Ett enormt matsvinn!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag läste en intressant artikel om den enorma mängd mat som vi kastar bort varje år. 1,3 miljarder ton mat kastas bort varje år! Detta år 2014 har FN utsett till internationella året för familjejordbruk och det ställer ännu högre fokus på att presentera lösningar hur vi kan minska detta stora matsvinn. Andelen undernärda i världen har minskat kraftigt under de senaste 20 åren men det finns mycket kvar att göra. Enligt forskare så kan man tillgodose alla jordens människor med ett fullgott kaloriintag varje dag om man kunde ta vara på alla den mat som vi idag kasserar. Det finns förbättringsområden när det gäller hur vi transporterar mat, hur vi hanterar mat i butik men framförallt hur vi själva hanterar den mat vi köper.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nytt uppdrag!

Av , , 2 kommentarer 12

I tisdags blev det officiellt att jag blivit invald som suppleant i riksbanksfullmäktige. Det är ett spännande uppdrag som innebär att jag kommer att arbeta med helt andra frågor än jag gjort tidigare. En stor utmaning att sätta sig in i andra frågeställningar och samtidigt intressant med nya områden att hantera. Riksbanken är en myndighet under riksdagen och uppdraget är under hela mandatperioden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)vartmålar Sveriges finanser!

Av , , 2 kommentarer 10

Efter att jag har sett finansminster Magdalena Andersson i olika framträdanden de senaste dagarna kan jag konstatera att vår nya finansminster har en helt egen verklighetsbild av Sverige som starkt ifrågasätts. Ekonomiska institut runt om i Europa beskriver Sverige som ett föredömme när det gäller att visa upp stabila statsfinanser. Sverige är det land som betalat av på statsskulden medan alla andra ökat på sin statsskuld under de senaste åtta åren. Sverige är det land inom Europa som bäst klarat av den stora finanskris som drabbat många länder inom Europa hårt. Jag tycker det är oärligt av Magdalena Andersson att beskriva Sverige som ett land i kaos när verkligheten är den motsatta. Jag förstår varför hon målar allt i svart. Magdalena Andersson och hennes kamrater inom (MP) och (V) har på sedvanligt vis lovat allt till alla och ska den sittande regeringen kunna genomföra några av alla sina vallöften måste en rad skatter höjas. Dessa skattehöjningar kommer att slå hårt mot jobben, konkurrenskraften och mot vår fortsatta välfärd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kompetens i Lycksele!

I går kväll hade Lycksele Rotaryklubb bjudit in företagare, politiker, tjänstemän och andra intresserade personer för att diskutera hur vi bygger vidare på kompetensutveckling i Lycksele och i inlandet. Drygt 80 personer kom och fick inledningsvis lyssna på hur vår landshövding Magdalena Andersson beskrev behovet av kompenets i länet. Anders Sylwan, landstingsdirektör och Per Ragnarsson biträdande universitetsdirektör beskrev och sin syn på hur vi arbetar med smaverkan och med kompetensförsörjning. Att så många valt att närvara innebär att ämnet är något som engagerar och det blev en konstruktiv diskussion under kvällen på hur vi ska våga tänka nytt och se de möjligheter som finns. Att börja tidigt med att informera barn och ungdomar om vilka yrken och utbildningsmöhligheter som finns är en av vägarna att gå. Allt för att de ska välja yrken där det finns möjlighet att få ett arbetet i regionen eller att det finns möjligheter att utbilda sig på anna ort och sedan flytta tillbaka.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fortsatt utveckling!

I helgen har Moderatkvinnorna haft samråd i Stockholm. Politiskt aktiva kvinnor från hela Sverige som samlats för att diskutera politik och för att fortsätta utveckla moderatpolitik med fokus på frågor som engagerar kvinnor. Moderaternas förre partisekreterare Per Schlingman pratade utifrån sin nya bok Urban Express där han lyfter fram det som nu sker i allt större omfattning att vi flyttar från landsbygden in till städerna och i städerna sker utvecklingen snabbt. Hur många världsbilder finns det plats för när ett parti ska beskriva sin politik? Det ser olika ut i vårt avlånga land och därför blir världsbilden väldigt olika och det innebär att vissa känner inte igen sig i befintliga partier längre. Jämfört med många länder runt om i världen har Sverige en hög standrad och därför har vi ”råd” att rösta på ett politiskt parti enbart utifrån våra hjäretfrågor. Politiska partier växer fram utifrån vilken efterfrågan som finns i vårt samhällsklimat. Vi såg detta väldigt tydligt i valet i september. Många intressanta tankar att ta med sig när vi ska fortsätta utveckla den moderata politiken.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ökad jämställdhet innebär gemensamt ansvar!

Hur arbetar vi med jämställdhet i Sverige? Det är en fråga som har fått nytt fokus under den gångna valrörelsen tack vare att många partier lyft frågan som en högt prioriterad fråga i sina valmanifest. Jämställdhet är en viktig fråga och det är inte OK att kvinnor tjänar 3,6 miljoner kronor mindre undner ett arbetsliv, det är inte OK att det finns fler män än kvinnor på betydande poster, det är inte OK att lönenivåerna är högre i typiskt manliga sektorer jämfört med kvinnliga. Frågan är bara hur förändrar vi detta? Den rödgröna regeringen kommer med ett förslag om en tredje pappamånad. Kommer det att öka jämställdheten i vårt samhälle? Är det politiker som ska bestämma hur enskilda familjer lägger upp vårdnaden av sitt barn? Jag tror inte det. Jag tror att vi måste arbeta långsiktigt och strategiskt att förändra attityder och förutsättningar som en väg att nå jämställdhet. Jag tror inte på kvotering av kvinnor in i privata bolagsstyrelser, jag tror på att ex. arbeta med valberedningar som ser kompetens framför kön. Det är en betydligt svårare nöt att knäcka hur vi förändrar lönestrukturer inom typiskt kvinnliga yrkessektorer. Jag har inte svar på hur vi ska lösa de utmaningar vi har inom jämställdheten i vårt land och det finns många vägar som leder fram till målet. Jag tror att en väg innebär att synliggöra de som är ojämställt och hitta möjligheter till förändring, vi måste alla ta ansvar för att nå målet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sänkt skatt betals av av höjd skatt!

Av , , 3 kommentarer 7

I går var det partiledardebatt i riksdagens kammare och frågorna var många som debatterades. Jag tycker det är bra att frågor lyfts fram och debatteras för att politiken ska kunna väga för och emot och i slutändan fatta det bästa beslutet. Det jag har svårt att acceptera är hur Stefan Löfven på sann socialdemokratisk retorik gått fram under valrörelsen och lovat allt till alla. Löften utan innehåll och finansiering! Stefan Löfven har nu varit statsminister i drygt en vecka och han har hittills lyckats bryta i princip alla de vallöften han ställt till svenska medborgare. Den utjämning av skatteskillnaden till pensionärer som Löfven och alla (S) företrädare lovade dyrt och heligt presenteras under en undanskymd rubrik och innebär att en marginell skattesänkning för pensionärer ska betalas av pensionärerna själva genom att (S) nu återinför en särskild löneskatt för personer som fyllt 65 år. Det innebär att det på sedvanligt (S) maner inte lönar sig att arbeta utan då får man betala mer i skatt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Återigen ser vi dårskapen i Lycksele!

Av , , 11 kommentarer 9

Jag måste upprepa Albert Einsteins ordspråk ” Själva definitionen på dårskap är att göra samma sak om och om igen, men förvänta sig ett annat resultat” Jag har under en lång tid mött människor som besviket uttryckt sitt missnöje över den politik som den styrande (S) minoriteten fört i Lycksele kommun. Trots denna besvikelse så röstar man fram Socialdemokraterna för att styra Lycksele kommun ännu en mandatperiod. Denna period har man dessutom gett Vänsterpartiet större inflytande över Lycksele kommun. Mitt citat pekar på dårskapen att vilja ha en förändring men tror att den förändringen kommer om man fortsätter göra som man alltid gjort, i detta fall rösta på samma parti som under lång tid har styrt kommunen. 707 tidigare (S) väljare har tagit ansvar och inte röstat på samma parti och jag ger all heder åt alla dessa Lyckselebor. Vi befinner oss i ett svårt ekonomiskt läge i kommunen och då måste man som ansvarig för kommunen våga tänka nytt och se alla möjligheter till förändring. Vi har inte råd att sätta ideologi framför möjligheter till förändring! Jag är djupt oroad över hela det politiska läget i vårt land med en rödgrön regering som höjer skatten, försvårar för företag att driva verksamhet, begränsar valfriheten. Detta är helt fel väg att gå!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi lever i en osäker värld på många sätt!

Av , , 4 kommentarer 7

Vi lever i en väldigt osäker värld. Det handlar givetvis om att flera av våra grannländer befinner sig i en krigssituation men lika stor osäkerhet råder just nu i vårt eget land. Var är vi på väg? Hur ser vår fortsatta utveckling ut? Hur ser arbetsmarknaden ut för våra unga?, för alla de som arbetar inom vård, skola och omsorg? I går stod den rödgröna regeringen på en presskonferens tillsammans med en överlycklig Jonas Sjöstedt (V) och informerade om att nu skulle vinster i välfärden förbjudas! Det är sorgligt att se dessa politiska förträdare stirra sig blinda på ev. vinster i våra välfärdsföretag istället för att titta på hur kvaliteten ser ut inom de olika verksamheterna. Skattehöjningarna lät inte vänta på sig, det är förståeligt att vi måste höja skatterna betydligt mer än de som nu är aviserat om vi ska ha råd att genomföra alla dessa höjningar av sjukvårdsförsäkringar, a-kassa och andra reformer som den rödgröna regeringen tänker genomföra. Sverige har inte råd att tappa konkurrenskraft på världsmarknaden och med alla de förslag på förändringar som lagts fram är sannolikheten stor att både reformerna i sig och den stora osäkerhet som alla dessa reformer skapar kommer att försvaga Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spelar ingen roll om du kommer från Ö-vik eller Kabul!

I går kväll såg jag på SVT:s Agenda där Sveriges statsminster Stefan Löfven berättade hur han kommer att styra Sverige de kommande fyra åren. Åtminstone var det vad jag hade förväntat mig att han skulle berätta. Istället fick vi höra att integrationsfrågan inte var så betydelsefull att den förtjänade en egen samordnande minister. Enligt Stefan Löfven var det ingen skillnad om man kom från Ö-vik eller Kabul när det handlade om att bli integrerad i det svenska samhället. Stefan Löfven fick frågor på hur han och den (S) ledda regeringen skulle arbeta inom område efter område och det stående svaret var att det nu skulle tillsättas en utredning, de skulle titta på denna fråga eller en ny komission skulle utses och analyser var på väg. Sverige har inte bara en svag rödgrön regering den är också oerhört dåligt förberedd på att möta de utmaningar Sverige står inför.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)