Det krävs åtgärder nu!

Svenskt Näringsliv presenterar ranking över företagsklimat för 2017. Lycksele fortsätter att ligga långt ned i ranking och ligger nu fortfarande i botten av Sveriges alla kommuner plats 266 av 290 är definitivt inget att skryta med. Inom många områden har omdömena försämrats och när det kommer till kommunens konkurrens med privata näringslivet så har vi gått från plats 288 till plats 289 av 290 Vi är med andra ord näst sämst i Sverige. Det är väldigt tråkigt att Lycksele som har en växande befolkning och som har flera stora expansiva företag inte kan visa upp ett bättre företagsklimat. Här behövs ett stort förändringsarbete och det måste börja nu!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

 1. Oberoende Politisk Bedömare

  ”Undersökningar” från Svenskt Näringsliv är såklart inte att lita på alls. Dem är nämligen inte någonstans ens i närheten av att vara speciellt oberoende utan Svensk Näringsliv är mycket starkt kopplade till Alliansen i allmänhet och Moderaterna i synnerhet. Det gör att alla så kallade ”undersökningar” från Svenskt Näringsliv är färgade redan i planeringsstadiet.
  Precis som Alliansen och Moderaterna mycket snabbt brukar avfärda undersökningar från LO med argumentet att undersökningen är färgad från början så bör såklart även denna ”undersökning” anses färgad från början.

  I en fri marknadsekonomi så är det upp till respektive företag att bära sina kostnader och ta in intäkter från dem som nyttjar verksamheten. Kan företaget inte gå runt med dessa intäkter får de förändra sin prisbild så den passar den verksamhet som företaget vill verka i.

  • Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) (inläggsförfattare)

   Svenskt Näringslivs ranking ska användas som hjälp till utveckling

   • Oberoende Politisk Bedömare

    Nej.

    Det är rent farligt att använda kampanjorganisationers ”undersökningar” i det verkliga livet eftersom det inte går att lita på resultatet.

 2. Jörgen Kanon

  Ehuru en riksomspännande enkät skulle vara konstruerad på sådant sätt att den skulle vara så avvikande att skulle anses som förkastlig, eller som ”Oberoende Politisk Bedömare” påstår är byggd att antas vara en motpol till LO, detta visar på att han inte ens sett ett dylikt formulär eller förstått dess funktion..

  Jag har fyllt i dessa enkäter över lång tid nu och ingen fråga har med om ett företag går bra eller dåligt, om kostnader eller intäkter. Enkätens huvudsyfte är att penetrera näringsidkarnas upplevelse hur deras kontakter med omvärlden uppfattas och då mera specifikt den kommun de verkar i.

  Lycksele harvar trots stora skattemedel till näringsenheten i botten tillsammans med de flesta kommuner i Västerbotten, utstickaren är Nordmaling, Bjurholm, Sorsele och Vännäs. Mittfältet ligger Storuman och Umeå.

  Med det sagt visar det med övertydlighet att de kommuner som inte ens har en näringslivsenhet inrättad i organisationen inte är bättre eller sämre än de som har en dylik, även en dyr sådan.

  Så det är andra grundläggande faktorer som driver klimatet till bottenskrapet, här måste man ställa sig frågan vad dessa kommuner vinner på att vara öppet företagsvänliga men då det kommer till kritan har man en grundmurad företagsfientlig attityd som slår snabbt genom så fort någon fråga ska hanteras.

  Bland företagare finns två grundkaraktärer, en som lever av direkt eller indirekt av kommun och stat, vilka träffas när och hur, med vilken agenda bär dom med sig? Kritik kan nog riktas till svansen runt vissa, men i förlängningen ser de bara om sitt eget och framtida överlevnadsmöjligheter.

  Den andra gruppen driver sin verksamhet med ringa inblandning, dock förekommer alltid ett krav om att kontakterna med bland annat kommun ska fungera väl, gör de verkligen det?

  Rankingen är ett bra verktyg för att mäta viljan hos kommunen, att vilja se och förstå helheten.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.