Utveckla istället för att avveckla!

Jag blir skrämd av den snedvridna debatten som tillåts fortsätta och som späds på av illvilliga retoriska propaganda maskiner som Jonas Sjöstedt med flera. Hur kan svenska skattebetalare fortsätta att blunda för förluster inom välfärden, hur kan man fortsätta blunda för att kvalitet inte sätts i första rummet utan det är blind ideologi som ska styra hur vi ska forma vår svenska välfärd. Vi är noga med att lyfta fram att vår välfärd är så välutvecklad och står i framkant och det stämmer på många sätt, men ska vi fortsätta utvecklas måste vi släppa skygglapparna och se vilken verklighet vi lever i. I Västerbotten har drygt 25% aktivt valt andra utförare inom skola, vård och omsorg då de vill ha möjlighet att påverka och att välja bort det man inte vill ha. Jag tycker det vore klädsamt att släppa ideologin och se hur vår välfärd kan utvecklas istället för att blunda och se välfärden avvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

22 kommentarer

 1. Leif

  Ja mer pengar till rika jävla idioter som skär ner på personalen för att få mer vinst än ge bra vård.

  Hur fan kan du stöjda sånt?`? Är du dum i hela huvudet?

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Öppna ögonen och se hur verkligheten ser ut istället för att blunda och hitta på en massa osanningar

 2. JonasE

  Det är ju lika mycket blind ideologi att inte se problemet med vinstjakten i välfärden !.
  För den uppstår ju faktiskt genom att leverera mindre välfärd än man fått betalt för att göra !.
  Just i vård och skola är det definitivt genom att ha mindre bemanning, och mindre av utbildad personal som vinsterna uppstår – det visar all oberoende statistik !.
  Sen tillkommer det faktum som både Kalla Fakta och Uppdrag Granskning konstaterat – Privata väljer systematiskt bort vissa ”kunder” som är för dyra !.
  Sverige är ju helt ensamma om att tillåta fritt vinstuttag på skattemedel i välfärdsverksamheter – det är ett faktum !.
  Vården är ju lite mer komplicerad – därav att det ska utredas ett varv till – men där tycks ett stort problem vara alla dyra överetableringar som skapar förluster för Landstingen !.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Vilka oberoende fakta hänvisar du till? I de avtal som finns har tex primärvården inte rätt att ”välja” patienter. Där har man rätt att lista sig var man vill. Titta i alla nöjdhetsundersökningar som görs, vem toppar? Kan inte en privat utförare erbjuda bra service och god vård så flyttar givetvis patienterna och då finns ingen verksamhet kvar att driva. Det är rent oförskämt att påstå att privata utförare har lägre utbildning av sin personal. Jag tycker du ska vända på frågan och fundera varför en verksamhet inom det offentliga behöver dubbelt så mycket personal som en privat utförare. Handlar det om effektivitet eller gör man annat som inte är kopplat till patientomvårdnad? Det går inte att generalisera, det finns mer eller mindre bra verksamheter inom det offentliga likväl som det finns inom det privata, men låt oss titta på kvalitet istället för driftsform och låt oss titta på vem som Kan hålla en ekonomi i balans istället för att göra förluster med våra skattepengar. Hur kan det komma sig att det är o att bygga skolor, sjukhus sälja läromedel som även detta finansieras av våra skattemedel? Det är ok att sälja varor till välfärden men det är inte ok att vårda och ta hand om människor i vår välfärd. Ruskigt snedvirden debatt

