Envis kamp för förändring!

Av , , 3 kommentarer 1

Den talibanska militären har under de senaste 5 åren bränt ned och förstört närmare  700 skolor i Pakistan. De demonstrerar tydligt sin inställning till utbildning i det egna landet och framförallt flickors utbildning.  Trots denna intensiva kamp från talibanerna att förtrycka den kommande generationens vilja och kamp  att förändra har många unga fullgjort sina grundskolestudier.  Jag läste en artikel om unga flickors envisa vilja att studera och trots att deras skola brändes ned fortsatte de studera i ett provisoriskt tält nästan helt utan läromedel. En av de unga flickorna berättade att hon skulle bli polis för att skydda skolorna i regionen från fler våldsdåd. För att inte talibanerna ska tillåtas fortsätta denna bakåtsträvande utveckling krävs det att ungdomar utbildar sig och själva kan vara med och förändra sitt land i rätt riktning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Jämställt samhälle!

Av , , 2 kommentarer 2

 

I går skrev jag ett inlägg om att våldet mot kvinnor inte tar semester.Jag vill fortsätta lyfta upp detta område eftersom i dagens  Aftonbladet skriver tre av mina kollegor från Moderatkvinnorna om våld i nära relationer och om vad vi vill göra för att förändra detta. Regeringen har utnämnt förra länspolismästare Carin Götblad till samordnare mot våld i nära relationer. Detta görs för att ytterliggare förstärka det arbete som pågår för att minska ett växande problem.  Statistiken visar att de flesta kvinnor blir utsatta för våld av en person de har en nära relation till. Att inte känna trygghet i sitt eget hem är en fruktansvärd situation. Vi tycker att vi lever i ett jämställt samhälle men inom alla områden är det inte så.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
2 kommentarer

Våldet tar inte semester!

Av , , 19 kommentarer 1

 

Semester innebär ledighet och inom många områden stänger man ner verksamhet för att kunna ge sina medarbetare en välbehövlig semester. Många av de kvinnojourer som finns runt om i landet har sommarstängt för att de inte har tillräckligt med resurser. Det innebär att trycket blir extra stort på de kvinnojourer som har öppet och tillgång till skyddat boende är begränsat. Många boenden är överfulla och kan inte ta emot fler behövande. Våldet tar inte semester och bara nu i helgen mördades tre kvinnor. Varje år misshandlas 17 kvinnor så svårt att de avlider av skadorna . Ofta har dessa kvinnor sökt hjälp tidigare men neddragningar under sommaren gör det svårare för behövande att få hjälp och det är inte en acceptabel situation.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

19 kommentarer