Makedoniens ambassadör på besök i Umeå!

 

I dag har jag bjudit in  Makedoniens ambassadör och handelsattaché på en rad företagsbesök i Umeå. Makedonien är ett spännande och dynamiskt land i södra Europa som utvecklas snabbt och  söker nya marknader. Tillsammans med lokala företrädare för företag, Umeå universitet och kommunala företrädare ska jag Ambassadören och handelsattachén titta närmare på det stora utbud som finns i Umeå. Det ska bli spännande att få visa den breda kunskap och  innovationsförmåga som vi har i Umeå och i Västerbotten.  
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Debatt om Nordiska Rådet!

Av , , 1 kommentar 3

I dag har jag den sista debatten i kammaren. Den handlar om Nordiska Rådet och dess verksamhet. Vi har många gemensamma nämnare i Norden och därför är det viktigt att vi gör det så enkelt som möjligt att leva, arbeta och bo i Norden. Även om vi är lika inom många områden så innebär de nordiska ländernas olika lagar att vi har en rad olika gränshinder som måste lösas för att ha ett öppet Norden. Förra året avskaffades 13 gränshinder men det uppstår nya varje år. Det Nordiska ministerrådet har ett stort ansvar för att samordna och implementera alla nya förslag som kommer från Nordiska Rådet. Nästa år har Sverige ordförandeskapet i ministerrådet och planeringen inför detta har pågått länge.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Ryssland i uppror!

Situationen i Ryssland är kaotisk. I går stängdes regimkritiska internetsidor ned och bloggare och twitterkonto som uttryckte sig negativt mot den styrande regimen blev också de nedstängda. De nya lagar som den nyvalde president Putin infört om att man inte får demostrera är ett starkt bevis på de kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår i Ryssland. Det jäser ett starkt missnöje bland människorna i Ryssland och det visar sig på många sätt. Konsekvenserna  för det som vågar uttrycka sig kommer troligtvis inte att bli milda. Det är ett ständigt förtryck på sitt folk som  den styrande regimen utövar och det är positivt att omvärlden reagerar med fördömmanden men räcker detta?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Bli först att kommentera

Samma krav på privat och kommunal vård!

Av , , 1 kommentar 4

 

Socialstyrelsen har presenterat en rapport där de jämfört privat och kommunal äldrevård. Finns det skillnader mellan privat och kommunal äldrevård? Den frågan gick inte att ge ett klart och tydligt svar på. Det finns skillnader när det gäller bemannings täthet och utbildningsnivå . Det som däremot är betydelsefullt att titta på som tex. kvalitet och den vård som ges till de äldre kan man inte visa på  skillnader enligt den rapport som Socialstyrelsen  presenteras. I dag är det enbart de privata utförarna av äldreomsorg som måste söka om tillstånd för att bedriva vård och kontrollerna är större hos de privata utförarna. Nu vill Socialstyrelsen att även kommunerna ska lyda under samma regler och tillsyn. En ändring som innebär att samma krav ställs på kommuner som privata utförare.
 
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
   
1 kommentar

Trygghet för hela vårt län!

 

