Tråkig syn på finanspolitik!

Av , , 3 kommentarer 1

Jag tycker det är intressant att lyssna på hur vår finansminister får media utrymme och på ett så raffinerat sätt väljer att presentera sin och den rödgröna samarbetsregeringens syn på hur Sveriges finanspolitik ska skötas efter åtta år av Alliansstyre. Välskötta offentliga finanser är en förutsättning för jobb, tillväxt och konkurrenskraft. När 1990-talskrisen slog till saknade Sveriges ekonomi motståndskraft. Följden blev åtstramningar, krispaket och budgetsaneringar. Mellan 1990-1994 försvann 500 000 jobb. Göran Persson (S) skapade en ny ekonomisk ordning som syftade till att vi skulle stå väl rustade nästa gång vårt land utsattes för en lågkonjunktur. Nu vill Magdalena Andersson riva upp denna ekonomiska ordning som tjänat oss väl och som har varit en viktig orsak till att Sverige sänkt vår statsskuld från 75% till 38% . Det är oseriöst av den rödgröna samarbetsregeringen att ge Konjunkturinstitutet ett uppdrag att utreda denna förändring. Sverige behöver ordning och reda i finanserna för att klara nästa lågkonjunktur.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Miljöpartiet väcker enbart frågor, inga svar

Av , , 2 kommentarer 3

Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin medverkade i gårdagens Agenda på SVT. Han fick då möjligheten att berätta varför Miljöpartiet som är sprungen ur fredsrörelsen är så nöjd över att Sverige inte förlänger vårt samarbetsavtal med Saudiarabien. Gustaf Fridolins uttalanden väckte tyvärr fler frågor än de gav svar. PÅ en direkt fråga från SVT:s reporter Anna Hedenmo på om Sverige nu kommer att avsluta all vår export av krigsmateriel blev svaret från Gustaf Fridolin nej. Allt vi exporterar till Saudiarabien är inte krigsmateriel utan kan ha dubbla användningsområden. Trots den massiva kritik som Miljöpartiet fört fram mot Sveriges export av krigsmaterial till Saudiarabien säger de inte nej till fortsatt export. Varför är de då emot samarbetsavatlet överhuvudtaget om de accepterar fortsatt export till landet? Vad säger Miljöpartiet egentligen? Gustaf Fridolin gömmer sig bakom lagstiftning och att frågorna ska behandlas i den pågående KEX utredningen. Gustaf Fridolin vill inte ta ställning till om det är OK att Sverige fortsätter exportera krigsmateriel till andra länder som kränker och bryter mot de mänskliga rättigheterna. Gustaf Fridolin vill inte ta ställning till om det är rätt eller fel att exportera till Kina, Indien, Thailand. Vad är Miljöpartiets hållning till om Sverige ska driva export till länder som bryter mot mänskliga rättigheter? Frågorna är många och svaren betydligt färre.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Vi behöver ett ökat företagande!

Av , , 4 kommentarer 1

Vi behöver ett ökat företagande och ett bättre företagsklimat. Det är en viktigt förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas i rätt riktning. Den rödgröna samarbetsregeringen har inte presenterat några förslag för ett ökat företagande, snarare tvärtom. Enligt nya siffror som Svenskt Näringsliv publicerat i rapporten Företagsamheten 2015 så ligger andelen företagsamma still på lite drygt 12%. Sedan början av 2000-talet har företagsamheten stadigt ökat men nu planat ut. Kvinnors företagsamhet fortsätter att öka snabbare än befolkningen och slår nu rekord i 18 län. Det finns stora regionala skillnader och i Västerbotten har våra minsta kommuner Sorsele och Bjurholm högst företagsamhet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Inga enkla beslut!

Av , , 3 kommentarer 1

Nu står det klart att regeringen inte tänker förlänga Sveriges militära samarbetsavtal med Saudiarabien som går ut i maj. Det är ett avtal som tecknades av den tidigare Socialdemokratiska regeringen 2005 och förlängdes av Alliansregeringen 2010. Det är inte ett enkelt beslut att fatta eftersom det finns många olika områden att ta i beaktande. Sverige exporterar försvars och säkerhetsmaterial till Saudiarabien för ca 250 miljoner kronor och det kommer att krävas nya exportmarknader för att inte arbetstillfällen ska försvinna i Sverige. Grunden till varför samarbetsavtalet inte förlängs är blandannat att Saudiarabien har stora brister när det handlar om att respektera mänskliga rättigheter. Det är helt sant att det finns stora brister i landet men vi har avtal med andra länder som också har stora brister när det handlar om mänskliga rättigheter. Indien är ett land som vi exporterar till som jag starkt ifrågasätter när det handlar om respekt för mänskliga rättigheter och synen på kvinnor. Kina är ett annat land som avrättar 1000- tals personer med oliktänkande åsikter.Hur ska vi ställa oss i fråga om export till Indien och Kina? Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt konstaterar jublande att Sverige inte förlänger samarbetsavtalet, nu vill han avbryta våra förhandlingar om frihandelsavtal med USA. Det kommer att bli stora utmaningar för svensk exportindustri om vi begränsar våra marknader.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

3 kommentarer

Kamp mot polio snart i mål!

