Varför tittar ingen på förluster i välfärden?


Publicerat på SvensktNäringslivs hemsida

Det är Elisabeth Björnsdotter Rahm, verksamhetschef och tillsammans med sin man Tomas ägare av hälsocentralen Medicinkonsulten, som tar bladet ur mun i frågan om vinsttak i vård.

Hon säger att Ilmar Reepalus förslag att begränsa den procentuella årliga vinsten till ca tio procent riskerar att föra vården i helt fel riktning. Och hon räknar upp en hel rad effekter ett verkställande av förslaget kan få, effekter som knappast någon beslutsfattare vill se, oavsett partifärg.

– De minsta kommer att köpas upp av större företag som kan skatteplanera på ett helt annat sätt, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm.

Diskutera förluster istället

– Och påståendet att privata aktörer sparar pengar på medarbetare och på andra sätt är ett fult påhopp. Jag tycker man ska diskutera om det inte är för många anställda i offentlig sektor istället, varför diskuteras aldrig frågan om förluster i välfärden, där du och jag som skattebetalare ska betala mer skatt för att verksamheter inte sköter sin ekonomi. I dag använder vi vår vinst till att utbilda våra medarbetare samt att utveckla verksamheten på annat sätt. Hade vi inte haft den möjligheten hade vi nog inte haft så lojala medarbetare heller.

Färre nystarter

Elisabeth Björnsdotter Rahm säger också att förslaget sänder fel signaler till nya företagare.

– Det kommer att saknas incitament att som liten vårdgivare driva eller starta verksamheter. Ingen vågar göra det. Privat vård sysselsätter många kvinnor, både svenska och utländska, och för dem försvårar man i och med förslaget.

Medicinkonsulten är den enda privata hälsocentralen i Västerbotten som inte ligger i Umeå eller Skellefteå och har 4 500 patienter. Företaget har elva anställda men listan över sysselsatta är längre eftersom företaget köper in till exempel dietist, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Hur anser du att förslaget om vinsttak skulle påverka vården?
– Det får negativa konsekvenser överallt, exakt hur går inte att svara på. Men att färre kommer att starta vårdföretag kan man utgå ifrån. Många kommuner är också beroende av alternativa driftsformer för att kunna tillgodose vård och omsorg till sina medborgare och där kan det få konsekvenser, säger Elisabeth Björnsdotter Rahm.

12 kommentarer

 1. Erik

  Där har du utmaningen Elisabeth. Att förklara för gemene man/kvinna att vinster inte gör att Sveriges skattebetalare blir fattigare naturligvis under förutsättning att kvalité är likartad. Sedan kan man fundera över kvalité. Hur mätar man de? Vilken måttstock ska man ha? Det finns två exempel som du kan studera. I Östersund. Och bostadsområdet Torvalla. Där huserar två äldreboenden sida vida sida. Ett kommunalt och ett privat.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Kvalitet kan mätas på många olika sätt, patientnöjdhet, antalet infektioner mm, givetvis mycket subjektiva mätetal men kvalitet är lite upp till den enskilde personen. Huvudmännen ställer krav på utförare och de har en skyldighet att kontrollera upp alla de parametrar som de ställer krav på. Östersund är ett klassiskt exempel som jag önskar att fler hade kunskap om.

 2. Jonas E

  Det finns ju bra och dåliga exempel åt båda håll, men jag tycker nog att överlag så tenderar privatiseringar till att ”plocka russinen ur kakan”, och låta det allmänna ta de delar som inte bär sig, utan att kunna tillgodogöra sig det plus som finns på andra ställen – då det är just dom blir privatiserade, så det blir alltså fördyring för det allmänna totalt sett – även om man kanske kan hitta vinster på enskilda enheter !.

  Avregleringen av apoteken visar ju tydligt på just det – nu måste små och olönsamma ha statsbidrag för att vara kvar – medans det tidigare var så att de olönsamma sponsrades av de lönsamma Apoteken, och det blev alltså dyrare för det allmänna att privatisera i slutändan !.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Avreglering av apotek innebär att det öppnas upp för att apotek får öppna var man vill. Går inte apotek att driva med vinst så ska de inte vara kvar, det finns inget självändamål i detta. Det är en trist beskrivning av att privata verksamheter plockar russinen ur kakan, det är långt ifrån den verklighet som råder.

