Varför gör man skillnad?

Av , , 13 kommentarer 1

Den mycket omtvistade utredning som Ilmar Reepalu ska presentera under hösten väcker redan stor oro. Det är en utredning som den rödgröna regeringen lät tillsätta för att blidka Vänsterpartiet så att de skulle stödja den rödgröna budgeten. Det handlar om att begränsa möjligheterna att generera vinst i företag som erbjuder välfärdstjänster. Det är intressant att hela utredningen fokuserar på just de företag som levererar välfärdstjänster och inte på de byggföretag som bygger lokaler till vård, skola och omsorg, den fokuserar inte på de företag som säljer böcker till skolan, den fokuserar inte de företag som levererar mat eller andra nödvändiga produkter till vård, skola och omsorg. Varför gör man denna skillnad?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

13 kommentarer