Arbetsmarknaden förbättras!

Av , , 5 kommentarer 0

 

Arbetsförmedlingen presenterar siffror för arbetslösheten och det finns flera intressanta fakta som jag tycker är värt att kommentera. Det finns fler jobb än för ett år sedan och varslen minskar. Under februari månad anmälde arbetsgivarna 73 000 nya platser till Arbetsförmedlingen och det är 18 000 fler än under samma månad förra året. Jobben blir fler i hela landet och det är framförallt de yngre som fått arbete. Under den finansiella krisen drabbades mansdominerade företag i större grad och därför är det givet att det är här vi ser den största återhämtningen, däremot sker återhämtningen inom den kvinnodominerade offentliga sektorn svagare och därför ökar gapet mellan arbetslösa kvinnor och män.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ifrågasatt bistånd!

 

 
Sverige är ett av få länder i världen som uppnår 1% målet av BNI i bistånd. Vi ger i runda tal 35 miljarder i bistånd. Nu har vår biståndsminister Gunilla Carlsson ifrågasatt flera länder som inte uppfyller de krav vi ställer för att ta emot bistånd. Vi måste i större grad se till att vårt bistånd stödjer det civila samhället. I många länder har det visat sig att bistånd riktat till kvinnor har större effekt vid uppbyggnad av ett land. Jag tycker det är rätt att dra tillbaka bistånd från länder som inte lever upp till de krav vi ställer.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Näringslivspolitiskt Råd

 

I går var jag på Näringslivspolitiskt Råd i Skellefteå. Vi som var där fick bland annat information om hur satsningar på infrastrukturen ser ut i länet de kommande åren. Det är många som vill ha en del av de satsningar som görs så det är ett svårt arbete att prioritera och försöka satsa rätt. Vi har under många år haft ett dåligt underhåll av befintlig infrastruktur och det ser vi föjderna av i dag. Trots att Alliansregeringen satsat nästan 500 miljarder i ett infrastrukturpaket är behoven betydligt större. Vi behöver en bra infrastruktur med båda vägar och järnväg för att fortsätta utvecklas som län.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste hjälpas åt!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Sveriges justitieminister Beatrice Ask har gett Rikspolisstyrelsen ett uppdrag att dra igång ett projekt för att minska ungdomsbrottligheten. Det pågår ett stort antal projekt redan i dag och frågan uppkommer givetvis om vi inte kan samordna dessa istället för att satsa på ännu fler projekt. Den frågan är berättigad och det är tanken bakom detta projekt och dessutom ska man inte begränsa arbetet till ett 9-17 jobb utan de berörda myndigheterna och organisationerna ska finnas på plats och samordna sina resurser när de behövs bäst under dygnet och veckan. Man har valt ut ett antal kommuner i Sverige och bland dessa hittar vi framförallt våra storstadsregioner, men även mindre utsatta kommuner kommer att bli involverade.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambulansjukvård!

 

I går blev jag intervjuad av tidningen FLISA. Det är en tidning som vänder sig till ambulanssjukvård och även viss övrig akutsjukvård. Utmaningar inom ambulanssjukvård i dag är många. Det är ett tufft arbete som ställer höga krav på kompetens och ständig övning för att upprätthålla den kompetens man har. Arbetstiderna är som många inom välfärden obekväma och det är svårt att påverka. Det sker mycket forskning inom ambulanssjukvården och förändringar inom vårdkedjor gör det utmanande att se andra möjligheter att arbeta. Det kommer alltid att finnas diskussioner om resurserna räcker till och om det satsas rätt. Det är dock viktigt att vi fortsätter den utveckling vi har och satsar på en stark ambulanssjukvård.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lärlingsutbildningar

 

Jag har varit på ett intressant seminarium om lärlingsutbildningar i Sverige. Begreppet lärling har stor innebörd och går från lärlingsplatser för skoltrötta ungdomar till lärlingsplatser vid specifika yrken. Sverige kommer under hösten att satsa ännu mer på lärlingsutbildning och där har vi tittat mycket på hur våra grannländer gjort. Vi har ett stort problem med hög ungdomsarbetslöshet och detta är ett sätt att erbjuda ungdomar en väg in på arbetsmarknaden och få en ersättning för att utbilda sig inom ett yrkesområde. Det är viktigt att vi har Näringslivet med oss i denna satsning eftersom det kräver handledning på arbetsplatsen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sverige och EU

Av , , 3 kommentarer 2

 

 
 
Sverige är ett litet land och är i behov av ett starkt EU för att vi ska fortsätta växa. Vår statsminister höll tidigare denna vecka  ett tal i Europahuset om Sveriges syn på EU och den utveckling som sker. Fredrik Reinfeldt lyfte många viktiga frågor som vi måste arbeta med och dessa är möjligheten att leva, arbeta, studera och pensionera oss fritt inom EU. Vi måste ha en bättre marknad inom EU för att vi ska kunna skapa högre tillväxt i vårt land. Vi har 500 miljoner konsumenter inom EU istället för nio miljoner i Sverige. För att vi ska fortsätta vår utveckling måste vi begränsa växtgasutsläppen, luftföroreningarna och titta på den miljö som i har i hela EU.  
EU måste ställa krav på alla medlemsländer att ha demokratiska reformer och det är ett viktigt arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Internationella kvinnodagen 100 år

 

I dag är det den Internationella kvinnodagen. Den uppmärksammar vi dessutom för 100:ade gången. Att antalet kvinnor i ledande positioner ökar är positivt och antalet kvinnor som startar eget företag ökar även det stort. Om vi ser tillbaka de senaste åren så har andelen kvinnliga företagare ökat med 10 procent. Många företag hittar vi inom kvinnodominerade yrkesområden. Lagen om valfrihetssystem har öppnat upp fler möjligheter och det är positivt att många kvinnor har  tagit  den möjligheten. Fortfarande ser vi dock en stor majoritet av kvinnor inom skola, vård och omsorg

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jobbcoacher ett sätt att söka arbete!

Av , , 9 kommentarer 1

 

 
Det har varit många debatter i media om Arbetsförmedlingen och de jobbcoacher som har till uppgift att hjälpa arbetssökanden tillbaka till arbetsmarknaden. Syftet med jobbcoachning är att stötta arbetslösa personer . Coachning är ett komplement till andra åtgärder, som utbildning och praktik. Du som arbetssökande har möjlighet att själv välja vem som ska vara din coach och är du inte nöjd så har du din fulla rätt att byta till någon annan. Det är positivt att det finns en bred satsning att hjälpa den som är arbetssökande att hitta rätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Onödiga hinder!

 

Ett område jag tagit upp i min blogg tidigare är betydelsen av att handel över våra gränser flyter så fritt som möjligt. Eftersom Norge inte är med i EU har man skrivit under ett EES avtal. Detta avtal innebär på papperet att många av de lagar som gäller inom EU också gäller det land som skrivit under ett EES avtal. Verkligheten ser inte ut som den borde göra. Det finns flera hinder i form av tulldeklarationer och inbetalning av moms på varor man har för avsikt att sälja. Säljer man inte alla dessa varor måste man deklarera detta vid återkomst till Sverige och man har rätt till återbetalning av moms men får vänta lång tid på dessa pengar. Detta är bara några av de hinder som finns. Jag har lyft frågorna till vår handelsminister Ewa Björling(M) och jag väntar på svar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)