Sprids likt ett virus!

Vi lever i en orolig värld och att vara ung kvinna i Europa kan vara väldigt tufft. Just nu debatteras abortlagstiftningen i många länder och en tydlig tillbakagång i lagstiftningen sprider sig som ett virus i Europa. För några veckor sedan skärptes abortlagstiftningen i Makedonien, vilket rev upp den tidigare relativt liberala lagstiftning som gällt i över 40 års tid. I Litauen togs i maj det första steget som kan leda mot ett införande av förbud mot aborter. Även i Ryssland och Ukraina pågår en diskussion om att införa hårdare abortlagar och parlamentet i Georgien förväntas snart diskutera landets abortlagar, efter att landets ortodoxa kyrka nyligen krävt ett abortförbud. Det katolska Polen har redan en av världens hårdaste abortlagstiftningar. Enligt Världshälsoorganisationen WHO beror redan i dag upp emot 30 procent av de graviditetsrelaterade dödsfallen i vissa länder i Östeuropa och Centralasien på osäkra aborter. Om den negativa utvecklingen fortsätter att fler och fler länder antar nya striktare abortlagstiftningar så kommer antalet dödsfall bland unga kvinnor att öka .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stärka den ensklides rätt att välja!

Av , , 2 kommentarer 2

Den 1 juli inträdde en ny lag vars syfte är att motverka fusk och felaktigheter inom stöd och service till vissa funktionshindrade, framförallt den personliga assistansen, och inom assistansersättningen. Lagen ska också stärka enskilda personer med funktionsnedsättning så att de får det stöd de behöver och är berättigade till. Möjligheten för enskilda personer med funktionsnedsättning att själva anställa eller anlita sina personliga assistenter återinförs också. Att själv få bestämma vem som ska komma hem till mig och hjälpa mig med det jag behöver är positivt. Det är tråkigt att vi ska behöva ändra lagstiftningen för att människor inte ska kunna fuska med assistansersättningen. Tyvärr drabbar detta fusk även de som behöver hjälp och stöd och det skapar onödiga besvär för de som verkligen är i behov av hjälp.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svårt att tolka!

Av , , 3 kommentarer 3

Jag läste en artikel som handlade om problematiken med tolkstöd inom olika områden. Det finns ett förlag som ska stärka upp rätten till tolk för brottsmisstänkta. Redan i dag finns det en lag som säger att en brottsmisttänkt ska ha rätt till tolk, men det finns inget obligatoriskt. Nu kommer detta att förändras. Inom sjukvården uppstår ibland situationer när anhöriga tolkar till sin närstående som är i behov av vård. Att använda närstående som tolk är inte optimalt då sekretessen inte kan uppfyllas och det kan skapa en obekväm situation för den som är i behov av vård. Det är en stor utmaning då tillgången på tolk är begränsad. Det finns dock möjlighet till telefontolk men det är inte alltid optimalt för den enskilde.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det finns en mottagare!

Av , , 4 kommentarer 4

EM i fotboll för damer har inletts och Sverige spelade sin första match mot Danmark i onsdags. Slutresultatet blev inte riktigt vad man hade förväntat sig och kritiken i media var stor. Att kritisera fotbollsmatchen och den strategi man använde är inget konstigt. Det som är fruktansvärt är alla de sexististka och rasistiska kommentarer som har förekommit i stor omfattning mot de tjejer som spelade fotbollsmatchen mot Danmark. Detta är baksidan av ett öppet och lättillgängligt internet. Det finns alltid en mottagare av allt som publiceras och när avsändaren inte har detta i åtanke kan konsekvenserna bli väldigt tråkiga. Jag träffade en lärare för en tid sedan som berättade att han hade haft en diskussion med en elev och samma kväll kom ett argt mail från elevens förälder. Denna förälder hade enbart lyssnat på sitt eget barn och skrev i vredesmod till läraren utan att tänka på hur mailet skulle mottas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Åldrat system!

Av , , 2 kommentarer 1

Efter en omfattande utredning fastslår nu vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att TV- licensen blir kvar åtminstone de kommande sex åren. Det är ett beslut som debatterats fram och tillbaka och det finns både positivt och negativa röster som lyfts fram i debatten. De som är negativa till en fortsättning av TV-licensen hävdar att det är ett urgammalt system och enbart begränsar avgiften till en TV apparat. Att ersätta TV-licensen med en generell skatt är ett alternativ som lyfts fram i debatten som kanske skulle mer avspegla den tid vi lever i. Radiotjänst har varit mer aktiv under den senare tiden vilket har inneburit att fler betalat in TV-licens. Det är fortfarande ett system som är åldrande att betala för en TV apparat istället för den förbrukning som man har.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Oroande utveckling!

Av , , 2 kommentarer 2

I mitten av juni överlämnade Nato ansvaret för säkerheten till de 352 000 personer som ingår i de afghanska säkerhetsstyrkorna. Det är början på den process som ska avsluta den tolv år långa utländska militära närvaron i Afghanistan som inleddes med att USA invaderade landet och störtade talibanregimen 2001. Många frågor återstår att lösa samtidigt som attackerna från talibanerna bara har fortsatt. Att talibanerna har installerat ett nytt huvudkontor i Qatar kan vara ett tecken på att gruppen redan planerar för att få en central roll i landets framtida utveckling. Vissa bedömare menar att talibanerna, som har för vana att använda sig av våld, tvång och terror, inte kommer att kunna anpassa sig till demokratiska processer eller folkviljan. Oron är stor att talibanerna ska få ett allt större inflytande eftersom det finns en stor avsaknad från talibanernas sida när det gäller frågor om mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Som styrelseledamot i Svenska Afganistankomitten ser jag inte positivt på den utveckling som sker.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiv utveckling för Kvarken!

Under Almedalsveckan deltog jag i ett stort seminarie om betydelsen av Kvarkentrafiken för att koppla ihop hela stråket mellan MoiRana i Norge över hela Västerbotten och vidare in i Finland via Vasa. På detta seminarie deltog en av EU kommisionärerna som är ansvarig för maritim trafik och han var positiv till den projektansökan som ligger till grund för en fortsatt utveckling av Kvarkentrafiken. I går fattades det formella beslutet på EU nivå vilket innebär att Kvarkenprojektet får ett ekonomiskt tillskott på över 50 miljoner kronor. Detta är en väldigt viktig signal som visar på betydelsen av en utveckling av Kvarken. Oavsett vilket område vi tittar på så har en stabil infrastruktur en viktig roll att spela.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fruktansvärd handel!

Av , , 1 kommentar 1

Kina är ett land där utveckling inom många områden går snabbt. Utländska företag etableras i snabb takt och många företag expanderar sin redan befintliga verksamhet. Kina är också ett på många sätt stängt land. Vill inte den kinesiska regimen att information ska läcka ut så gör den inte det. När det gäller resepkten för mänskliga rättigheter finns mycket att önska. Kina är det land som avrättar flest människor genom dödsstraff. Det finns väldigt osäkra siffror och den siffra som redovisas är redan väldigt hög. Jag träffade en organisation under veckan på Almedalen som arbetar med mänskliga rättigheter i Kina och de lyfte fram den fruktansvärda handel med organ som sker i landet. Politiska fångar används som levande donatorer och det är en omfattande handel. Många länder inklusive Sverige har tydlig lagstiftning på företag som har verksamhet i andra länder att även arbeta med mänskliga rättigheter och ställa krav, det är en stor utmaning och det gäller att inte backa på kraven.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var är lyhördheten?

Av , , 4 kommentarer 3

En ny undersökning presenterades i går om hur vi ser på den föräldraförsäkring vi har och hur den ska utformas. En stor majoritet av de tillfrågade vill att de berörda, alltså föräldrarna, själva ska bestämma hur de vill använda de föräldraförsäkringsdagar de har rätt till. Alla familjer har olika förutsättningar och då kan det inte vara rätt att staten ska bestämma vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnen. Allianspartierna är överens om att frågan ska beslutas av den egna familjen, även många av de röd/gröna väljarna har likartad uppfattning. Trots detta tydliga budskap så annonserar (S) att de kommer att lyfta fram kvoterade föräldraförsäkring som en valfråga 2014. Var är lyhördheten?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nya reformer för våra unga!

Av , , 1 kommentar 1

I går var det Moderaternas dag i Almedalen. En rad seminarier och föreläsningar ägde rum inom olika områden och det var väldigt tydligt att det stora fokusområdet var jobb och fortsatt utveckling av arbetsmarknaden. Fredrik Reinfeldt lyfte fram nya förslag för att hjälpa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den sittande Allians regeringen har infört en rad reformer för att möta den arbetslöshet vi ser idag och de förslag som statsministern lade fram igår kommer ytterligare att underlätta för att kunna erbjuda unga en plats på arbetsmarknaden. Att ytterligare stärka upp möjligheterna att skapa lärlingsutbildningsplatser med finansierad handledartid är positivt. Den arbetslinje som Alliansregeringen lyfter fram innebär att alla ska erbjudas en plats på arbetsmarknaden utifrån den egna förmågan, Vi är inte där ännu men mycket sker för uppnå målet .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)