Västerbotten är ett län med skillnader och det innebär att det finns utmaningar inom många områden. För att vi ska kunna fortsätta bo även i mindre kommuner i vårt län krävs att det finns en basal samhällsservice så att grundtryggheten finns hos de människor som bor och arbetar i kommunen. Försvinner grundtryggheten så kommer många kommuner att ställas inför stora utmaningar.  Det som har hänt i Västerbottens inland där landstinget valt att prioritera bort trygghet i Åsele och Dorotea är precis de signaler som en kommun inte behöver. Att plocka bort akutvård och skylla på besparingar leder till att människor i onödan upplever en otrygghet över att de inte vet om de kommer att få hjälp vid en akutsituation.  Det är positivt att Alliansen i landstinget visar upp budgetförslag där en trygghet för hela Västerbotten finns med.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Mänsklig rättighet att få bestämma partner!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Förra helgen var jag i Göteborg och deltog på ett seminarium inom HBT frågor, homo-,bi-trans sexualitet. Vi har förändrat mycket i vår lagstiftning när det gäller diskriminering, vi har infört könsneutral äktenskapslagstiftning och vi har ändrat lagen som gäller för lesbiska par som vill skaffa barn. Jag såg på ett nyhetsinslag att det finns många människor som är emot att homosexuella ska få ingå äktenskap i Kalifornien i USA. Den sittande presidenten Obama har sagt ja till enkönade äktenskap medan den mer konservative motkandidaten Romney är emot förslaget. När jag ser hur dessa frågor diskuteras så tycker jag att detta handlar om mänskliga rättigheter. Att själv bestämma vem jag ska gifta mig med borde vara en mänsklig rättighet för alla. .   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Dohi ser möjligheter!

Dohi Sweden AB. Ett spännande företag i Umeå som har stora visioner för sin framtida verksamhet. Företagets grundare Emanuel Dohi till höger och hans tekniske chef Linus ser möjligheter till utveckling inom de flesta områden. Att lyfta fram spännande lösningar till problem är en av deras företagsidéer. De ser områden där de skulle kunna utveckla och förbättra för oss i vardagen om de bara fick signaler och underlag från rätt instans för att börja förändra. Jag och mina kollegor Agneta Nilsson och Anna-Karin Jonsson Berg studerar ett nytt spännande projekt de arbetar med i en kommun i södra Sverige

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Bli först att kommentera

Sveriges nationaldag!

Av , , 4 kommentarer 3

Svenska Flaggans dag som sedan ett antal år tillbaka är vår nationaldag. Det är en dag då vi i många kommuner hälsar nya medborgare välkommen till Sverige.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Vilka entreprenörer vi har!

I går besökte jag tillsammans med min riksdagskollega Eva Lohman och mina kollegor i politiken i Västerbotten Agneta Nilsson och Anna-Karin Jonsson-Berg en rad företag i Umeå. Vi träffade engagerade kvinnor på Leia accelerator, ett projekt att stötta kvinnor i sitt företagande.De arbetar genom att coacha kvinnor, erbjuda olika utbildningar, genom att nätverka, allt för att bygga redan befintliga kvinnliga företagare.

 

På eftermiddagen täffade vi unga entreprenörer på BIC Factory som är en inkubator för att hjälpa igång unga företag. Det är så intressant att träffa en ung slöjdlärare som tycket att det saknades läromedel inom träslöjd så han tillverkade ett interaktivt program för att undervisa inom trä slöjd. detta program  kan användas inom flera olika ämnen. Vi träffade två reklamdesigners som inom kort öppnar eget i centrala Umeå. Det som är intressant med BIC Factory är att de stöttar unga företag att komma igång och de följer upp alla företag efter de har lämnat BIC Factory för att se hur de utvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Bli först att kommentera

Heredsrelaterat våld i ett HBT perspektiv

I helgen har jag varit i Göteborg och medverkat på ett seminarium om hedersrelaterat våld i ett HBT perspektiv. Det var ett intressant seminarium och det var många olika åsikter som diskuterades. Vem är det som bestämmer vad som är normalt eller inte? För 20 år sedan var homosexualitet klassad som en psykisk diagos i medicinlitteraturen. Det har hänt mycket sedan dess men vi har en låg resa kvar att påverka normer, attityder och värderingar. En av de som medverkade på seminariet var en man från Iran som kommit till Svreige för 25 år sedan och kände att han inte kunde vara guft med en kvinna eftersom han var homosexuell. Att vara muslim från Iran och desutom homosexuell är att kämpa mot många kulturella, reliösa och traditionella hinder. Vår Alliansregering har gjort äkenskapslagen könsneutral och stasat stort på att förändra vårt synsätt inom HBT frågor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Bli först att kommentera