En gripande dag!

I lördags spelade Lycksele Sportklubb match mot gästande Medle SK. En intressant match på många sätt. Läktarna var fullsatta och det är inte en vanlig syn på LSK:s matcher. Vi inledde matchen med en tyst minut för att hedra alla inblandade och berörda av terrordåden i Paris och det blev känslosamt när den tysta minuten avslutades med att vi sjöng den svenska nationalsången. Jag vet inte om Medle blev helt bergtagen av vår gripande inledning eftersom LSK gjorde tre snabba mål i första perioden och vann matchen med 5-1. En intressant lördag på många sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Varför ska staten bestämma ?

Av , , 2 kommentarer 4

I onsdags röstade de rödagröna riksdagsledamöterna igenom ett regeringsförslag som är rent kontraproduktivt. Regeringen inför nu en tredje pappamånad. Är det verkligen staten som ska bestämma hur familjer ska få ihop sitt livspussel. Alla familjer har olika förutsättningar och måste därför själva kunna bestämma vem som ska vara hemma med barn. Motiveringen är att det är ett ojämställt uttag av föräldraledighet från papporna. Denna nya lag kommer inte att öka jämställdheten utan bara öka statens styrning av befolkningen .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi var först även här!

Av , , 6 kommentarer 3

Vem är det som styr landet Sverige är i dag en berättigad fråga. Moderaterna kom med ett förslag om att införa temporära gränskontroller och statsminster Löfven sa för två dagar sedan ett blankt nej till förslaget. I går kväll går inrikesminister Anders Ygeman ut och föreslår att temporära gränskontroller införs i dag kl 12:00. Han använder en beskrivning av problemet med de stora flyktingströmmarna som är direkt hämtat från Moderaternas förslag. Ja, vem är det egentligen som styr?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M )

Gemensamma personnummer

Vi är ca 26 miljoner innevånare i de nordiska länderna, inte ens ett halvt Tyskland. Vi har stora likheter mellan länderna och inom stora områden stort samarbete. Vi har en arbetsmarknad där vi med enkelhet kan gå mellan våra nordiska länder. I ett förslag från en av grupperingarna inom Nordiska rådet så föreslår man införandet av ett gemensamt nordiskt personnummer. En intressant tanke men så länge vi inte kan komma överens om att jämställa våra socialförsäkringssystem kan det vara svårt att införa ett gemensamt nordiskt personnummer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur tänker finansminstern?

Av , , 4 kommentarer 4

Finansminsiter Magdalena Andersson gästade söndagens Agenda och talade om hur den stora flyktingkrisen påverkar Sverige. Finansminstern ville inte gå med på att temporärt införa gränskontroller eftersom det skulle påverka vår öppenhet inom Schengenområdet. Hur tänker Magdalena Andersson i detta fall? Om du som medborgare inom Schengenområdet reser mellan länderna så måste du oavsett ha någon form av id-handling som styrker din nationalitet. Varför skulle ett temporärt införande av gränskonstroller för att få bättre kontroll på den tillströmning som sker vara problematisk?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Intressant studie om äldreosmorg i Sverige!

Enligt en studie som forskaren Petra Ullmanen presenterar visar det sig att 25% av alla platser inom äldreomsorgen har försvunnit sedan år 2000. Minsk¬ningen av äldreboendena har varit så stor att alla krafter måste till för att möta behoven. Äldre personer har blivit mer beroende av sin familj och av olika alternativ för att få sina omsorgsbehov tillgodosedda. Den här utvecklingen går tvärs emot äldre personers egna önskemål. Forskning visar att de föredrar äldreomsorg framför omsorgsinsatser av sina vuxna barn eller andra närstående. Att både sjukhusplatser och äldreboenden har minskat kraftigt innebär att vård och omsorg ges i hemmet till äldre personer med allt större omsorgsbehov. Åtstramningar och organisationsförändringar har förstärkt brister i samordningen, vilket leder till att ansvaret för att samordna och bevaka att insatserna fungerar i praktiken ofta faller på anhöriga. Det är intressant att läsa den forskningsrapport som Ullmanen skrivit och samtidigt försöka planera för en bra äldreomsorg i den egna kommunen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi får dom politiker vi förtjänar

