Utrikespolitisk debatt!

På onsdag är det Utrikespolitisk debatt i Riksdagen och jag håller som bäst på att förbereda ett anförande som berör Nordiska frågor. Tillsammans i Norden är vi stora till ytan men till antal innevånare relativt få. Det ställer höga krav på att vi har ett bra samarbete som vi alla kan dra nytta av. Det finns områden som i dag är komplicerade som tex. Norges krav att de svenskar som arbetar längre tid i Norge måste folkbokföra sig i landet. Det ställer verkligen till det för svenskar med familj kvar i Sverige. Vi har också ett problem att man inte kan få praktikplatser i andra länder utom det land man studerar. Det pågår ett stort arbete inom dessa frågor och många fler för att stärka det Nordiska samarbetet och försöka ta bort så många gränshinder som möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nya sätt att ge bistånd!

 

Vi hade en intressant diskussion med biståndsminister Gunilla Carlsson i går. Den handlade givetvis om bistånd men om och hur vi ger rätt bistånd. Verkligheten och omvärlden förändras och då gäller det att ifrågasätta om vi gör rätt saker. Biståndet från Sverige uppgår till 1% av BNI viket innebär ca 35 miljarder kronor, tillsammans med övriga EU länder är EU världens största biståndsgivare. Nord Afrika är ett område med stora oroligheter. Sverige har bla gett bistånd till IT uppbyggnad som ökat människors möjlighet att använda Internet. Detta är ett nytt sätt att ge bistånd att ge människor möjlighet att använda sociala medier i större utsträckning för att förändra ett land.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  
Bli först att kommentera

Västerbotten, ett län på gång!

 

  • Jag läste en rapport från Svenskt Näringsliv om företagsamhet i Västerbotten. Det visar sig att 2010  var ett rekordår när det gäller nyregistreringar av företag. Den uppgången är lite svår att tolka, då lagstiftningen ändrats under året. Exempelvis har kapitalkravet för aktiebolag sänkts till 50 000 kronor vilket medfört att många företagare ombildat sina företag från enskilda firmor till aktiebolag. Dessa företag räknas som nya trots att det inte tillkommit några nya företagare. Resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning kan dock jämföras med andra undersökningar som konstaterat att 2010 var ett bra år för företagsamheten i Västerbotten då 540 personer under året valde att ta ansvar för ett företag i länet. Bara Stockholm och Uppsala uppvisar högre tillväxt . Siffran för Västerbotten är den högsta som uppmätts under 2000-talet. Bjurholm är den kommun i länet som har flest andel företagsamma  Flest företagsamma kvinnor har Sorsele medan företagsamheten bland kvinnor ökar snabbast i Norsjö. Många intressanta siffror!

            Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Kostnader som inte går att mäta!

Av , , 5 kommentarer 1

 

Samhällets kostnader för alkoholmissbruk är mer än dubbelt så höga som för narkotikamissbruk. En forskningsrapport som presenterats visar att kostnaden för alkoholmissbruk i vårt land är nästan 50 miljarder kronor per år (2008). I den beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall vid sjukskrivningar, förtidspensionering, för tidig död relaterat till överkonsumtion av alkohol samt kostnader för rättsväsendet, sjukvården och socialtjänsten. Detta är bara mätbara kostnader. Att mäta vad anhöriga, barn och andra i närheten får betala är betydligt mer och det går aldrig att mäta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

5 kommentarer

Fri etablering ett hot?

 

Debatterna på landstingsfullmäktige är intressanta på många sätt. Många nya ledamöter och även nya landstingsråd ger nya nyanser på debatterna. Primärvården i vårt län har varit uppe till debatt och i denna fråga säger den styrande (S) majoriteten att om vi bara tar bort den fria etableringsrätt som finns i dag så blir primärvården bättre. Ett intressant sätt att tänka. Västerbotten är det landsting i Sverige som satsar minst resurser på primärvård. Att se konkurrens och flera aktörer på en marknad som ett hot istället för en möjlighet är ett inskränkt sätt att utveckla. Att ge våra länsbor en bra primärvård måste vara målet och det finns flera vägar att uppfylla detta mål.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Ambulans till debatt!

