Varför väljer regeringen att förstöra hela branchen för husbilar?

Av , , 6 kommentarer 14

Det är smolk i bägaren. Men inte för tyska husbilstillverkare som kan skratta sig lyckliga nu när regeringen höjt skatten på nya husbilar från 14000 kr till 28000 kr. Gråimporten, parallell import, kommer med all sannolikhet att öka när de svenska hemesterfirarna ska köpa sig sin husbil. Då säljer tyskarna husbilar till svenskarna och jobb och företag får stänga sin verksamhet i Sverige. Dessutom kommer då uteblivna momsintäkter att utebli för regeringen vilket innebär näringspolitiska konsekvenser utan att förbättra miljön.

Det är EU -regler säger regeringen och vi är tvingade att göra detta. Det märkliga är att Tyskland är med i samma EU och har samma regler som Sverige också ska följa. Varken Tyskland eller Norge har valt den svenska regerings väg med stor skattehöjning på sina husbilar vilket gör att Sverige ensamma nu stryper en gren inom turismen i det egna landet och konkurrensen mot andra länder blir snedvriden.

För att nu kompensera för den saftiga skattehöjningen har nu regeringen gett Skatteverket i uppdrag att ta fram på kompensatorisk åtgärd. Karenstid införs med en modell för på och avställning av fordonet. Ett administrativt system som är både komplicerat och tidskrävande och där semesterkassan ska gå till att betala skatt i förskott till Skatteverket. Man tar sig för pannan och blir sorgsen över regeringens sätt att agera. De underlättar inte precis situationen för hemestrarna och för företagen har skatten inneburit piskrapp som heter duga när intäkter rasat med uppsägningar och missade affärsmöjligheter i landet skickats till utlandet.
Skattehöjningen har satt negativa spår i branschens alla led med återförsäljare, importörer, grossister, underleverantörer och verkstäder som har sina företag, anställda och ger jobb inom näringen.
I Tyskland är skatten på husbilarna €440/år vilket i svenska kronor är 4681,60 vilket var den nivå som Sverige hade före några år sedan innan skatteivrarna satte klorna i dem. Det är en enorm skillnad mot de 28 000 kronor som den svenska nivån landat på.
I Storbritannien sänktes skatten till cirka £200/år vilket motsvarar ca 2408 kronor detta efter att WLTP-implementering också där påverkat
skatten till att bli i storleksordningen £2 300 med negativa konsekvenser för bransch, konsument och besöksnäring.

Semesterformen husbil är en landsbygds- och glesbygdsfråga som bidrar till handel och konsumtion på platser som behöver intäkter för att upprätthålla verksamheter och jobb. Livsmedelsbutiker, tankställen, lokala sevärdheter och försäljning av diverse närproducerade hantverk och produkter hjälper dessa semesterfirare till med att upprätthålla med sina inköp i vårt avlånga land.
Besöksnäringen var innan krisen Sveriges snabbast växande näringar som skapade möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Nu har vi orter många delar av Västerbottens inland  om står helt utan inkomster. Regeringen har sagt att Sveriges attraktionskraft som besöksdestination är en viktig fråga för dem då måste de i handling visa det.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet

Ann-Charlotte Hammar Johnson (M) Riksdagsledamot Näringsutskottet

Lågvattenmärke av (S)

Vi har respekt för allas åsikter men att bli anklagade för att vara lögnare och skamliga är så lågt man kan komma när det kommer till politiskt samarbete, skriver företrädare för Alliansen i Lycksele i ett svar på insändaren ”Alliansens företrädare har läst – men inte förstått” av Marika Lindgren (S) och Gunilla Johansson (S)

Marika Lindgren (S) och Gunilla Johansson (S) använder i sitt svar trista och hårda ord om Alliansens företrädare när de försöker förvanska det arbete som den Allmänna beredningen gjort under en längre tid.

Vi håller med om att respekt för varandras åsikter och kunnande i ett gemensamt arbete är av stor betydelse men när man som S-företrädare uttrycker sig i den Allmänna beredningens namn och endast skriver under med sina egna namn så har man inte förstått vad ett samarbete handlar om. Uttalar man sig för en hel grupp så ska alla vara delaktiga i skrivningen. Inte endast S-företrädare, vilket starkt vilseleder läsarna att tro att det är (S) som räddat byaskolorna i Lycksele. Att sedan dumlägga Alliansens företrädare och påstå att vi har läst och inte förstått är trist.

Avslutningsvis så blir vi oerhört besvikna när Marika Lindgren (S) och Gunilla Johansson (S) kallar vårt svar på deras insändare för lögn och förbannad dikt. Har de inte läst protokollen från våra möten? Gör i så fall det och återkom om ni fortfarande tycker att sanningen är skamlig!

Vi har respekt för allas åsikter men att bli anklagad som lögnare och att vi beskriver sanningen som förbannad dikt och att vi dessutom är skamliga är så lågt man kan komma när det kommer till politiskt samarbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kurt Forslund (D)

Victoria Hvirfvel (L)

Jon Essebro (C)

Resebranchen blöder!

 

De ekonomiska följdverkningarna av covid-19 syns nu påtagligt inom fler och fler branscher. En särskilt hårt drabbad bransch är resebranschen. Det beror till stor del på att den idag gällande paketreselagen aldrig varit tänkt för en situation där en långvarig reseavrådan gäller alla länder samtidigt. Enligt paketreselagen ska en researrangör återbetala en resa till resenären om resan av några givna anledningar inte kan genomföras, innefattande bland annat UD:s reseavrådan.

I en situation som den nuvarande är alltså Sveriges researrangörer förbjudna att driva sin verksamhet, samtidigt som man är skyldiga att återbetala resor till uppemot en miljon svenskar om reseförbudet står sig året ut. Det är naturligtvis en situation som paketreselagen aldrig varit anpassad eller tilltänkt för.

Om ingenting görs kommer många svenska reseföretag inom en snar framtid gå i konkurs på grund av den politiska oviljan från regeringens från att göra något för att underlätta situationen för dessa bolag. Konsekvensen av detta är inte bara att en bransch som idag sysselsätter 7000 personer i Sverige inte längre kommer finnas kvar, utan att många svenskar som har betalt resor aldrig kommer att få pengarna tillbaka när resebolagen går i konkurs.

Vi moderater har i riksdagens civilutskott föreslagit att Sverige i likhet med många andra länder bör införa en fond för återbetalning av resor. Förslaget kommer från resebranschen och innebär att Staten lånar ut pengar till en fond som resebranschen sedan återbetalar genom en liten avgift på varje framtida såld resa. På så sätt kan branschen överleva här och nu samtidigt som alla resenärer kan få tillbaka alla pengar för inställda resor

Regeringen tillsammans med C och L föreslår att resenärer istället för pengarna tillbaka ska få vouchers, det vill säga presentkort. Detta löser dock inte de likviditetsproblem som branschen lider av nu och risken med förslaget är att resebolagen går i konkurs och att ett stort antal svenskar därmed sitter med värdelösa vouchers.

Moderaternas förslag hade säkrat att researrangörer, resebyråer och konsumenter skulle få sina pengar tillbaka – tyvärr valde regeringen att gå en annan väg som riskerar att sätta en hel bransch i konkurs och lämna konsumenterna utan möjlighet att få sina pengar tillbaka.

Carl-Oskar Bohlin (M) Gruppledare i Civilutskottet

Edward Riedl (M) Riksdagsledamot Västerbottens län

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Riksdagsledamot Västerbottens län

Vi måste skydda riskgrupperna!

Av , , 2 kommentarer 1

För en del människor innebär Covid-19 en särskild risk. Det handlar exempelvis om personer med lungsjukdomar, de som har kraftigt nedsatt immunförsvar efter att ha besegrat cancer eller de som genomgått någon form av transplantation. En del av dem har kunnat jobba hemifrån, men långt ifrån alla. De som inte kunnat jobba hemifrån eller avskilt har tvingats gå till jobbet med livet som insats. Andra, som avstått från arbete, har tvingats ta sms-lån för att kunna betala hyran.

Våra välfärdssystem är inte anpassade för pandemier och behöver justeras för att kunna hantera den extraordinära situation som vi befinner oss i. Moderaterna presenterade redan i mars ett förslag om ersättning till personer i riskgrupper och deras familjemedlemmar, för att de inte ska behöva utsätta sig för onödiga risker. En enig riksdag ställde sig bakom vårt förslag den 16 april.

Efter lång tids väntan har regeringen till slut tagit fram ett förslag, men reglerna planeras träda i kraft först den 1 juli – nästan tre månader efter att riksdagen gav regeringen i uppdrag att ändra regelverket. Arbetet går alldeles för långsamt på det rödgröna regeringskansliet.

Det är också oroväckande att regeringen kraftigt har valt att begränsa de grupper som kan omfattas av den förebyggande sjukpenningen. I det förslag som regeringen valt att gå fram med kommer exempelvis inga anhöriga till vuxna i riskgrupper att kunna få ersättning. Detta trots att riksdagen uppmanat regeringen att utreda möjligheten till ersättning även för dessa.

Moderaterna kommer fortsätta driva regeringen framför oss – ingen som tillhör en riskgrupp ska tvingas välja mellan att klara sin ekonomi eller att bli utsatt för sjukdom.

Maria Malmer Stenergard (M)
Ordförande Socialförsäkringsutskottet
Riksdagsledamot, Åhus

Camilla Waltersson Grönwall (M)
Socialpolitisk talesperson

Edward Riedl (M) Riksdagsledamot Finansutskottet Västerbotten

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet Västerbotten

CoronaKomandora!

Inget är som väntans tider, vi väntar och väntar och vi vet alla vad vi väntar på men när kommer den? Den som vi alla är rädda för, den som fått oss alla att förändra vårt beteendemönster, Den som fått oss att tvätta händerna hela tiden, att alltid ha en flaska handsprit i närheten, att alltid hålla social distans, att inte ta i hand och hälsa på personer, att alltid använda kundvagn när vi handlar mat så att vi på ett enkelt sätt kan upprätthålla sociala distansen. Att promenera och promenera eftersom du inte får träffa andra så måste man göra något utanför husets väggar!  Den som satt alla 70+ personer i någon form av ofrivillig karantän och som vi under 70 år smått tittar snett på om de visar sig ute bland alla andra. Denna väntan har nu pågått i drygt 3 månader och ingen vet hur länge vi ska vänta. Jag är djupt imponerad över hur alla efterlevt de nya förhållningssätt som vi fått instruktioner om från alla ansvariga myndigheter. Det är lite spännande med alla dessa dagliga presskonferenser där det kommer nya förhållningssätt varje gång. Ena dagen ska vi bära munskydd, nästa dag är det verkningslöst. Jag har förståelse att ingen riktigt vet vad som gäller i olika situationer. Det enda som alla verkar ha förstått är att vi måste hålla på den sociala distanseringen. Som verksamhetschef på vår vårdcentral så har vi under dessa väntans tider placerat en medarbetare i entrén för att kontrollera att alla har en bokad tid och om de som ska till andra aktörer i huset inte har influensasymtom. Det är spännande att se hur många smyger fram efter väggarna och går stora omvägar för att kunna hålla distanseringen och många är förvånansvärt viga och elastiska när de utför sina undanmanövrar. Vi kommer när denna väntan är över att se en vältränad och smidig befolkning som nästan slår knut på sig själv för att undvika att stöta ihop med en annan människa. Jag känner att man måste se det humoristiska i detta. En person med ryggproblem som ska till sjukgymnasten utför en gymnastisk övning av världsklass innan den ska träffa sjukgymnasten. Det är imponerande. En annan positiv förändring är att den person som sitter i entrén blir en social samtalsterapeut. Det är många ensamma människor som inte vågar sig ut i det stora skrämmande Coronasamhället men dom vågar gå till vårdcentralen och då passar de på att ventilera allt de har på hjärtat och det är många spännande berättelser man får höra när man sitter som Coronakomandora i entrén. Inget är som väntans tider speciellt när vi inte vet vad vi väntar på och hur länge vi ska vänta!

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S)kamligt att de tar åt sig äran att byaskolorna blir kvar i Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 3

2016 när (S) satt vid makten i Lycksele skulle skolorganisationen ses över. Det styrande partiet var tydlig i sin åsikt. Alla byskolor skulle läggas ned. Fram till omröstning i Kommunfullmäktige vidhöll (S) sin ståndpunkt om skolornas nedläggning. Vid Kommunfullmäktige lade sig S förvånansvärt platt och vid omröstningen så blev Alliansens förslag om att behålla alla byskolor ett enigt beslut. Nu har Alliansen tagit över styret i kommunen sedan valet 2018 och skolorganisationen ska ses över igen.

Denna översyn landade på den Allmänna beredningens bord. En utredning och översyn är gjord och diskussionerna har varit många och långa. S-ledamöterna inledde arbetet i beredningen med att vara tydlig med att de ville lägga ned alla byskolor. Alliansens företrädare har genom hela processen varit tydlig med att vi vill bevara alla byskolor. Vi gick till val 2018 på att behålla alla byskolor.

När vi nu läser en insändare i Folkbladet från de två S-ledamöterna i den Allmänna beredningen så tappar vi hakan av förvåning. De skriver i Vi-form och använder den Allmänna beredningen som helhet när de beskriver en enighet i beslutet att behålla byskolorna. Det är inte de två S-företrädarnas förtjänst att byskolorna blir kvar i Lycksele kommun, det är tack vare att Alliansens företrädare hela tiden varit tydlig med att byskolorna ska vara kvar. Att så själviskt lyfta fram (S) betydelse och att det är deras förtjänst att byskolorna blir kvar är ett tydligt tecken på brist på självinsikt och brist på att lyfta fram den sanna historien. Att skriva en insändare i Vi-form och lämna majoriteten av den Allmänna beredningen utanför är skamligt och det är av stor betydelse att rätt information kommer fram till Lyckseleborna.

Alliansens företrädare i den Allmänna beredningen

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kurt Forslund (KD)

Victoria Hvirfvel (L)

Jon Essebro (C)

Digitala möten kan inte ersätta allt!

Nu har riksdagen kört på miniminivå i 11 veckor och det råder stor frustration hos alla. Det är så lätt att använda digitala plattformar för olika möten men det fungerar definitivt inte på samma sätt som att ha debatt i riksdagens kammare eller en interpellationsdebatt med en minister i en specifik fråga. Inom vissa områden går det bra att ersätta fysiska möten med digitala men det är svårt att ha en dialog och är mer ämnat för informationsmöten. Riksdagen kommer inte att ändra arbetsformerna före sommaren men jag hoppas verkligen att vi efter sommaren kan se en annan ordning.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele klättrar på rankinglistan!

Lycksele kommun har tagit 32 kliv upp på rankinglistan i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet i landet. Det innebär att Lycksele nu ligger på plats 229 av landets 290 kommuner. Det är den bästa noteringen sedan 2013. Lycksele ligger fortfarande i botten när det gäller frågor om konkurrensutsättning av kommunalverksamhet och det talar sitt tydliga språk att vi nu är på väg i rätt riktning när vi lägger fram förslag om att släppa in fler aktörer på den kommunala marknaden. Andelen av befolkningen i kommunen som är företagsamma och driver företag ökar stadigt och det är ett positivt tecken som jag hoppas håller i sig även när vi passerat den värsta Covid-19 krisen.  Lycksele kommun behöver företagande för att öka skatteintäkterna så att vi kan fortsätta hålla hög kvalitet i vår välfärd.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)