Regeringen vill ta bort nästan alla specialistutbildningar för sjuksköterskor!

I utredningen Framtidens specialistsjuksköterska-ny roll, nya möjligheter (SOU2018:77)
föreslår utredaren att dagens 11 specialistutbildningar för sjuksköterskor ska minskas till tre av nationellt reglerade specialistutbildningar. Dessa tre specialistutbildningar (Anestesi, Intensivvård, Operation) är alla inom högspecialiserad vård, samtidigt som alltfler personer lever med långvariga sjukdomar och hälso- och sjukvården ska ställa om till en personcentrerad vård samt utveckla den nära vården.
Den fjärde specialistutbildningen föreslås vara en öppen inriktning där lärosätena själva bestämmer behovet.
Detta är väldigt oroande jag befarar att förslaget leder till en utveckling mot snäva lokalt nischade uppdragsutbildningar som bidrar till ökade utgifter för hälso- och sjukvården och skapar inlåsning för den enskilda sjuksköterskan, eftersom utbildningen endast kommer att gälla på aktuellt sjukhus och inte nationellt.
Alla remissinstanser har varit tydliga i sin kritik och jag sällar mig till den kritiken. Detta är helt fel väg att gå

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.