Vi måste våga förändra

Idag är det kommunfullmäktige i Lycksele. Ett av de ärenden som ska upp till beslut är en förändring av den politiska organisationen. När den stora omorganisationen på tjänstemannanivå ägde rum så blev den politiska organisationen orörd. En arbetsgrupp där jag har ingått har tittat på en rad olika möjligheter att få en mer flexibel, lättarbetad och framförallt en mer funktionell politisk organisation. Arbetet mynnade ut i två förslag som skiljer sig något åt. Den största skillnaden är att i förslag 1 gör man utskott av de två stora nämnderna medan man lämnar dom ograverade i förslag 2. Vi har idag sett en utmaning att kunna engagera fritidspolitiker och många personer har idag flera uppdrag. Det är givetvis viktigt att demokratin inte riskerar att begränsas men med båda de förslag som finns ser jag inte någon sådan risk. Vi måste våga förändra en politisk struktur när vi ser att det finns behov för en förändring.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

 1. Mikael Pallin

  Behovet av förändring är det omvända. Möjliggör att fler kan delta, inte färre!
  Hur många småbarnsföräldrar eller förvärvsarbetande kommer att kunna ta på sig ett uppdrag?

  Min övertygelse är att det ni försöker åstadkomma kommer att få direkt motsatt effekt. Demokrati ska inte vara flexibel och lättarbetad, den ska vara representativ och ha högt i tak. Inte skapa politiska poster som kräver att endast heltidsengagerade och ”daglediga” kan delta.

 2. Mikael Pallin

  FAKTA:

  – Under innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige utsett 50 ordinarie ledamöter och 46 ersättare till kommunens nämnder (Kommunstyrelse, Socialnämnd, Utbildningsnämnd, Teknisk nämnd, Personalnämnd, Miljö- och samhällsnämnd och 2 samverkansnämnder).

  – Alternativ 1 som M och S föreslår är motsvarande siffror (-50 ledamöter) 24 ordinarie och 22 ersättare (Kommunstyrelse, Miljö- och samhällsnämnd och 2 samverkansnämnder).

  – Alternativ 2 som övriga partier (obs!! kan ha missat något här) förordar skulle innebära (-18 ledamöter) 42 ordinarie ledamöter och 36 ersättare (Kommunstyrelse, Socialnämnd, Utbildningsnämnd, Miljö- och samhällsnämnd och 2 samverkansnämnder).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.