Polio är en sjukdom som sedan länge är utrotad i Sverige.vi har en bra vaccinationsstrategi som innebär att vi alla får antikroppar mot den allvarliga sjukdomen polio. Situationen i vår omvärld när det gäller Polio ser ljus ut. Det finns bara tre länder i världen där polio finns och det är Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Nu pågår ett stort arbete för att finansiera en vaccinationskampanj så att vi helt kan utrota polio. Det återfår inte mycket innan målet är nått och många organisationer, länder och fonder har sagt att se kommer att bidra till den stora slutspurten för att utrota polio. En tuff kampanj har nästan kommit i mål och det ligger stora insatser bakom denna kamp mot polio. Jag är full av beundran över den idoga kamp som förs.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Dyrare att bo i Norrland!

Av , , 8 kommentarer 1

Nya skattehöjningar kommer från den rödgröna samarbetsregeringen. Regeringen vill föra över transporter från lastbil till järnväg och fartyg och det ska ske med hjälp av en ny skatt som omväxlande kallas lastbilsskatt, vägskatt och vägslitageavgift. Men oavsett vilket ord som används är det en pålaga som läggs en bransch med mycket små marginaler. I ett första förslag ska den nya avgiften kosta 14 kronor per mil och det är en kostnad som landets åkerier måste ta ut av sina kunder. Denna nya skatt oavsett vad den kommer att kallas kommer att slå väldigt hårt på oss som bor i norra Sverige. Vi är beroende av en välfungerande infrastruktur med goda transportmöjligheter. Det finns inte lika stor tillgång till järnväg eller fartygstrafik vilket innebär att vi är beroende av ett vägnät med lastbilstransporter för att fortsätta utveckla regionen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8 kommentarer

God omsorg oavsett huvudman

Av , , 4 kommentarer 1

Den senaste veckans media har varit fylld av debattartiklar och inlägg om de utredningsdirektiv som regeringen gett till Ilmar Reepalu. Han ska bland annat utreda hur vinster i välfärden ska hanteras och om den lagstiftning regeringen vill genomföra är förenlig med gällande lagstiftning. Jag tycker det är bra att regeringen tillsätter en utredare men tyvärr är fokus helt fel. Fokus borde ligga på kvalitet,effektivitet, kompetensutveckling och hur vi ska kunna möta den demografiutveckling vi ser idag. Nu kommer utredaren att fokusera på detaljreglering, ställa generella bemanningskrav och begränsa ett eventuellt vinstuttag. Varför ställer vi inte samma kvalitetskrav på kommunal och offentlig verksamhet som vi gör på alternativa driftsformer? Varför ställer vi inte krav på att kommunal och offentlig verksamhet ska ha god ekomisk hushållning? Jag tycker att alla ska ha rätt till en god vård och omsorg oavsett vem som är huvudman.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

8 mars, en dag för alla kvinnor!

Av , , 4 kommentarer 1

Internationella kvinnodagen den 8 mars är en dag som instiftades 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen. 1978 blev Internationella kvinnodagen inskriven på FN:s lista över högtidsdagar och blev då en opolitisk högtidsdag. Hur vi uppmärksammar denna dag varierar mycket mellan olika länder. Vår tidigare Alliansregering instiftade en rad reformer för att skapa ett mer jämställt samhälle och det är för mig lite underligt att vi har en feministisk samarbetsregering som vill ta bort eller försämra dessa reformer. Det handlar om Lagen om Valfrihet (LOV) som öppnat upp en ny arbetsmarknad både för medarbetare och för små företag där vi återfinner en majoritet av kvinnor. Det handlar om RUT reformen som i sig möjliggjort drygt 11 000 nya företag inom hushållsnära tjänster där vi också ser en majoritet av kvinnor. Miljöpartiet arbetar för 6 timmars arbetsdag något som i förlängningen inte kommer att gynna jämställdheten i vårt samhälle. Det återstår mycket att arbeta för och vi kan därför inte försämra vår utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

Otrolig logistik!

Vasaloppsveckan är en uppvisning i samarbete och en otrolig logistik. Hela arrangemanget har vuxit och inom flera evenemang lockar de fler deltagare än det finns platser. Jag deltog i Tjejvasan i lördags och det är en fantastisk upplevelse att se hur alla olika föreningar runt om i trakten kring Mora och Sälen ställer upp som volontärer och får de stora loppen att fungera på ett smidigt sätt. Hela mässområdet med information och har en mängd volontärer iförda tydliga västar för att erbjuda hjälp till alla som behöver. Många i bygden hyr ut sina bostäder och det går bussar mellan de olika start och målområdena för att minska biltrafiken. Vasaloppsveckan har vuxit från att vara ett rent vinterevnemang till att omfatta både cykling och löpning. Nu kan man köra vasaloppet året om!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Överskottsmålet väcker frågor!

Av , , 2 kommentarer 5

Vi har genomgått en av de värsta ekonomiska kriserna sedan i början av 1900-talet och Sverige har tack vare god ekonomisk politik klarat sig relativt väl jämfört med de flesta andra länder inom Europa. Med Anders Borg som finansminister i den tidigare Alliansregeringen fanns en tydlig inriktning och ekonomisk stabilitet för hela landet. Anders Borg förklarade att Sverige inte kommer att uppnå vårt överskottsmål förrän i slutet av denna mandatperiod Denna ekonomiska politik orsakade stor kritik från de rödgröna som ansåg att Sverige förde en oansvarig ekonomiskpolitik. I gårdagens Dagens Nyheter skriver Stefan Löfven tillsammans med Magdalena Andersson att de har för avsikt att inte hålla fast vid överskottsmålet och istället lösgöra resurser för investeringar. Det väcker frågor varför det är helt i sin ordning att inte hålla fast vid överskottsmålet nu men det var oansvarigt för mindre än ett år sedan?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer