En trygg sjukföräskring?

En begriplig och trygg sjukförsäkring är vad regeringen avser att arbeta för, men några förslag för att uppnå detta har vi inte sett spår av. I stället ökar antalet personer som blir av med sin sjukpenning vid dag 180 lavinartat. Under de år som den rödgröna regeringen har haft ansvar för Sverige och dess myndigheter har antalet sjukskrivna som blivit nekade fortsatt sjukskrivning vid dag 180 ökat från 10 procent till 40 procent. Det är en oacceptabel ökning av antalet sjukskrivna personer som står utan sjukpenning och som saknar arbetsförmåga.
Ansvarig minister svarar att man kommer att lägga fram förslag, men några förslag har vi inte heller sett till. I stället blir allt fler människor som saknar arbetsförmåga utan sjukpenning, och antingen tvingas de tillbaka till en ohållbar arbetssituation eller så får socialtjänsten ta över försörjningsansvaret.
Den psykiska ohälsan har ökat under de senaste åren, och detta är en av anledningarna till att ett antal personer nekas sjukpenning vid dag 180. Detta då Försäkringskassans beslutsstöd saknar parametrar för att bedöma arbetsförmåga gällande psykiatriska diagnoser.
Försäkringskassans beslutsstöd behöver uppdateras. Försäkringskassans handläggare måste kunna bedöma sjukskrivande läkares intyg på rätt sätt utan att ge slentrianmässigt avslag på dag 180 för att man saknar verktyg för rätt bedömning. Trots lång väntan har så ännu inte skett.
Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för snabba på processen för att uppdatera Försäkringskassans beslutsstöd?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.