Arbetet lyfts ut men pengarna blir kvar!

Under den vecka som gått har en ny utredning debatterats i media. Utredning som Göran Stiernstedt har gjort där han tittar på hur effektiviteten inom hälso-och sjukvården ska förbättras innehåller en rad förslag, rekommendationer och bedömningar. Det finns mycket att se över för att effektivisera dagens sjukvård och vi har en alltför tung administrativ börda som ligger på de som arbetar nära patienterna. Ett förslag att flytta mer vård från sjukhusen till primärvård kan bli en bra förändring förutsatt att det görs på rätt sätt. Västerbottens Läns Landsting har påbörjat detta och flyttat verksamhet från sjukvården ut till primärvården men inte flyttat resurserna. Arbetet och ansvaret är flyttat ut till primärvården men pengarna är kvar inom slutenvården, det är inte så det ska fungera. Det känns en aning underligt när Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) lyfter fram att Västerbotten redan påbörjat en flytt av verksamhet och ställer sig positiv till det lagda förslaget i utredningen. Kommer det även fortsättningsvis vara så att verksamhet flyttas ut till primärvård och resurserna blir kvar inom slutenvården så ställer jag mig frågande till helhetssynen och kompetensen hos den styrande röda majoriteten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.