Av , , 20 kommentarer 4

Det brukar heta att man får dom politiker man förtjänar och i Lycksele känns detta som väldigt uppenbart. Lycksele kommun har en ansträngd ekonomi och prognosen talar för ett stort underskott och ingen möjlighet att betala tillbaka tidigare års underskott. I min värld skulle en ansträngd ekonomi innebära återhållsamhet och eftertänksamhet vid eventuella investeringar. Det är uppenbart att den (S) styrda majoriteten i Lycksele inte har samma syn på hur man tar ansvar för kommunens ekonomi. (S) och (V) tycker det är helt i sin ordning att betala ut arvode och andra ersättningar till politiker i Tekniska nämnden även om deras uppdrag till stora delar har flyttats till andra nämnder. (S) och (V) tycker det är helt i sin ordning att investera nästan 20 miljoner i en asfaltbana på Tannberget med en tillhörande drift på drygt 200 000 kronor årligen. Om vi bara stannar upp inom området fritidsanläggningar så har Lycksele kommun en rad befintliga anläggningar som är i stort behov av renovering och upprustning men den styrande majoriteten väljer nu att investera i något nytt. I den bästa av världar med en ekonomi i balans skulle jag absolut inte säga nej till en asfaltbana i kommunen men vi måste ta ansvar för den ekonomiska situation vi har i kommunen. Det är vi skattebetalare i Lycksele som kommer att få betala dyrt för att vi har (S) och (V) politiker som populistiskt styr kommunen och inte tar ansvar för framtiden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Peter Olofsson (S) Hur oförskämd får man vara?

Av , , 7 kommentarer 16

Får man verkligen vara hur oförskämd som helst? Landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson skriver i dagens Folkbladet att han är besviken att den rödgröna regeringen lyfte ut frågan om LOV från den utredning som pågår nu. Samtidigt säger han tycker det är bättre att Landstinget driver all vård så att man har full kontroll. Ja, Peter Olofsson vilken kontroll har du på den ekonomiska situation hos de flesta av hälsocentralerna i inlandet? Att uttrycka sig att han inte tycker det är bra att ” vem som helst får starta en vårdcentral var som helst” och peka ut Medicinkonsulten i Lycksele som ett exempel är fruktansvärt fult gjort. Peter Olofsson vet mycket väl att det är Landstinget själva som ställer krav på hur primärvård ska drivas och att då påstå att Medicinkonsulten är vem som heslt och att Lycksele är var som helst är rent oförskämt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Regeringen får backa igen!

Av , , 2 kommentarer 6

Återigen får den rödgröna regeringen backa på sina förslag om att försämra vår utveckling inom näringslivet. Den utredning som tillsattes för att se över vinster i välfärden hade som mål att stänga dörrarna för det fria vårdvalet inom primärvården. Nu får den s.k Reepalu utredningen nya direktiv och de kommer inte att ta bort möjligehetn att låta oss fritt välja vilken hälsocentral vi vill besöka. Det är positivt att regeringen tänkt om och det hade fått stora konsekvenser om de fortsatt på den inslagna vägen att rasera en väl fungerande verksamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ett helt vaninnigt beslut!

Av , , 3 kommentarer 3

Gårdagens Kommunfullmäktige hade en diger ärendelista som skulle hanteras. Jag hade förväntat mig att diskussionerna och debatterna skulle bli många men tänk så fel jag kunde ha. De viktigaste ärendena blev dock en aning märkliga. Lycksele kommun uppfyller inte målen om god ekonomisk hushållning och får ständig kritik från revisorerna för att ekonomin inte hålls i balans. En stor omorganisation av alla kommunens verksamheter är genomförd och ska sjösättas den 1 januari 2016 vilket helt naturligt innebär en förändrad politisk organisation. Den nuvarande Servicenämnden blir en Teknisk nämnd med ca 20% av sina nuvarande ansvarsområden. En enig kommunstyrelse hade ställt sig bakom förslaget att därför minska antalet ledamöter i Tekniska nämnden med fyra st. På sittande sammanträde går den styrande majoriteten, som tidigare sagt Ja till förslaget, upp och vill behålla antalet ledamöter i Tekniska nämnden. Med ett kraftigt minskat antal ärenden för nämnden att hantera och det ekonomiska läget som råder i kommunen så vill inte den styrande majoriteten ta ansvar om minska på utgifterna. I mina ögon helt vansinnigt! Vi är kvar på nivån där den styrande majoriteten upprepar samma sak och förväntar sig ett annat resultat!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)