Intressanta förslag!

Skolkommissionen har på regeringens uppdrag arbetat fram en 10 års plan för att få konkreta målsättningar för förbättrade kunskapsresultat, högre kvalitet i undervisningen och stärkt likvärdighet i skolan. Det finns inte ett enstaka förslag som kan vända den negativa resultatutvecklingen i svensk skola, men flera förslag kan sammantaget leda till den förbättring som man har sett i andra länder .Några av de stora delarna i förlaget handlar om att en starkare statlig styrning av skolans finansiering för att uppnå kvalitet och likvärdighet. För att nyexaminerade lärare ska kunna utveckla sin yrkesskicklighet krävs att de får ett systematiskt stöd i början av sin yrkesverksamhet av kvalificerade erfarna lärare. För att lärare ska stanna kvar i yrket och fortsätta att utvecklas krävs ett systematiskt stöd till kompetensutveckling och fortbildning under hela yrkeslivet. Det krävs stora förändringar och jag följer med stort intresse hur de framlagda förslagen tas emot av alla berörda parter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.