Jämställd sjukskrivning?

Nästan två av tre sjukskrivna är kvinnor. Denna skillnad påverkar förstås både inkomster och lönenivåer. Om sjukfrånvaron hade varit jämnt fördelad skulle inte heller inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ha varit så stor. Därför har regeringen tidigare avsatt 41 miljoner kronor till tre olika projekt som rör kvinnors sjukfrånvaro. För att studera detta mer noggrant lanserade Sveriges Kommuner och Landsting 2009 pilotprojektet "Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen". Projektet testade olika sätt att undersöka om ojämställdhet skapas i samband med sjukskrivningsarbetet och prövade olika metoder för att åstadkomma en förändring. Resultaten av pilotprojektet pekar på att män och kvinnor oavsiktligt behandlas olika i vården. Kvinnor har ett betydligt högre ohälsotal än män. Det har minskat i lika stor omfattning som männens ohälsotal under perioden som sjukskrivningsmiljarden funnits. Skillnaderna i ohälsotalet är ytterligare en anledning att fokusera på jämställdheten. Det är viktigt att analysera verksamheten för att undersöka var skillnaderna består. Är det så att sjukskrivningsprocessen bidrar till skillnaderna i ohälsotal mellan kvinnor och män?

Att kvinnor och män bedöms utifrån genusbas skapar omotiverade skillnader i sjukskrivningen. Exempel på omotiverad skillnad skulle kunna vara att en kvinna sjukskrivs för problem som inte relateras till sjukdom utan mer handlar om vardagliga bekymmer eller skickas till samtal istället för att få en medicinsk undersökning. Ett annat exempel är mannen som inte får behandling för sin depression och därför inte klarar att återgå till arbetet. Det viktiga för att undersöka detta är att statistiken är könsuppdelad och att verksamheterna analyserar vad det beror på samt åtgärdar problemen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Etiketter:

8 kommentarer

 1. Björn

  Jag skulle vilja påminna om, att det här med genusperspektiv har förändrats i södra delen av landet. Det senaste åren har det fått en mer nyanserad form vilket bl.a innebär att de gamla synsättet att kvinnor alltid är drabbade värre än männen blivit mer verklighetsförankrat.
  Vi behöver inte fråga oss hur det kommer sig, att kvinnor sjukskrivs mer än män eller om det är så att kvinnor vill leva på bidrag? Allt handlar inte om kvinnor eller män, det handlar om människan oberoende av kön. Skärpning, feministiska myter går inte längre.

 2. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Björn (2010-04-22 14:39)
  Det projekt som SKL genomfört och som jag refererar till är ett projekt som berör hela Sverige. Det är ingen skillnad i landet på det som jag beskriver. Vad jag belyser som jag tror du missar är att det är skillnad mellan män och kvinnor hur vi blir bemötta, bedömda och vårdade i sjukvården. Det visar sig i hur olika vi blir sjukskrivna. det är inga feministiska myter det är statistik och fakta!

 3. Kalle

  De manliga läkarna är nog livrädda för att klassas som kvinnodiskriminerande svin om de på goda grunder nekar en kvinna sjukskrivning. Då kanske kvinnan grinar ut i media sen är häxjakten igång och politikerna hakar på såhär i valårstider för att visa hur jämställda de är. En kvinna är alltid ett offer och ljuger aldrig.

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Kalle (2010-04-22 22:12)
  Jag blir lite fundersam över ditt synsätt på manligt och kvinnligt.Vad får dig att förutsätta att det bara finns manliga doktorer som sjukskriver kvinnor. Du har inte förstått det jag skrivit. Jag skriver att det finns det finns skillnader mellan könen och att vi behandlas olika. Ditt sätt att se på kvinnor hör till medeltiden.

 5. Kalle

  Jag skrev aldrig att det endast finns manliga läkare som sjukskriver kvinnor. Det finns kvinnliga läkare som sjukskriver kvinnor också men de flesta är nog manliga läkare. Media drar sig för att anklaga en kvinnlig läkare för att vara kvinnodiskriminerande.

 6. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till susanne karlsson (2010-04-24 16:37)
  Du har haft ett tufft liv. Jag beundrar din styrka att kunna gå vidare. Du måste ha mycket inre styrka. Jag hoppas du kan komma tillbaka som sjuksköterska igen, det är ett jätte roligt arbete, jag vet av egen erfarenhet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.