Ny strategi och samordnare!

Den rödgröna regeringen har tillsatt en nationell samordnare och lagt fram en strategi för insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I strategin står det att ” Det är inte ovanligt att unga som varken arbetar eller studerar har en kombination av olika problem. Det kan därför behövas individanpassade insatser i form av olika vägar till utbildning, socialt stöd och andra åtgärder som kan förbättra ungas möjligheter ett komma tillbaka till studier eller i arbete. Ungdomarnas situation medför ofta behov av kontakt med flera olika myndigheter och även andra aktörer.” Åtgärderna som beskrivs i strategin fokuserar på ökad samverkan mellan berörda aktörer, ökad kunskap om unga som varken arbetar eller studerar och insatser riktade direkt till målgruppen. Åtgärderna handlar sammantaget om 87 miljoner kronor under 2016. Det är som vanligt med den rödgröna regeringen, kan man inte lösa en utmaning tillsätter man en utredning eller en nationell samordnare. Det är många fina ord i strategin men vad blir resultatet? Om vi delar upp satsningen rakt av mellan landets kommuner blir det 300 000 kronor per kommun oavsett storlek.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.