Stor viktiga fokusområden!

Nya moderaterna presenterade före helgen vilka fyra huvudområden som kommer att ligga till grund för den politik som vi kommer att gå till val på den 9 september. Fokusområdena kommer att vara ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring och integration och sjukvård och skola. Det är stora och betydelsefulla områden för oss alla runt om i landet. Sedan 2014 har vårdköerna fördubblats och Moderaterna satsar därför på en utvecklad kömiljard för att återigen korta dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården och skolan ska fungera måste både medarbetare, patienter och elever känna sig trygga. Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav inom välfärden och samtidigt värna mångfald och valfrihet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svårtolkat!

Från den 1 februari är det förbjudet för förare av fordon att hålla i en mobiltelefon, prata, surfa eller skicka sms .Ändringen i trafikförordningen är en skärpning av lagen från 2013 om hur mobiltelefoner får användas under bilfärd. Sverige följer därmed många andra länders förbud. Föraren får använda ”handsfree” endast om det inte menligt påverkar körningen av fordonet. Lagen säger att ingen mobiltelefon/navigator eller annan kommunikationsutrustning får användas om föraren håller den i handen. Enligt polisen är detta en skärpning av lagstiftningen som är lite knepig. Var går gränsen för om det är ok att använda handsfree eller inte, idagsläget vet ingen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)