   • Jonas E

    Jag pratar om välfärden överlag – privata skolan har ju enligt skolverket lägre lärartäthet, färre utbildade lärare, mindre av stödpersonal ( skolverket är ju rätt oberoende ), och dom har kommits på met att faktiskt välja bort för dyra elever ( = dom med låga studieresultat, och behov av stöd ) av både Uppdrag Granskning och Kalla fakta ( också rätt oberoende ) !.
    Kommunal har ju kommit fram till att i äldrevården har privata överlag lägre bemanning och lägre löner – det genom öppen statistik !.
    Det väljs ju ”kunder” genom var man placerar sin verksamhet – rätt uppenbart, då man ser var förtätningarna faktiskt sker !.
    Kvalitén är ju rätt svår mätt då man måste ha ett före och efter för att kunna mäta den – det är ju lätt att mäta på fasta saker såsom snöröjning eller sophämtning … man ser ju om det blivit gjort eller inte !.
    Vi kan ju ta skolan där problemet är extra tydligt ( vården ska ju utredas igen just därför att det inte är lika tydligt ) – där har ju OECD gjort en mätning där man tar hänsyn till socioekonomi, och plötsligt så är Kommunala skolan bättre !.
    Då OECD kommit fram till att dom faktiskt utbildar sina elever till en högre nivå än innan dom kom till skolan – det gör inte friskolor lika bra alltså !.
    Just vården är ju överetableringarna ett större problem än kvalitén, för dessa kostar ju enorma belopp – titta bara på Holmsund …. ett bra exempel på hur en överetablering kostar det allmänna !.
    Nöjdhetsundersökningar säger inte mycket då privata visselblåsare tenderar att få större problem än offentliga sådana !.
    Slutligen är uppstår ju vinsterna genom att leverera mindre än man fått betalt för – det är ju rätt uppenbart !.
    Och blir ju rätt tydligt då man ser skillnad mellan vinstmaximerade bolag och de som inte vinstmaximerar – skolan som exempel igen : friskolor har högst lärartäthet av alla skolor på ideella sådana, men lägst på dem som jagar vinst – kommunala skolan ligger mitt emellan !.
    Det är ju märkligt att det fungerar i alla andra länder men med vinstbegränsningar !.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Jag förutsätter att du läst hela Reepaluutredningen! Det han föreslår handlar inte om att vinstmaximera det handlar om att stänga ned allt som inte det offentliga själva driver!

     • Jonas E

      Det är ju en grov övertolkning som får stå för dig – du ser inte allt problemet alltså ?.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Återigen tror jag att det är kvalitet som ska styra. Jag har aldrig sagt att jag accepterar övervinster eller skatteflykt. Det Reepalu föreslår är inget av detta. Det är en ren destruktion av 14 000 företag som idag verkar inom vår välfärd. Om du läst förslaget skulle du se vilka förödande konsekvenser det får. Vinstbegränsning på det operativa kapitalet innebär för de för de flesta företag ett underskott, ett minusresultat. Är det så vi vill främja företagande?

     • Johan

      Tror att folk inte förstår konsekvensen av detta! Vården skulle kollapsa skolplatser och förskolplatser bli överfulla.
      Frågan fler borde ställa sig är varför går det att bedriva allt mer effektivt kostnadsmässigt i privatägande?
      Tråkigt att folk inte ser vissa saker för vad de är. Finns ju en del skolor på glesbygden som drivs i privat regi och dessa skulle aldrig finnas i kommunal regi!

      Sverige har bra företagare som vet hur man bedriver effektiva företag. Låt oss värna om dessa istället.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Håller helt med dig, jag tror tyvärr att detta handlar om ren ideologi där man har skygglappar på och inte ser den verklighet vi lever i. Stefan Löfven och många av hans (S) kamrater är för alternativa driftsformer och har inget emot en välfärd med en ekonomi i balans. Tyvärr har han sålt sin själ till Jonas Sjöstedt och det har fått fasansfulla konsekvenser.

     • Bertil

      ”Jag förutsätter att du läst hela Reepaluutredningen! Det han föreslår handlar inte om att vinstmaximera det handlar om att stänga ned allt som inte det offentliga själva driver!”

      Tycker faktiskt att privata inget har att göra i välfärdens kärnområden. Det kommer leda till segregering och att det blir dyrt för fattiga få vård skola. omsorg så enkelt är det. Tycker Reepalu är snäll som tillåter så mycket som max 8% i vinst. på 10 år blir 8% i vinst oerhört mycket pengar till privata företagsägare.

      Så bort med LOV och gör välfärden jämlik för alla.

