Människohandel i fokus

Runt om i världen säljs och köps varje dag ett stort antal människor av hänsynslösa kriminella som utnyttjar offrens utsatta situation för att tjäna stora pengar. Vi vet inte med säkerhet hur många offren är i världen, men bara i Sverige handlar det om hundratals varje år. En del offer lockas med jobb och ett bättre liv i ett annat land medan andra utsätts för påtryckningar och våld av människohandlarna. Oavsett om syftet är att sälja sexuella tjänster eller arbetskraft under slavliknande förhållanden är det mänskliga lidandet stort. Barn utnyttjas hänsynslöst i allt från tiggeri till produktion av pornografiskt material. En stor kongress med temat människohandel har hållits i Bryssel denna vecka och  Drottning Silvia har varit en av talarna. Under kongressen pekar man på vikten av  att ursprungs-, transit- och mottagarländer möts och skaffar en gemensam bild av hur människohandeln ser ut så att insatserna kan samverka bättre. På så vis gör vi det svårare för de grovt kriminella att sko sig på andras olycka genom att locka in enskilda i människohandel

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Föreskrifter gäller för alla !

Av , , 1 kommentar 1

 

Jag har på grund av ett av mina inlägg blivit anklagad för att vara rasist. Inlägget handlade om att religion och politik inte ska blandas ihop och att om man som muslimsk kvinna väljer att täcka sitt hår med en burka eller täcka hela sin kropp med endast ögonen synliga i en niqab så är det ett eget fritt val som jag inte har åsikter om. Vad jag har åsikter om är att det inte fungerar att täcka hela sin kropp i en niqab och arbeta inom ex. sjukvården. Här finns det hygien föreskrifter som alla oavsett kön, religion, nationalitet måste följa och det innebär att du ska ha kortärmad arbetsdräkt som tillhandahålls av arbetsgivaren, denna arbetsdräkt ska bytas efter varje arbetspass. Du ska ha god handhygien och tvätta och sprita händer och armar upp till armbågen när du arbetar. Har du en heltäckande klädsel med endast ögonen synliga kan man inte arbeta efter de hygien föreskrifter som finns inom sjukvården. Det är inte bara inom sjukvården som niqab är ett problem. I skolans värld har diskussionen tagit fart. Här går lärarförbunden ut och vill ha besked om slöjor. De vill ha enhetliga regler. Båda facken meddelar samtidigt att de är emot att lärarstudenter och lärare har niqab i skolan. Grunden i lärande kräver kommunikation. Ansiktsuttryck och kroppsspråk är en viktig del. Och då fungerar det inte med vare sig burka eller niqab.
Vi har regler i vårt samhälle som måste gälla för alla oavsett kön, religion eller nationalitet.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Lycksele i fokus!

Av , , 6 kommentarer 2

 

Lycksele kommun är i fokus, det flyttar in familjer tack vare att de sett körslaget i TV.  Vi har inte många lediga bostäder att erbjuda, vilket i sig är ett positivt problem. Trots att det just nu är förhållandevis stor arbetslöshet i Lycksele så finns en ljusning i sikte inom kort. Det är många som tror på Lycksele och det måste vi fortsätta arbeta med.
Hur resonerar man inom landstinget när det gäller Lycksele och inlandet? Här har man inte samma tro, och definitivt inte en positiv tro på Lycksele. Landstinget tycker exempelvis att det är bättre att skicka alla inlandets öronpatienter till Umeå istället för att skicka en doktor till Lycksele. Rent ekonomiskt är det oförsvarbart, rent samhällsekonomiskt jätte tufft, rent miljömässigt helt fel!
Det är billigare, effektivare och mer rätt för miljön att skicka en doktor till Lycksele istället för alla patienter till Umeå.
Landstinget har ett ansvar att tänka hela Västerbotten.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
6 kommentarer

Politik och religion ska inte blandas ihop

 

Magdalena Andersson ordförande för Moderatkvinnorna har skrivit en intressant artikel om en ny förteelse i vårt samhälle.
Att vissa människor vill täcka sitt hår är inte på något sätt konstigt eller ens ett ”utländskt” fenomen. I Sverige hade kvinnor för inte så länge sedan håret täckt, det var inte "fint" att gå utomhus utan något på huvudet, det räcker med att gå ett par generationer tillbaks. Hade man ingen hatt, så använde man sjalett. Det är dock stor skillnad mellan att täcka sitt hår t ex med en sjal och att täcka hela kroppen så att ingen kroppsdel är synlig utom – i fallet med niqab – ögonen. Som politiskt aktiva har jag en bestämd uppfattning. Den kvinna som väljer att bära burka eller niqab har rätt att göra det. Punkt. Det ska politiken inte lägga sig i. Snarare värna rätten att bära den. Det är vars och ens ensak hur man vill vara klädd och vilka orsaker man har till det. Men det betyder inte att jag anser att den som väljer en sådan klädsel har rätt att bära den överallt och i alla sammanhang. Man måste som bärare inse att det medför stora komplikationer inom vissa yrken. Och då kanske man istället ska tänka om, fundera på om det verkligen är inom barnomsorgen, skolan, vården eller äldreomsorgen man ska verka med den klädedräkten och de begränsningar den medför. Det finns många yrken där burka eller niqab inte är möjliga att använda. Arbeten som kräver noggrann hygien och speciella arbetskläder, som exempelvis vårdyrken där man inte får ha långärmat. Det är inte diskriminering av någon. Det handlar om att stoppa spridning av bakterier.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Jämställdhet är en fråga om frihet!

 

Trots uttalade jämställdhetsambitioner från vänsterhåll under många års tid har Sverige en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnor arbetar typiskt sätt inom välfärdssektorn där konkurrens saknas, medan män oftare arbetar inom den privata sektorn där fler alternativ ryms.
Det är viktigt att även kvinnor som arbetar inom vården, omsorgen och skolan får fler arbetsgivare att välja bland. Fler arbetsgivare stimulerar konkurrens och ger bättre villkor för såväl personal som brukare. Mångfald är bättre och skapar en sund konkurrens
Hur jämställdhetspolitiken bäst utformas är en fråga där människosyn och ideologier får betydelse. Vänsterns jämställdhetspolitik har hittills varit en "plåster på såren politik" där bidrag har prioriterats före en bättre grundstruktur på arbetsmarknaden, inte minst när det gäller möjligheter och löneutveckling för kvinnor. Moderaterna  är medvetna om att man ännu inte har nått alla de mål som  har satts upp, men  anser att inkomstskillnader utjämnas bäst genom en god arbetsmarknadspolitik som bygger på egna möjligheter i stället för på bidrag.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Ambulansen behöver en bra försäkring!

 

En ambulans under utryckning krockade på torsdagsmorgonen med en lastbil norr om Umeå. En vårdare i ambulansen blev fastklämd. Denna olycka hände igår. En ambulans under utryckning krockade  med en lastbil norr om Lycksele, två ambulans sjukvårdare skadade. Denna olycka hände i januari 2007. Det finns fler exempel på ambulanser som krockar under utryckning med stora personskador som följd. Arbetsförhållandena för ambulans sjukvårdarna i dag är tuffa, man kan aldrig neka att åka på ett larm oavsett hur väderförhållandena ser ut, oavsett hur mycket man jobbat under ett arbetspass. Jag har länge krävt en extra försäkring till ambulans sjukvårdarna som skulle innebär att extra skydd ekonomiskt om stora olyckor skulle inträffa. Landstinget i Västerbotten anser inte detta är nödvändigt eftersom ingen annan får sådan försäkring. Här ska vi vara rättvisa! Alla vi övriga landstingsanställda kan välja om vi vill ge oss ut i halka och snö, det kan inte ambulansen.
Jag tycker att vi måste ge ambulanssjukvårdarna ett bra skydd under arbetstid!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Vi måste arbeta!