   • Jonas E

    Jo det är en trist beskrivning, men det är dock precis det som sker i praktiken, då privata per automatik inte driver verksamheter där det inte går att få vinst , men det allmänna måste driva där behoven finns – och det är inte alltid samma sak, men det allmänna får alltid ta kostnaden för den senare – men inte alltid tillgodogöra sig vinsten för den första, en vist som skulle kunna bekostat den andra !.
    Då blir det att plocka russinen ur kakan och en fördyring totalt sett för staten !.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Denna fråga kan man vrida och vända på beroende på vad man har för ingång. Tror man på att företagande skapar arbete och är en förutsättning för att Sverige ska kunna ha en bra välfärd eller tror man att staten är den enda utföraren av alla verksamhet så blir argumenten därefter. Om vi tar hälsocentraler som ett exempel. Landstingen har skyldighet att driva verksamhet i varje kommun oavsett storlek. Jag har full förståelse att en hälsocentral i en liten kommun har högre kostnader beroende på avstånd, tillgänglighet, storlek mm. Detta har man också tagit höjd för när budget lagts för resp. enhet. Frågan kvarstår, hur mycket är vi skattebetalare villig att betala extra för att många enheter inte kan hålla sin budget? Varför är denna fråga aldrig uppe till diskussion? Jag tycker att det är lika viktigt att fundera varför vi ska betala ännu mer i skatt för att verksamheter inte kan hålla sin budget, det borde vara samma ekonomiska förutsättningar i all verksamhet oavsett driftsform. Offentlig verksamhet borde ha en skyldighet att åtminstone hålla en nollbudget.

     • Jonas E

      Poängen är dock att skattebetalarna redan nu betalar mer – för mindre, och om det allmänna fick tillgodogöra sig vinsten istället – så skulle det bli tvärt om !.
      Apoteken som ett bra exempel, där staten tidigare inte behövde göra mycket annat än att tillgodogöra sig vinsten från Apoteket – och eventuella förlust-apotek betalades internt inom apoteket genom att ta ifrån de apotek som gick med vinst, men nu efter privatiseringarna så behöver staten skjuta till pengar för att förlust-apoteken skall få vara kvar – det blir ju alltså ett minus för skattebetalarna i slutändan här då !.
      Skolan är ju också ett bra exempel där detta sker – kommunerna får fortsätta driva de dyra skolorna, medans privata enbart tar de som går med vinst !.
      Vad är egentligen nyttan med att privatisera något som fortfarande skall betalas med skattemedel ?.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Har du tagit del av det projekt som gjorts i Östesund om två likvärdiga äldreboenden?

 3. Leif

  Så nu reagerar du på att alla pekas ut. Vart var denna klarsynthet då alla sjuka utmålades som fuskare av ditt eget parti??? Näe just det, då höll du käft. Då borde du även göra det nu.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Nu räcker det med dina tråkigt oförskämda komentarer. Jag kommer inte att publicera dina komentarer i fortsättningen om du inte kan hålla dig till sakfrågan utan attackera mig personligen.

 4. Bergis

  Syftet när ett privat företag ger sig in i en bransch som finansieras av skattemedel är alltid att skapa vinst på personalens och patienternas bekostnad. Man gömmer sig bakom ord som kvalitet och valfrihet. Men syftet är alltid att någon chef inom det privata ska göra sig en rejäl bonus och köpa hus i Spanien på skattebetalarnas bekostnad. Så rutten är den privata branschen.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Så otroligt inskränkt du är. Varför lyfter du upp vården som enda exempel. Vad tycker du om att företag bygger vägar, järnväg för våra skattepengar? vad tycker du om att företag producerar mat för våra skattepengar? Vad tycker du om att företag säljer produkter till verksamheter som betalas med våra skattepengar. Det vore klädsamt om du kunde lyfta blicken och se den verklighet vi lever i istället för att fastna i konstiga beskrivningar av verksamheter som inte stämmer med den verklighet vi andra lever i.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.