 3. Jonas E

  Skolor på glesbygden drivs ju i princip alltid ideellt om det är i privat regi, och vinster tycks spela stor roll, då friskolor som är ideella har högre lärartäthet än dom som är vinstdrivande – de ideella har till och med högre lärartäthet än Kommunala skolor, men överlag så har den kommunala skolan fler lärare än friskolorna !.
  Den effektivitet som talas om här, är knappast gratis för skattebetalarna – då den enligt skolverkets siffor uppnås genom att ha lägre lärartäthet, mindre av utbildade lärare och mindre med stödpersonal, osov…. – då blir det ju mindre utbildning för skattepengarna i privat regi !.
  Bilden blir tydligare då OECD kommit fram till att kommunala skolan har ett bättre före-efter resultat på sina elever än Friskolorna !.
  Företagande ska främjas, men inte på skattebetalarnas bekostnad – företagare ska bidra till välfärden, och inte leva på den …… det tycks ju alla länder utom Sverige fattat !.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Det vore intressant att se var du hämtat dina fakta ifrån. De siffror jag har sett visar att många friskolor har bättre skolresultat än de kommunala, dessutom har många lägre skolpeng/elev är kommunala så det hänger inte riktigt ihop

   • Jonas E

    Den fakta är direkt från Skolverkets egna siffor !.
    Bättre skolresultat ? – det är ju högre snitt på eleverna i friskolor redan vid intagningen, så att det är fortfarande högre vid examen är knappast förvånade ….. går också att utläsa i Skolverkets statistik !.
    OECD har ju kommit fram till ett den Kommunala skolan faktiskt höjer sina elever mer än Friskolorna, då den Kommunala skolan har ett bättre före-efter resultat än friskolan på sina elever !.
    Friskolor har ju kommits på med att systematiskt välja bort ”dyra” elever = de med låga betyg ( Kalla Fakta och Uppdrag Granskning ), och då skolpengen utgår från vad en snittelev kostar att utbilda så levererar ju friskolorna mindre än dom fått betalt för – det är ju så dom får sin vinst !.
    Nej det hänger inte riktigt ihop hur man blint kan försvara friskolorna när det finns så mycket fakta som talar dom emot !.

    • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

     Jag försvarar inte alternativa driftsformer utan anser att kvalitet ska vara i fokus. Det måste finnas plats för valfrihet annars har vi ingen utveckling

     • Jonas E

      Valfriheten kan bevisligen finnas med vinstbegräsningar – för det gör det i alla andra jämförbara länder !.
      Där tillåts i princip bara kooperativ och stiftelser som huvudmän – men valfrihet finns det allt där också !.
      Inte ens USA tillåter att man har vinst på skolverksamhet – det säger ju en del !.
      Sverige är helt ensamma om att tillåta sådant – och övriga länder har oss som ett exempel på hur man inte gör !.
      För vinster spelar roll – det ser man ju på hur dom uppnås …… mindre personal, sämre utbildad persona och lägre löner för personalen – ger knappast bättre kvalitet !.

     • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

      Dina analyser om hur vinst uppnås är helt felaktigt och det vore klädsamt att se var du hämtat dessa felaktiga fakta. Jag tycker inte om övervinster men jag förstår inte varför det är så fel att verksamheter går med vinst, alla verksamheter oavsett driftsform borde ha en ekonomi i balans. Det är inte ok med förluster i välfärden.

