En slank man hit…..

Lyckseles skolor har varit i ropet en längre tid. Den ledande röda majoriteten i Utbildningsnämnden har verkligen velat fram och tillbaka och det har inneburit möjlighet till stort tyckande och stor osäkerhet inför framtiden. Första beslutet från en oenig utbildningsnämnd var att lägga ned alla byskolor. Det tog inte många dagar så hade nämnden vänt helt om, nu har frågan debatterats, utretts och luftas i alla möjliga grupperingar och en oenig nämnd beslutar samma sak en gång till. Alliansen i Utbildningsnämnden har ett annat förslag som innebär en större möjlighet till valmöjligheter för barn och föräldrar. Denna process liknar verkligen den gamla barnvisan En slank man hit och en slank man dit ….. Jag vill inte påstå att man hamnar i diket eftersom frågan slutgiltigt ska avgöras av Kommunfullmäktige men turerna räcker för att man ska ha svårt att hänga med.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Demokratisera mat?

Det är intressant att följa vad som händer i våra nordiska grannländer. Det är frågor av olika dignitet som kommer upp på agendan. En av de senaste frågorna handlar om att lyfta fram nordisk mat. Nordiska ministerrådet vill demokratisera den nordiska maten. Hur gör man när man demokratiserar mat? Bakgrunden till detta ställningstagande är att man från det Nordiska ministerrådet vill lyfta fram den matkultur vi har i norden och att vi ska prioritera nordisk mat i skolor och annan offentlig sektor. Detta ställningstagande väcker frågor.Hur gör man med ett land som Norge som inte är medlem i Eu och som gärna inför protektionistiska tullar mot ex. svensk mat. Det finns en del frågor att lösa innan vi demokratiserar den nordiska maten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver en kraftfull regering!

Av , , 12 kommentarer 1

I dag inleder Miljöpartiet sin kongress och under kongressen ska delegaterna ta ställning till vilka språkrör som ska företräda partiet. Går kongressen på valberedningens förslag att ersätta Åsa Romson med Isabella Lövin eller blir det ett annat utfall återstår att se. Jag tycker oavsett vad beslutet blir på Miljöpartiets kongress att hela denna otroliga turbulens som omgärdat Miljöpartiet och även Socialdemokraterna talar sitt tydliga språk. Den rödgröna regeringen är inte regeringsduglig och i tuffa tider behöver Sverige en stark regering som kan stå för beslut och handlingskraft.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Finns inte en väg att gå!

Av , , 5 kommentarer 0

Lena Micko (S) ordförande för SKL ( Sveriges kommuner och landsting) uttrycker i en artikel stor oro för hur kommuner och landsting ska klara av de stora utmaningar som väntar. Det handlar inte bara om det stora flyktingmottagndet som sker utan även om hur vi ska klara av det allt ökande behovet av välfärd. Vi blir äldre och ofta allt friskare och våra krav och behov av välfärdstjänster ökar i hög takt. Jag kan hålla med Lena Micko i mycket av det hon tar upp i debattartikeln . Vi behöver en långsiktig plan för att stärka upp kommuner och landsting och då innebär det kreativa lösningar, Lena Micko förslår kommunsammanslagningar som en möjlig väg att gå men där tror jag på ett ökat samarbete. Stora regioner kommer på samma sätt inte att gynna våra små kommuner i Norrland. Det finns inte en rak väg att gå för att lösa de utmaningar vi står inför utan vi måste se möjligheter och framförallt tänka långsiktigt och hållbart.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det gäller att vara vaksam!

Av , , 3 kommentarer 0

Sommaren närmar sig och då ökar intensiteten på de företag som skickar ut bluffakturor. Jag kan inte låta bli att reflektera över vilken stor kriminell verksamhet detta är. Vi har på vårt företag under drygt 6 månader blivit utsatta för ett förtag som skickar fakturor på en tjänst vi inte beställt. Fakturorna ser äkta ut och det är svårt att avgöra om detta är ett seriöst företag eller inte. I samma veva som företaget började skicka fakturor till vårt företag så var det ett stort inslag på nyheterna om blufföretaget och om deras metoder. När jag läser om företaget så ser jag att det är många som blivit utsatta för deras metoder och de är polisanmälda ett antal gånger. Det gäller att vara vaksam!

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Yrkesdagen för att skapa större kunskap!