Av , , 7 kommentarer 2

 

Det var partiledardebatt i riksdagen i går. Spännande att lyssna på.
Jobben kommer att spela en central roll i valet 2010. Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik där alla med arbetsförmåga får möjlighet att arbeta. Alliansen har byggt upp en sund jobb politik med goda effekter som bl.a. sänkta inkomstskatterna för alla som arbetar. En sjuksköterska har fått en hel månadslön extra per år. Drivkraften och uppmuntran att jobba har ökat. Trösklarna har sänkts för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Vi har gjort det med attraktivt att anställa. Detta har givit effekt. Strax innan finanskrisen slog till mot Sverige arbetade vi mer än någonsin i Sverige.
Vi måste fortsätta på den inslagna vägen och stå för att det är viktigt att vi har människor i arbete istället för att leva på bidrag.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
7 kommentarer

Sjukvård i hela EU!

 

Mycket händer under Sveriges ordförandeskap i EU. Ett förslag är att öka patientrörligheten inom EU för att öka kvaliten och tillgängligheten.  Människor får möjlighet att söka vård inom hela EU och svensk vård får chans att utnyttja sin potential att bli en stor exportindustri, I internationella undersökningar rankas svensk vård regelbundet som den kvalitetsmässigt bästa i världen. Samtidigt har vi en rad spännande företag som producerar allt ifrån världsledande strålknivar till avancerade mediciner och nytänkande arkitekturlösningar för sjukhus. Ska vi lyckas frigöra den fulla potentialen inom vårdsektorn krävs ett större internationellt samarbete – vi behöver en bättre fungerande handel med hälso- och sjukvårdstjänster. Det betyder inte att en av grundpelarna för vårt sjukvårdssystem, den offentliga finansieringen, ifrågasätts. Snarare tvärtom. Ett ökat internationellt utbyte gör det möjligt för oss och andra att dra nytta av de bästa lösningarna som finns globalt och att dela med oss av det vi själva är skickligast på. Det mår såväl patienterna som ekonomin – och därmed också systemet – bäst av.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Lycklig i Lycksele!

Av , , 1 kommentar 3

 

Rubriken i dagens VF är uppmuntrande. Lyckans Lycksele! Vi har hört det tidigare, Lucky Lycksele hette det när vi var med i filmen Utanför din dörr! Det är viktigt med positiva signaler från Lycksele och det är än viktigare att vi använder signalerna på rätt sätt.  Vi har en tuff situation på arbetsmarknaden i Lycksele, vilket inte är unikt för vår kommun. Jag funderar över hur vår kommunledning använder sig av de företag som finns i vår kommun?, Kan man dra växlar av positiva signaler och sprida dessa vidare för ökad företagsamhet?  Vi står inför ständiga nedskärningar inom sjukvården och flera företag har flyttat från orten. Jag hade önskat att fler Lycksele bor vill engagera sig i vår överlevnad och ville visa utåt att vi inte vill vara med om nedläggning av Lycksele och inlandet. Vi har fått en ny stor kläd butik i Lycksele och det är positivt, vi behöver fler som vill satsa på Lycksele, fler som jobbar för att behålla en bra och nära service för att få fler som väljer att bo kvar i Lycksele. Jag har sagt det tidigare och säger det igen jag har valt att bo i Lycksele och jobbar för att vi ska bli fler som gör som jag!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
1 kommentar

Skrämmande läsning om vår folkhälsa

 

En skrämmande rapport om vår folkhälsa presenteras i dag. I rapporten visas tydligt att hälsa är förknippad med ekonomi och utbildning. Astma och födoämnesallergier är vanligare bland personer med kort utbildning. Ensamstående kvinnor med barn röker mer, är oftare överviktiga och är också en våldsutsatt grupp. Utrikes födda har också sämre hälsa än födda i Sverige. Genomgående röker kvinnor mer än män och lågutbildade mer än högutbildade. Högutbildade mår i allmänhet bäst, men inte alltid. Det gäller exempelvis riskfylld alkoholkonsumtion, där de högutbildade i vissa fall uppger att det dricker mycket. Medellivslängden har ökat med 25 år sedan början av 1900-talet. Det talar sitt tydliga språk att vi har mycket att jobba för, jag tror att det är av stor betydelse att ge exempelvis föräldrautbildning till alla, att vi är uppmärksamma inom skolans värld om vi ser att barn inte mår bra.  Vi måste våga ifrågasätta när vi upptäcker brister i vårt samhälle.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera