Ambassadörer för Lycksele!

I morgon är det En dag på stan i Lycksele. Ett årligt återkommande evenemang där stadens företag och organisationer får möjlighet att visa upp sin verksamhet. Det lockar alltid många människor och det är en betydelsefull dag. Om inte vi i Lycksele vet vilken verksamhet som finns i vår stad hur ska vi då kunna vara ambassadörer för vår egen stad. Moderaterna kommer att vara närvarande på Torget och jag ser fram emot en dag full av diskussioner.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Bli först att kommentera

Bandet är klippt!

Av , , 1 kommentar 1

Igår var jag med på invigningen av den stora omlastningscentral som byggts i Storuman. Vår tf landshövding Birgitta Heijer och armbryterskan Heidi Andersson stod för en ovanlig bandklippningscermoni. Representanter från olika håll var närvarande och även från MoiRana och Vasa. Den nya terminalen är inte betydelsefull bara för Västerbotten utan även för en fortsatt utveckling för transport från den isfria hamnen i MoiRana genom hela Västerbotten och vidare över Kvarken mot Finland och vidare in i Ryssland. Hela detta infrastrukturstråk är viktigt. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Invigning i Storuman!

I dag är jag i Storuman för att vara med på invigningen av den nya omlastningsterminalen, Storuman terminalen. Det är betydelsefullt för Storuman och inlandet att denna terminal finns då två Europavägar korsas i Storuman och även både Inlandsbanan och Tvärbanan möts i kommunen. Grundtanken med terminalen är att lasta och lasta om gods på bästa transportsätt ur olika aspekter. Att satsa på tillväxt i regionen är betydelsefullt.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Maktstrukturer!

Av , , 1 kommentar 3

 

Jag läste en stor debattartikel som ställde frågan om hur maktstrukturerna ser ut i vår värld. Det var en intressant artikel och många intressanta fakta presenterades.  Antalet kvinnliga stats-och regeringschefer har ökat de senaste decennierna. Flera av dom har blivit omvalda, frågan är om makten har fått ett kvinnligare ansikte. Med undantag för Mona Sahlin har få kvinnor ens varit i närheten av att bli stats-eller regeringschef i Sverige sedan drottning Ulrika Eleonora. Det är snart 300 år sedan.  Europa är den världsdel som har flest kvinnliga stats-och regringschefer och frågan har väckts om det finns en skillnad mellan män och kvinnor i sättet att styra ett land. I England hoppades man att när Margret Thatcher fick makten att det skulle bli större jämställdhet i landet men det var inte riktigt så de blev. Artikeln som är väldigt omfattande ger inga tydliga svar på frågan men skillnaden mellan män och kvinnors sätt att styra ett land är mindre än vad artikelförfattaren utgick ifrån.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Granatattack mot tidning!

 

Jag har tidigare i inlägg skrivit om vikten av  mediefrihet och min kollega Mats Johansson är som Europarådets ständiga rapportör inom mediefrihet väldigt engagerad i denna viktiga fråga. Han har engagerat sig i en stor mörkläggningsskandal i Ryssland där en jurist blev mördad på grund av att han upptäckt en stor svindelhärva inom det ryska ministeriet och denna jurist ville publicera alla fakta i målet.  Jag läste nu om situationen i Mexico , tidningar blir utsatta för granatattacker, journalister mördas och hotas både av kriminella karteller och poliser. Att hindra media från att rapportera händelser från ett land är att starkt begränsa de mänskliga rättigheterna till att uttrycka sin åsikt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Rent vatten en mänsklig rättighet!

Av , , 1 kommentar 2

 

 I juli 2010 slog FN:s generalförsamling fast att tillgång till rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter. Många hyllade resolutionen som en historisk framgång. Men två år efter att den antogs tvingas fortfarande över 780 miljoner människor leva utan tillgång till rent vatten medan många fler även saknar sanitära anläggningar, enligt FN. I många länder är rent vatten väldigt osäkert eftersom de bor i områden som är utsatta för översvämningar. Jag lyssnade till vår biståndsminister Gunilla Carlsson och hon tyckte det var konstigt att stora globala företag når ut med sina produkter till människor men att ha tillgång till rent vatten är en stor svårighet. Det är därför av stor vikt att arbetet att ge människor tillgång till rent vatten ökas för att nå de uppsatta målen.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Kamp med knappa resurser!

Av , , 2 kommentarer 1

 

I flera länder i Latinamerika är det inte tillåtet att engagera sig fackligt eller politiskt . De som trots alla förbud engagerar sig för bättre arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö utsätts för hotelser och det har i vissa fall slutat med dödsfall. Jag träffade under ett besök i Colombia en människorättsorganisation som arbetade under stränga säkerhetsföreskrifter eftersom de var utsatta för ständiga hot. Denna människorättsorganisation arbetade med att försvara de som blivit anklagade för att engagera sig i demokratiarbete och även fackliga frågor. Att se deras verksamhet och hur de arbetar med knappa resurser är tufft att se och deras starka vilja att tro på förändring är stor och det är det som driver dessa människor framåt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Fortsatta utvisningar från Vitryssland!

Av , , 3 kommentarer 1

 

Vitryssland fortsätter med sina demonstrationer mot mänskliga rättigheter. Efter förra veckans hårt kritiserade utvisning av den svenska ambassadören Stefan Eriksson så utvisas nu alla svenska diplomater på ambassaden i Minsk. Sverige har agerat genom att be två diplomater på den Vitryska ambassaden i Stockholm att lämna landet och i dag stänger Vitryssland sin ambassad helt i Stockholm. Detta är inte rätt väg att gå emot en demokratiuppbyggnad men det kanske inte är det som den sittande vitryska diktatorn Lukasjenko har som avsikt att göra.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Ytterligare ett hot mot oss på landsbygden!

Av , , 3 kommentarer 4

 

Miljöpartiet fortsätter sin negativa politik mot oss som bor på landsbygden. Nu vill deras klimatansvariga inom partistyrelsen ta bort möjligheten till den kompensation vi kan få för att vi har långa avstånd till våra arbeten och för att kollektivtrafiken är dåligt utbyggd och vi måste använda bilen .  Idag har privatpersoner rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet i deklarationen, ett så kallat reseavdrag. En utredning från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar att idag gör över en halv miljon (555 100) personer avdrag för resor med bil. I Västerbotten påverkas ungefär 14 600 personer. I snitt förlorar varje person 5 200 kr per år, i Västerbotten 4 700 kr. . Ett borttaget reseavdrag kommer att göra det dyrare att ta ett arbete om resan dit kräver bil och är därmed ett hot mot hela arbetslinjen.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 
 
3 kommentarer

Demokratisk färdriktning saknas!

 

Jag har med spänning följt utvecklingen i  Vitryssland och  utvisningen av vår ambassadör Stefan Eriksson. Det den vitryska regimen gör när man utvisar en ambassadör visar starkt att regimen inte är intresserad av en demokratiutveckling i landet och man  vill inte  ha insyn från andra länder. Sverige har sedan många år haft ett starkt engagemang i landet och varit delaktig i ett stort demokratiarbete. Lika lite som vi behöver tveka om färdriktningen när det gäller demokratiutveckling i Vitryssland behöver vi fundera speciellt länge över vilken väg Ryssland går. Där pågår just nu en rättegång mot en grupp musiker som spelat en regimkritisk sång i en kyrka. De riskerar långa fängelsestraff.  Länderna har mycket gemensamt och dessa händelser visar hur ointresserad länderna är av en demokratisk utveckling i det egna landet.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera