Olagliga läkemedel kasseras!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Jag skrev tidigare i år ett inlägg på min blogg om den ökade Internet handeln med läkemedel i Sverige. Jag skrev om den stora risk detta utgör då du inte kan vara säker att det läkemedel du tar har avsedd effekt och kan i vissa fall även ha en felaktig effekt.
Jag läser nu en artikel i en av kvällstidningarna där det står att Interpol tillsammans med den svenska polisen just nu genomför stora razzior mot Internet apotek samt personer som säljer receptbelagda läkemedel . 12 personer i Sverige har gripits och en stor mängd receptbelagda tabletter har beslagtagits. Det är positivt att denna upprensning görs men risken är stor att verksamheten fortsätter i annan form, det är trots allt efterfrågan som styr och där ligger ansvaret på oss alla.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ingen förändring i samma hjulspår!

Landstingstyrelsen i Västerbotten har beslutat att inte höja landstingsskatten. Det är för mig ett positivt besked och för alla oss skattebetalare i Västerbotten. Spännande är hur den ekonomiska situationen ska klaras ut när det saknas stora summor för att budgeten ska gå ihop. En sak slår mig dock som en smula underligt. Jag har under de senaste åren mött  många människor i vårt län som uttryckt sitt missnöje med olika delar av vårt landsting. För mig är människors missnöje ett tecken på att en förändring är nödvändig.  Jag förvånas över att vi i Västerbotten tror att det ska bli annorlunda inom vårt landsting genom att rösta fram samma styrande majoritet vid varje val. Det är svårt att byta inriktning om man fortsätter i samma hjulspår.

Elisabeth Björnsdotter (M)

 

Små företag är viktiga för oss!

Av , , 2 kommentarer 6

I går diskuterades vår budget i riksdagen. Det var en spridd debatt som berörde många av de olika delar som omfattas av hela den stora tunga budget som lagts fram. En av punkterna handlar om att stötta upp små och medel stora företag. Det är väldigt viktig del  för vår fortsatta uppbyggnad efter den stora finanskris vi gått igenom samt att det för vår del av Sverige är ett viktigt tillskott för att minska arbetslösheten. Det gäller att vi har ett positivt företagsklimat där vi ser till att göra det enkelt att starta egna företag och att de som är kreativa får den stöttning de behöver. Ett positivt beslut som Lycksele kommun  tagit är att införa en företags lots som ska hjälpa till i dessa frågor.  

Elisabeth Björnsdotter (M)

Nya förslag till skolan

Av , , 4 kommentarer 11

Utbildningsministern Jan Björklund (Fp) presenterar den nya läroplanen för grundskolan i dag. Där står det att alla elever ska ha rätt till strukturerad och lärarledd undervisning. Det ska även bli mer nationell styrning vilket innebär att skillnaderna mellan skolorna i vårt avlånga land ska minska. Vi ska även få en betygsskala från A-E. Det liknar snart bokstavsbetygen i den skola vi hade när våra föräldrar gick i skolan. Jag tror det är viktigt att vi får in mer lärarledd undervisning eftersom många ungdomar inte är mogna att själva ta ansvar för att tillgodogöra sig kunskap. Det är också viktigt att vi kan få en mer likriktad utbildning i Sverige, det ska inte ha betydelse om du går i skolan i Norra eller Södra Sverige.

Elisabeth Björnsdotter (M)

Utrikes frågor!

Nu börjar arbetet i Riksdagen få mer och mer struktur, val till utskott är klara för vår del och jag fick en plats i Utrikes utskottet. Jag hade önskemål om att få arbeta med bland annat näringsfrågor och detta stämmer bra överens med vad jag hade önskat. Utrikes utskottet arbetar med frågor som handlar om Sveriges förhållande till andra länder och om vårt bistånd till andra länders utveckling. Utrikes utskottet tar också hand om frågor som rör utrikeshandel och ekonomiskt samarbete mellan Sverige och andra länder. Det är stora frågor och det ska bli intressant att under nästa vecka börja arbetet.

Elisabeth Björnsdotter (M) 

 

Sålla hårt är nödvändigt!

 

Att byta arbete, arbetsuppgifter och flytta till en ny stad innebär stora förändringar. En tydlig förändring är att som riksdagsledamot få ta emot information och inbjudningar från en mängd olika intresseföreningar och organisationer. Det är intressant att alla slåss om ens uppmärksamhet och det är ett stort arbete att läsa igenom all information de olika föreningarna skickar ut. Jag är förvånad över alla inbjudningar där spännvidden går från Burma till Idé debatter om ny litteratur.  Jag har snabbt insett att det gäller att sålla hårt.
 
Elisabeth Björnsdotter (M)

Fler med skyddad identitet

Av , , 5 kommentarer 5

 

Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem, också i Sverige, ett av världens mest jämställda länder. Varannan vecka dör en kvinna på grund av dödligt våld, mer än hälften av dem blir dödade av en man som de har eller haft en relation till. . Det finns även den omvända situationen att kvinnor utövar våld mot män men det är enligt statistiken en väldigt liten grupp.  Det behöver inte gå så långt som till fysiskt våld för att man ska känna sig hotad. Skatteverket presenterar en ny undersökning som visar att det finns i dag drygt 12 000 människor som lever med skyddad identitet och den siffran har tredubblats på mindre än 20 år. Det är ingen positiv utveckling och det krävs ett stort arbete för att komma tillrätta med detta

Elisabeth Björnsdotter (M)

Det saknas uppföljning

Av , , 2 kommentarer 10

Jag läste i VK i går an artikel om att den avgående (s) ordförande för landstinget var orolig för att det saknades 100 miljoner för att få budgeten att gå ihop. Det är verkligen något att vara orolig över. Vi måste se över vad landstinget ska ha för kärn verksamhet och lägga pengarna där de gör mest nytta. Sen måste man gör uppföljningar av sitt beslut och se till att verksamheterna följer detta. Det gjordes en genomgång för två år sedan för att landstinget skulle plocka bort alla "onödiga" aktiviteter  men det har smygit sig tillbaka in i verksamheten igen på många håll. Landstinget är för dåliga på att följa upp tagna beslut. 

Elisabeth Björnsdotter (M)  

Vilken dag!

Vilken gårdag!  Gudstjänst i storkyrkan med kunga familjen och mitt under biskop Eva Brunnes predikan reser sig alla Sverige demokrater upp och lämnar kyrkan i protest. Det gick ett sus genom hela kyrkan. Efter en pampig gudstjänst var det dags för den högtidliga  inmarschen med kungliga högvakten och musikkår. Kungen höll ett tal där han lyfte fram betydelsen av att fortsätta arbeta för Sveriges positiva utveckling och därefter var det Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring. Han förklaring avslutades med utnämning av alla ministrar och spännande var att vi får en fd Lycksele bo som minister inom socialdepartementet. Grattis Stefan Attefall.

Elisabeth Björnsdotter (M)