För(S)ämrings retorik!

Av , , 11 kommentarer 1

Jag såg på en debatt mellan vår finansminister Anders Borg och socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Magdalena Andersson och kan inte låta bli att fundera över vissa frågor som lyftes fram. Debatten inleddes med frågan varför inkomstskillnaden mellan män och kvinnor är så stor och det är en relevant fråga. Givetvis måste denna skillnad åtgärdas. Under tidigare (S) regeringar så minskade inte skillnaden i inkomst mellan män och kvinnor, det är sedan Alliansen kom till makten som skillnaden har minskat med 2 procent. Det är inte mycket men en början på förändring. Magdalena Andersson (S) beskriver åtgärder som de tänker införa och det handlar om utbildning, bra välfärd och att ta bort glastaket för kvinnors möjlighet att göra karriär. Hur tänker (S) göra nu? Alliansregeringen införde exempelvis RUT avdrag vilket har medfört tio tusentals nya arbetstillfällen främst för kvinnor. (S) vill minska möjligheterna att nyttja RUT tjänster och det kommer att slå hårt på alla dessa kvinnor som fått en möjlighet att få ett arbete. Magdalena Andersson tycker att det är oacceptabelt att kvinnor tjänar mindre än män och det är en ståndpunkt jag kan hålla med henne om men här slutar likheterna. Jag ser inte hur vi ska kunna fortsätta förbättra för kvinnor genom att föreslå försämringar enligt traditionell (S) retorik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Assistans med glädje!

Bo-Anders har lång erfarenhet av att använda assistans, det var en av anledningarna till att ha startade upp ett eget företag för snart 20 år sedan och har fortsatt sedan dess. Företaget har vuxit och nu har det blivit två företag. Det är en speciell bransch att arbeta inom och det kantas av både sorg, glädje, hopp och förtvivlan. Att få en skada eller en sjukdom som förvärras till den grad att man inte klarar sitt dagliga liv själv är för den enskilde personen och anhöriga en stor omställning och kantas av både sorg och glädje. Att i sitt eget hem för att klara av sitt dagliga liv ha en person ständigt i sin närhet är också det en omställning som är kantad. De lagar och regler som beslutet om personlig assistans omgärdas av lämnar inom vissa områden tolkningsföreträden vilket gör att verksamheten ser väldigt olika ut. Umeå assistansservice är enligt Bo-Anders ett litet företag med ca 75 medabetare. Ett intressant företag som har stor kompetens.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bäckbacka en verklig oas!

Bäckbacka trygghetsboende är ett nybyggt lägenhetshus ute på Backen i Umeå. 108 lägenheter i varierande storlek alla i en ljus, fin, öppen planlösning. Det är en lång kö för att få en lägenhet här och det har jag stor förståelse för. Man välkomnas av en öppen ljus entré där stora ytor för gemensamma aktiviteter finns. Under mitt och Marianne Löfstedt besök träffade vi flera av de boende som läste tidningen, satt och pratade, spelade biljard eller var ute och promenerade i huset. Det finns en rad olika bekvämligheter inrymda i huset som bastu, bubbelbadkar, fotvård, frisör, träningsrum ja det fanns allt man kunde önska. I huset finns det en värdinna som har hand om allt praktiskt och hon leder även en trivselgrupp bestånde av en grupp frivillga i huset som kommer med idéer om aktiviteter som ska vara för alla som bor i huset. Ett helt fantastiskt hus att bo i!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Teknikinformation på frammarsch!

Autotech är ett spännande företag som har sitt huvudkontor i Skellefteå. De finns placerade i ytterliggare ett antal städer i Sverige för att finnas nära kunderna. Företaget är ett konsultföretag som arbetar med att tydliggöra tekniska produkters olika processer och göra manualer, bruksanvisningar, utbilda medarbetare och även producera animerade instruktioner. Autotech är ett företag som lyfter fram värdet av bra teknisk information och arbetar för att göra det enklare för oss användare att förstå och anvvända produkterna. Autotech är ett spännande företag på frammarsch och just nu står de inför angenäma utmaningar med att arbetsbördan ökar i omfattning. Tommy som är delaägare i företaget ser positivt på framtiden och utvecklingen av företaget!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Guldstaden !

Guldstadensgymnasium i Skelleftå är ett fristående gymnasium som drivs av ett företag som heter Honesta. Skolan har 150 elever och en väldigt hög lärartäthet. Det finns 30 vuxna på skolan och här ingår både elevassistenter, skolsköterska och lärare. Vissa av de elever som går på skolan har någon form av funktionsnedsättning och det är positivt för dessa elevr att det är färre antal elever och en hög personaltäthet för att ge bättre stöd till de som behöver. På skolan har man valt att läsa ämnen i större block och det har visat sig bra då man hinner fördjupa sig i ett ämne och arbeta fokuserat. Malin som är rektor på skolan berättar om den förändring som skett inom skolvärlden och hur attityden till skola och utbildning förändrats. Guldstadensgymnasium är en skola där alla elever är synliga och det har positiva effekter för både elever och personal.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt med kundrelationer!

Skellefteå Elektriska är ett mindre företag inom elbranchen som sysslar till stor del med service och underhåll. Företaget har 10 medarbetare där många har arbetat lång tid. Peder Johansson som äger företaget är tydlig med att branschen har blivit betydligt tuffare och allt mer jobb går via lagen om offentlig upphandling. Han vill lyfta fram att han arbetar mer med relationer än med ren säljstrategi. Det är viktigt att kunden förstår vad han köper och ser helheten när det gäller framtida reservdelar mm. Att hitta rätt kompetens är också en utmaning eftersom skolan inom många områden inte hänger med i den utveckling som skett inom elbranchen, det innebär att företagen får utbilda mycket själv och den tiden finns inte alltid när man som Peders företag arbetar mycket med service och underhåll.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla jobb behövs!

Av , , 15 kommentarer 1

I går gjorde jag en rad intressanta företagsbesök i Skellefteå. Jag besökte bland annat Samhall och fick se den verksamhet de driver i Skellefteå. De har idag 180 medarbetare anställda och de har lite olika områden inom vilka de arbetar. Alla som arbetar på Samhall kommer via Arbetsförmedlingen och har någon form av funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk. De får utifrån sina förutsättningar olika arbetsuppgifter vilket för många är positivt. Samhall har sedan 6 månader tillbaka ett samarbete med ICA maxi. Medarbetare från Samhall ansvarar för att plocka matvaror som kunderna varit inne på internet och beställt och kör sedan hem dessa varor till kunden. Ett lyckat samarbete mellan Samhall och ICA.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vänsterretoriken kommer i dager!

Av , , 2 kommentarer 2

I fredagens Godmorgonsoffan i SVT möttes Birgitta Ohlsson (FP) och Gudrun Schyman (FI) i en debatt om jämställdhet. Det var en intressant debatt! Flera av de frågor som diskuterades kunde man se en enighet mellan de båda partierna och det är positivt eftersom alla partier behöver lyfta jämställdhetsfrågan ytterliggare. Den stora skiljelinjen mellan (FI) och (FP) var att Gudrun Schyman och (FI) tycker att pengar inte får spela någon roll när vi diskuterar frågor om jämställdhet. Hon tycker pengar och ekonomi får alltför stor plats i diskussionerna. Det är den traditionella vänsterretoriken som kommer fram. Gudrun Schyman (FI) vill inte se att fler arbetade timmar och en högre skatteintäkt till staten ger bättre skola, vård och omsorg och ökar möjligheterna att vi kan se en större jämstäldhet. Ska vi uppnå jämställdhet så måste vi arbeta på alla nivåer och på alla plattformar för att vi ska nå en framkomlig väg. Jag har svårt att se att ytterliggare en ”pappamånad” i föräldraförsäkringen ska vara lösningen på en ökad jämställdhet i vårt samhälle.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Boksläpp!

Av , , 1 kommentar 0

Jag sitter i styrelsen för Moderatakvinnors historia och i onsdags hade vi en presentation av den nya bok som föreningen gett ut. Den handlar om Ingegerd Troedsson, vår första kvinnliga talman i Sveriges riksdag. Boken är skriven av ett antal författare som alla har persoliga minnen av den nu bortgångne Ingegerd Troedsson. Jag har personligen träffat Ingegerd Troedsson vid ett tillfälle och det var 2011 då hon höll ett engagerande anförande. Det är intressant att läsa om en stark kvinna som tidigt kämpade för förändringar i vårt samhälle som vi nu kan se är genomförda. Ingegerd fick kämpa i motvind för att få gehör för sina förslag men gav inte vika och stred hårt för att förändra social och sjukvårdspolitik i vårt land. Jag blir imponerad över den vilja av stål som hon hade.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Flyktingkris!

Av , , 3 kommentarer 2

Jag deltog i ett seminarium om situationen i Syrien och dess grannländer. Representanter från Rädda Barnen berättade om den fruktansvärda situation som råder i Syrien och nu även i grannländerna Libanon och Jordanien. Människor flyr från Syrien utan att ha möjlighet att ta med sig något och kommer till överfulla flyktingläger i Libanon och i Jordanien. Situationen i dessa överfulla flyktingläger är fruktansvärda och det råder stor brist på mat, mediciner och andra förnödenheter. Behovet är oändligt stort av hjälp och världssamfundet försöker bidra med stöd i olika former. Sverige har på kort tid bidragit med över 1 miljard kronor. Många av de barn som är i flyktinglägren är svårt traumatiserade och lider av brist på mat. Situationen som beskrevs av de representatnter som arbetar i dessa flyktingläger är obeskrivbar och det finns en uppgivenhet hos de som arbetar mitt i denna krigszon att detta kommer att bli långvarigt. Debatten blev stundtals väldigt het eftersom bland de som var med på seminariet fanns personer med nära släktingar i flyktingläger i bland annat Libanon.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)