Vi behöver politiker på alla nivåer!

Av , , 4 kommentarer 3

 

Det är viktigt med politik. Vår demokrati bygger på att vi har folkvalda politiker som står upp för sina väljare och sitt distrikt. En undersökning från Göteborgs universitet visar att endast var fjärde person som kan tänka sig ett politisk uppdrag på kommunal nivå är beredd att avsätta den tid som krävs. Hur kommer vår framtid att se ut om vi får fler politiker som inte är beredda att avsätta tid för sitt uppdrag. Det är även ett stort problem att medelåldern ofta är hög framförallt inom den kommunala politiken. Många yngre i arbetsför ålder har arbetsgivare som kan ha problem att låta sina medarbetare vara lediga i den omfattning som krävs. Vi har en utmaning framför oss!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Vi gör nytta!

Av , , 8 kommentarer 2

 

I går fattade Riksdagen beslut  att förlänga mandatet för vår militära närvaro i Afghanistan.  Den ISAF (International Security Assistance Force) som vi har just nu ska utökas till 855 personer för att garantera att vi kan utföra uppdraget med bra närvaro. Afghanistan är ett av världens fattigaste och mest förstörda land och därför känns det viktigt att vi kan hjälpa till med en återuppbyggnad till självstyre. Före ISAF:s inträde i landet 2001 var Hälso och sjukvården i princip obefintlig nu har nästan 85% av människorna i Afghanistan tillgång till någon form av hälsovård. Ca 7 miljoner av alla barn går i skolan och många av dom är flickor, så såg det inte ut före 2001. Vi behöver en militär närvar för att stötta den bistånds insats vi gör.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

Det ljusnar något!

Av , , 1 kommentar 1

 

 
Arbetsförmedlingen presenterar nya siffror och det är positiva siffror. Sysselsättningen kommer de närmaste två åren att öka med 100 000 personer och arbetslösheten kommer att sjunka. En mycket stor andel av de företag som arbetsförmedlingen frågat säger att de tror på ökad efterfrågan på varor och tjänster. Uppgången för 2011 kommer att vara störst inom motorfordonsindustrin och stål-metallverken. Även byggbranschen återhämtar sig snabbt. Den privata tjänstesektorn kommer också att behöva arbetskraft och där är exempelvis datakonsulter en efterfrågad kompetens.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Ett sätt att säkra vår vardag!

 

Många debatter och diskussioner kretsar just nu kring vår infrastruktur även om det mesta rör sig om tågtrafiken i den södra delen av vårt land. Vårt vägnät är på många håll även det i stort behov av underhåll. Rent statistiskt möter vi varje dag på våra vägar 10% rattonyktra chaufförer. Ett sätt att försöka öka säkerheten på våra vägar är att göra som riksdagen beslutat om att från den 1 januari 2011 permanenta den försöksverksamhet med alkolås som pågått i snart två år. De personer som döms för rattonykterhet, och uppfyller kraven på alkolås, får behålla sitt körkort om de installerar alkolås i sitt fordon. Lagen gäller alla fordon som kräver körkort. Alkolås och läkarkostnader för uppföljning får den dömda stå för själv.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Direkt debatt

Sitter i riksdagens kammare och lyssnar på en (s) företrädare som inte kan förklara hur den stora neddragning på regeringskansliet som hans parti kamrater beslutat om ska genomföras. Det är ett enkelt beslut om man inte behöver ta konsekvenser för ett genomförande. Intressant är också att (v) är eniga med vad utrikes utskottet beslutat om när vi justerade vårt betänkande men vill inte gå med på det när det blir debatt i kammaren . Trots att vi inte är många i kammaren nu i kväll är det spännande inlägg

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Hel dag i kammaren!

 

Måndag med flera spännande debatter i Riksdagen. Först på förmiddagen har Miljöpartiet begärt en allmänpolitisk debatt om tågtrafiken där alla parters företrädare ges möjlighet att diskutera de problem som finns inom tågtrafiken. Uppenbart är att satsningarna på underhållet inte har varit tillräckligt och de stora satsningar som görs nu kommer att ge effekt men inte omedelbar effekt. På eftermiddagen ska vi debattera vår utrikespolitik och även våra militära insatser i Afghanistan. Det kommer att vara en fullspäckad dag i kammaren.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Hållbar Global utveckling!

Av , , 1 kommentar 3

 

Alla är överens om betydelsen av omställning i vår miljöpolitik men vägarna dit är skiftande. Inom vårt eget land har vi olika uppfattning om hur snabbt vi ska minska vårt beroende av det fossila bränslet, vilka energi källor vi ska prioritera och hur snabbt vi ska minska vårt koldioxid utsläpp. Det kommer inga direkt positiva signaler från klimat mötet i Mexico och nu hoppas man att Japan kommer att skriva under en förlängning av Kyoto avtalet. Avtalet innebär att alla länder måste ta sitt ansvar inte bara de rika länderna.  Det är väldigt positivt att Sverige även inom detta område ligger i framkant men för att få en hållbar utveckling behöver vi få med de stora utsläppsländerna som USA och Kina också.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Det är inte ansvarsfullt!

Av , , 4 kommentarer 3

I dag debatteras det och votering kommer att ske om ett betänkande från konstitutionsutskottet som handlar om den stora besparing som den röd/gröna oppositionen lagt fram. Anslagen till regeringskansliet har minskat med över 500 miljoner kronor de senaste två åren och även antalet anställda har minskat. Det är i dag i princip på samma nivå som 2002, Sverige har öppnat ambassader på orter som tex Kabul och Baghdad, där säkerhetsläget kräver extra resurser. Detta har alltså skett inom totalt sett minskade ramar. Att minska anslaget med ytterligare 300 miljoner skulle riskera centrala samhällsfunktioner och hota flera hundra anställdas trygghet. Att fatta ett sådant beslut i december för ikraftträdande i januari är inte ansvarsfullt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Satsningar sker !

 

En av alla de ämnen som lyfts fram i debatten i Riksdagen i dag är att i det borgerliga Sverige är människor tvungna att ta bilen till jobbet eftersom vi inte kan lita på att tåget går i tid, säkerheten sätts ur spel och miljön försämras. Vänsterpartiet målar upp sin bild av Sverige. Jag tycker det är intressant att måla upp en bild av infrastrukturen i vårt land där underhållet av vägar och järnväg stått tillbaka under så många år. Under tidigare (S) styre har det inte satsas pengar på att underhålla vår befintliga infrastruktur och det ser vi beviset av nu.  Vår alliansledda regeringen har lagt fram en åtgärdsplan fram till år 2020 där det satsas nästan 500 miljarder på infrastruktur. Dessa satsningar innefattar också med finansiering av kommuner, landsting och regioner. Detta hjälper inte upp den situation som just nu råder inom tågtrafiken och därför är det lätt att vara kritisk när man som (V) vill ha effekt av åtgärder omgående.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Sverige modell för EU

Av , , 1 kommentar 3

 

Inom många områden har vi kommit lång i utvecklingen jämfört med många av våra grannländer. En fråga som Sverige är ledande inom är information kring läkemedel till alla berörda. Det finns en lagstiftning som reglerar vilken information om receptbelagda mediciner som läkemedelsbolag får ge till patienter. I Sverige är informationen mycket lätt att nå via FASS. Med den lagstiftning som i dag finns ska även börja gälla i övriga EU länder. Det kommer att innebära att vår svenska FASS blir modell för hela EU.  Patienternas rätt att få kunskap om mediciner är central. Oönskad information kommer helt att stoppas. Ingen vill se ett EU där det finns reklam för mediciner.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
1 kommentar