Av , , 4 kommentarer 4

I dag och i morgon blir det politik på en annan nivå. Det är landstingsfullmäktige i Umeå på tisdag och då är det alltid gruppdag dagen före för att diskutera viktiga frågor. En av de interpellationer som kommer upp i morgon handlar om Ambulansverksamheten och det är något som intresserar mig. Det händer ofta att trycket på ambulansstationerna är stort och det innebär att det inte finns en ambulans att tillgå om det inträffar något. Det är dock inte enbart ett storstads problem. Kvällar, helger och nätter har tex. Lycksele och alla inlandets ambulansstationer en ambulans i beredskap. Om denna ambulans är ute på uppdrag och något ytterliggare inträffar står vi inför samma problem. I Lycksele är vi då beroende av att medarbetarna frivilligt ställer upp på ledig tid och åtar sig detta nya uppdrag. Allt handlar givetvis om resurser och hur vi fördelar dessa. Ser fram emot denna debatt

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Skogsrike i Lycksele

Av , , 4 kommentarer 2

 

Jag var på ett seminarium förra veckan som handlade om Skogsmuséet i Lycksele. De som var med på detta seminarium var skogsnäringen, forskare och andra intresserade av ämnet. Vad som framkom tydligt var att intresset för det speciella Skogsmuséet i Lycksele är stort och det finns många och stora planer på vidareutveckling av detta . De stora planerna kretsade kring möjligheterna att lägga ut Skogsmuséet på en egen Websida, sätta upp mobila utställningar som ska cirkulera och att satsa ännu mer på att visa upp skogens historia, nutid och även framtid. Att se möjligheterna till utveckling för ett Skogsrike i Lycksele är spännande och jag är glad att så många andra ser  potentialerna.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Finns det en rimlig nivå?

Av , , 10 kommentarer 1

 

En intressant fråga att ställa sig handlar om Sveriges skattetryck. Finns det en rimlig nivå på skattetryck i vårt land? Vårt samhälle förändras, vår ekonomi utvecklas och lika viktigt som skattesatser är skatteintäkter. Detta för att vi ska klara av de stora välfärdssatsningar på skola, vård och äldreomsorg. Vi har sänkt skatten för skattebetalare i Sverige samtidigt som vi har större skatteintäkter än tidigare. När jag läser vad alla våra riksdagspartier tycker i denna fråga finns det en slående likhet. Att sätta en siffra på en rimlig nivå på skattetryck går inte att göra, det som har betydelse är att den används så optimalt som möjligt. Vad som har direkt betydelse är att jag som skattebetalare får mer pengar att röra mig med för att på så sätt öka konsumtion.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

10 kommentarer

Studera med a-kassa!

Av , , 8 kommentarer 2

 

Siffran för arbetslöshet sjunker. Det visar alla undersökningar som är gjorda. Givetvis ett positivt tecken. Om jag trots allt är arbetslös hade det kanske varit ett bra tillfälle att börja studera för att på så sätt öka mina chanser att hitta ett nytt arbete. Att studera och uppbära arbetslöshetsersättning är i dag ett stort problem och det sätter käppar i hjulet för många. Nu ska denna möjlighet ses över i hopp om att siffrorna för arbetslöshet ska minska än mer. Det kommer också ett nytt regelverk om vad som anses som lämpligt arbete, som en arbetslös måste acceptera för att få a-kasse ersättning.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Storuman på Grand!

Västerbotten på Grand fortsätter. I dag är det Storuman som är i fokus. Framtiden i Storumans kommun är tema för de två dagar som Storumans kommun bjuder på föreläsningar som bland annat handlar om gruvnäring, turism och skogsnäring. Det är stora och viktiga näringar för en kommun i inlandet som dessutom har en stor fjällmiljö.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera