Marie-Louise som driver denna förskola ser möjigheter och det gör verksamheten spännande. De säljer RUT tjänster i form av barnpassning och de ställer upp som nattdagis när föräldrarna behöver det.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)