Av , , 2 kommentarer 0

Yrkesdagen för elever i årskurs 8 har för tredje året i rad genomförts i Lycksele. Syftet med dagen är att bredda elevers kunskap om alla de yrken och utbildningar som finns på orten. 14 olika företag deltog samt företrädare för Gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen. Eleverna i årskurs 8 hade fått förbereda sig med frågor och funderingar så att utbytet av dagen skulle bli så stort som möjligt. Yrkesdagen är ett lyckat samarbete mellan Lycksele Rotaryklubb, Företagarna i Lycksele och skolan.
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/manniskor-roligare-an-datorn_646511.html

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Är vi jämställda?

Jag läste en artikel i en tidning under helgen. Den beskriver att en kvinna ville hyra en festlokal och boende för att fira sitt och sin partners bröllop. De fick inte hyra lokal eller boende eftersom de var homosexuella. Fallet är anmält till Diskrimineringsombudsmannen och ska avgöras i Tingsrätten om det är diskriminering eller inte. Jag tycker att det är sorgligt att läsa artiklar som dessa. Vi befinner oss i år 2016 och framställer oss som ett av världens mest jämställda länder. Hur kan man då nekas att hyra lokal och boende bara av den anledningen att man är homosexuell. Ägaren av lokalen och boendet hävdar att hennes religiösa tro inte tillåter henne att hyra ut till homosexuella människor. Givetvis har man sin fulla rätt som näringsidkare att neka personer men då ska det ske på goda grunder, inte av diskriminering.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Missgynnar företagandet!

Av , , 2 kommentarer 2

Den rödgröna regeringen visar med all tydlighet att företagsamhet inte är något som ska främjas och inget som regeringen ser behovet av. En utredning utsedd av regeringen har sett över den rätt kommuner och landsting har till utebliven moms (mervärdesskatt) för att de anlitar externa utförare som inte har momsplikt inom vård, skola och omsorg. För att det inte ska blir dyrare att anlita privata än att bedriva verksamheten själv har kommunsektorn rätt att få tillbaka den uteblivna momskompensationen för att anlita dessa .Utredningen föreslår nu att rätten att kompenseras för utebliven moms ska minska från 6 till 5 procent av det belopp man köper externa utförare för. SKL (Sveriges kommuner och landsting) säger nej till utredningens förslag med motiveringen att det kommer att kosta stora summor för kommuner och landsting och det missgynnar externa aktörer som de köper tjänster och varor av.

Elisabeth Bjönsdotter Rahm (M)

Vi kan inte gå tillbaka!

Hur mycket media ska Miljöpartiet få. Ett parti som inte förstår att de sitter i regeringsställning, ett parti som inte har förstått att de måste ta ansvar för hela regeringens politik och inte agera som om de sitter i opposition. De är ett parti som säger sig stå för öppenhet och är måna om att alla kulturer, religioner och etniciteter är välkomna. De har inte förstått att de måste ha ett partiprogram med tydliga riktlinjer vad det innebär att vara medlem i Miljöpartiet. Den omtalade miljöpartisten Yasri Khan som inte ville hälsa på kvinnor är fortfarande medlem i Miljöpartiet och som företrädare tycker han att det är OK att inte hälsa på kvinnor, han tycker det är OK att vi inför särskilda tider på badhus för kvinnor. I Sverige har vi under lång tid arbetat för att uppnå jämställdhet, vi kan inte tillåta företrädare för etablerade svenska partier att förspråka en tillbakagång till något vi inte alls vill ha.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inte korrekt!

Av , , 4 kommentarer 1

Bildkälla Dagens Samhälle
Jag kan inte låta bli att reagera på Peter Olofsson (S) som är landstingsstyrelsens ordförande och som genom sin position borde ha större koll på hur verkligheten ser ut. I sitt 1 maj tal i Lycksele påstår Olofsson att på grund av Alliansens åtta år av skattesänkningar har pengarna till vår välfärd minskat. Inget kan vara mer felaktigt. Jag tycker det är så trist när Peter Olofsson väljer att blunda för fakta och målar upp en egen bild. Om man väljer att titta på siffror som är framtagna av oberoende källor så visar de tydligt att resurserna till kommuner ökat. Givetvis finns en ökad kostnad med i bilden som påverkar intäkterna, men att påstå att Alliansregeringens politik har minskat intäkterna till vår välfärd är inte korrekt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)