     • Jonas E

      Jag har ju hänvisat varifrån jag tagit fakta – har du missat det ?, och slutsatserna är ju från samma ställen Det är stor skillnad från att ha vinsten som huvudintresse som ett Aktiebolag har, eller verksamheten som huvudintresse som ideella/kooperativa har – det har ju alla andra länder insett !.
      Ideella/kooperativ måste ju också gå runt, men det räcker ju för dom – därav att dom också överlag har bättre verksamheter också, för det är ju där du hittar dom riktigt goda exemplen bland privatiseringar !.
      Det är ju dom med övervinster som du vill skydda i praktiken – det tycks vara genomgående, för var är annars motförslagen ?…..
      Det verkar ju bara finnas två alternativ i nuläget – fortsätta som nu, eller Reepalus förslag !.
      Och fortsätta som nu är inte hållbart – det torde var uppenbart för alla !.
      Förlusterna i välfärden har ju ökat i och med privatiseringar – och kommer att öka än mer så länge som privata plockar åt sig allt mer av det som redan är lönsamt !.
      Det allmänna blir då allt mer sittande på det som inte går får lönsamhet på – utan att länge få tillgodogöra sig överskotten från de lönsamma då dom blivit privatiserade …. så ökar ju underskotten i det allmänna !.
      Titta bara på hur Apoteksavregelringen gick – den kostar numera skattebetalarna pengar, mot för tidigare när det gav plus i statskassan – för att privata tagit det lönsamma som personliga vinster !.
      Numera måste ju staten ge bidrag till vissa apotek – mot för att apoteket var en intäkt tidigare !.

 4. Bertil

  Det där sättet att bara hoppa på personer utan att komma med nåt ogillar jag.
  Vad har Jonas sagt eller gjort som du ogillar Elisabeth.

  Om du förklarar det kan även ditt blogginlägg debbateras.
  Alla vet att den största förlusten inom välfärden skedde under allianstiden.-
  Jobbskatteavdrag som togs från sociala välfärden.
  De Frysta statsbidrag för landstingen som också försämrade den gem,ensamma välfärden.

  Klassklyftorna som effekt av en massa olika dåda reformer som överförda pengar från vårt gemensamma till privat ägande och vinstmaximering.

  Så var vad som skedde sen kan man tycka olika om just det. Men dölja sannigen och bara komma med personpåhopp det gillar jag inte.

  Tycker Elisabeth verkar vara en burdus och blindseende politiker.
  Men det är väl just det att vara blind och inte se effekterna som gör att hon kan härja inom moderaterna och plocka ut goda lön.
  men det finns många som får betala priset.
  Ska vi idka personangrepp då ska man även förklara varför.
  Det har jag därmed gjort. Girighet föder empatilöshet så är det.

 5. Bertil

  Åter gnäller Elisabet på Jonas Sjöstedt. Den som åtminstone bland alla partier lyckats föra över lite till den lilla människan.
  Du är naiv Elisabeth som utan att ge konkret info utöva ditt hat mot Jonas.
  Han är den sakligaste av alla partiledare kommer aldrig med några onda ord och värnar om de som har det sämst.
  Han har inga lik i säcken heller som du Elisabeth
  som myglat och visat din girighet.

  Du utövar mycket väsen men kommer med nåt sakligt konkret har du tydliga problem med.

 6. Bertil

  Välfärden har varit i framkant. Men nu skryter välmående som fått enorma skattesänkningar hur bra välfärden är när de kan köpa egna lösningar. För den lille människan som man plundrat blir välfärden bara sämre och sämre.
  Men det blundar du och dina moderatkolleger för.

  Detta när dyra medlemsavgifter betalas till lobbyfirmor som kräver mer och fler skattesänkningar för de med höga löner stora förmögenheter.
  Skattesänkningar som inte ger de som verkligen är i behov av välfärden nåt i värde.

  Du är blind vad som skett och vad som fortsätter ske Elisabeth.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Du har skrivit ett antal kommentarer på mina inlägg och jag väljer att svara på dessa i ett svar. Vi har uppenbart inte samma politiska inriktning och det är bra att vi tycker olika, det är så en demokrati fungerar, att alla får tycka och tänka precis som man vill. Vad som också är viktigt i en demokrati är att ALLA får tycka och tänka som man vill, inte bara vänsterpartister. Jonas Sjöstedt är partiledare för Vänsterpartiet och är därför partiets högsta representant. Det jag kritiserar är den politik han står för och representerar, min kritik är inte mot honom som person, det är en stor skillnad. Du å andra sidan tar dig friheten att kritisera mig som individ, med vilken rätt gör du det? Jag diskuterar gärna sakfrågor och politiska åsikter men betackar mig för personliga påhopp som inte hör hemma i den politiska debatten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.