Utbildning och lön måste gå mer hand i hand!

 

Debatten är stor om bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Det råder en enighet över partigränserna i frågan och det är en bra förutsättning att vi kan förändra en situation som kan få svåra följder. Det kommer att bli stora pensionsavgångar inom en tio års period och utbildningstakten hänger inte med. Det är inte så lockande att satsa ytterligare tid på skolbänken med allt vad det innebär i avbrott på lön mm. Det lockar inte på grund av att inom många landsting är den löneökning du får efter en specialistexamen väldigt liten och på vissa håll nästan obefintlig. Jag tycker vi ska se behovet av olika yrkeskategorier inom sjukvården och inte fastna i en jämförelse mellan ex. läkare och sjuksköterskor i möjlighet till vidareutbildning och löneutveckling. Det är lätt att det blir en jämställdhets fråga  eftersom det dominerade könet inom sjuksköterskekåren är kvinnor och fortfarande är det fler män än kvinnor som utbildar sig till läkare. Det har dock skett en förändring inom läkarkåren sedan många år tillbaka och då höjdes genast rösterna att löneutvecklingen blev sämre med fler kvinnor . Den debatten har tack och lov tystnat!  Vi måste jämställa utbildningsnivåer med löneutveckling för att kunna påbörja ett annat sätt att tänka i denna fråga.  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Etiketter:

9 kommentarer

 1. Laila

  Glömmer du bort undersköterskorna som representerar den största arbetsgruppen inom landstinget? Eller är vi inte värda mer lönemässigt eftersom vi ej innehar vidareutbildning på högskolenivå. Din SSK grundutbildning var väl kortare än dagens SSK utbildning. Börja med att jämna ut klyftorna mellan undersköterskor och sjuksköterskor eftersom skillnaden till största del är medicinutdelningen.

 2. AM

  Med fortsatta skattesänkningar blir det nog tyvärr en omöjlighet att lyckas med detta.

  Skattefrågan är i högsta grad en jämställdhetsfråga eftersom den finansierar den gemensamma välfärden oavsett privat eller offentlig drift. Enda sättet att åstadkomma en bättre löneutveckling för personal inom vård och omsorg är att mera resurser tillförs, annars kommer allt färre att få springa allt fortare med lika dålig löneutveckling som i dag.

 3. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Laila (2010-05-25 09:25)
  Jag har inte glömt bort alla de undersköterskor som arbetar inom landstinget, det är ett lag arbete där alla kategorier behövs. Frågan var att det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Att bara säga att skillnaden mellan en undersköterska och en sjuksköterska är medicindelning tycker jag är att raljera över att faktiskt ha en legitimation och en arbetledande roll med allt vad det innebär.

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till AM (2010-05-25 10:10)
  Att enbart skylla på skattesänknigar är inte rätt. Sveriges Kommuner och Landsting redovisade förra året ett rätt stort överskott. Det finns andra orsaker, tex att mycket inom landstingen går till andra verksamheter som inte handlar om sjukvård. Att få en bättre löneutveckling är givevis ett måste för att höja status och få fler att välja vårdyrken.

 5. AM

  Att Sveriges kommuner och landsting samlat redovisar ett stort ger inte utrymme för de löneökningar du är ut efter. För att uppfylla lagens krav på ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning måste det finnas överskott. VLL är ju inget föredöme i frågan om överskott med sin ekonomi. Regeringens skattesänkningar gynnar inte den gemensamma finansieringen av vård och omsorg. Vilka andra verksamheter du anspelar på vet jag inte. Den regionala utvecklingen? Kommunikationerna i länet? Kulturen? Vad?

 6. S-O S

  Det verkar som om du har en del att förklara.
  Inte rätt att skylla på skattesänkningar, vad ska vi skylla på då? Förklara dig.
  Vilka överskott talar du om? Om vi har överskott i VLL, varför talas det då om sparkrav? (NUS är det universitets sjukhus som sparar mest i Sverige)
  Vilka/en verksamhet är det du syftar på? Du borde tala klarspråk.
  Hur ska vi då få till en bättre löneutveckling? Gäller det även USKOR? Eller ska dom står brevid och titta på?

 7. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till AM (2010-05-25 19:43)
  Du har helt rätt att Västerbotten inte är ett föredömme vad gäller god ekonomisk hushållning. det saknas mycket i den frågan. Det är på samma grunder jag tycker att vi i detta landsting har prisoriteringar på andra saker än sjukvård. det finns flera exempel på ex. kultur projekt, dyra data investeringar som inte ger förbättringar mm

 8. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till S-O S (2010-05-25 21:04)
  Västerbotten är inte ett isolerat län i detta land. Vi visar inget överskott och har inte en god ekonomisk hushållning som många andra landsting och kommuner visar. Att få en bra löneutveckling måste givevis gälla alla kategorier inom landstinget, kommunal har haft väldigt bra förhandlare de senaste löneförhandlingarna och inte minst i den senaste förhandlingen där de får mer än dubblet vad Vårdförbundet får. Det är positivt

 9. landstings anställd

  Är lönerna klara för ssk. i VLL 2010?
  2% har ni som abetsgivare i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)avtalat om centralt för 2010.
  Glöm inte att M är arbetsgivare i SKL!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.