Orolig omvälrd behåller räntan!

Riksbanken sänkte inte styrräntan utan den får ligga kvar på minus 0,35 procent. Det var inte alls överraskande mot bakgrund av att de flesta analytikerna de senaste dagarna gissade på oförändrad räntenivå. Först i början av 2017 kan det bli tal om att höja räntan, bedömer Riksbankens direktion. Utvecklingen i svensk ekonomi har varit något starkare än väntat.Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2016, Det är en orolig omvärld som gör att räntenivåerna fortsatt är kvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Signalvärde?

Sveriges Riksbank har precis släppt nya sedlar och det kommer ytterligare nya sedlar och mynt under nästa år. Det är ett otroligt stort arbete som ligger bakom detta sedel och myntutbyte men det finns en del av detta som väcker frågor. Riksbanken har satsat stort på detta sedelutbyte men kontanthantering har blivit allt mer omöjlig. Det finns få banker som tar emot kontanter. Det är ett lite underligt signalvärde att inte större krav ställs på alla banker att ta emot kontanter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Minska missbruket av pass!

Ett förslag ligger på regeringen bord och är ett steg i rätt riktning att begränsa den människosmuggling som sker i allt större omfattning. Förslaget innebär att svenska medborgare ska beviljas tre svenska pass under en femårs period. Förslaget innebär att det ska ske en minskning av missbruk som följer av att en person kan inneha flera pass samtidigt, ska passet återkallas ska det också spärras när ett provisoriskt pass utfärdas. För små barn som förändrar utseende under uppväxtåren ska giltighetstiden för pass sänkas från fem år till tre år. Förslaget föreslås träda ikraft redan den 1 maj 2016.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Samma sak igen!

Av , , 12 kommentarer 5

Media rapporterar att Regeringen inte får igenom sitt förslag om id-kontroller och stängning av Öresundsbron hos Lagrådet. För slarvigt skrivet säger Lagrådet och underkänner förslaget. Men regeringen har inte ändrat sig om hur allvarlig flyktingsituationen är. Är inte detta symptomatiskt för den rödgröna regeringen, förhastade förslag som inte är genomtänkta och som man får tillbaka som ogenomförbart. Det har varit en rad förslag som regeringen fått backa på och det tycker jag talar sitt tydliga språk att den rödgröna regeringen inte kan ta ansvar för Sverige.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Höjd säkerhet för Nobel!

I dag är det stor fest i Stockholm. Det är Nobeldagen med utdelning av Nobelpriset. I spåret av alla terroristattacker som skett runt om i välden den senaste tiden höjer nu Säpo sin säkerhetskontroll. Kungligheter, statsöverhuvuden, ambassadörer, Nobelpristagare och näringslivstoppar finns bland de över tusen gäster som samlas i Stadshuset för årets Nobelbankett. Regeringen har inför arrangemanget beviljat Säpo tillstånd att genomföra registerkontroller till skydd mot terrorism. Det innebär bland annat att Säpo går igenom sitt eget spaningsregister, den öppna polisens misstankeregister och belastningsregistret för att kontrollera exempelvis serveringspersonalen. Ett otroligt jobb för att säkerställa skyddet för alla närvarande. Det är en orolig omvärld som ingen kan blunda inför

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi lever allt farligare!

En intressant debattartikel tar upp frågan om vår livsstil och hur den har förändrats. I genomsnitt lever européer allt längre, men livsstilssjukdomar kan stoppa den utvecklingen. Vi röker och dricker mer än i andra världsdelar, och är näst fetast efter amerikanerna. . Dödsfall på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes och kronisk respiratorisk sjukdom minskar. Framsteg har skett i länder som tidigare haft sämre siffror än övriga Europa, som Moldavien, Kazakstan, Ukraina och Ryssland men livsstilssjukdomar kan sätta käppar i hjulet på den lovande europeiska utvecklingen. Det finns en mycket stor risk att dessa vinster går förlorade om rökning och alkoholkonsumtion fortsätter i nuvarande takt. I Västerbotten har vi en stor forskningsstudie som pågått under lång tid, Västerbottens hälsoundersökning, och den visar tydligt att ex. medellivslängden för kvinnor som stadigt ökat i Västerbotten nu har stagnerat. Frågan är vad detta står för.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Världen säger Ja, Lycksele (S)äger Nej!

Av , , 6 kommentarer 4

Jag kan inte låta bli att reflektera över en märklig inställning. Förutom den stora flyktingkris som råder just nu så är miljöfrågan en av de stora frågorna som media lägger stort fokus på. Alla världens ledare var samlade i Paris förra veckan och mötet pågår fortfarande nu under miljöminister Åsa Romsons ledning. Vår miljöminsters inställning till miljöfrågor kan i och för sig debatteras men det är inte det som min reflektion rör sig om. Det handlar om hur snävt de styrande politikerna i Lycksele kommun tänker. Den styrande röd/röda majoriteten säger nej till en motion om att inrätta laddstolpar för el och hybridbilar. Ett signalvärde som verkligen går emot strömmen av det miljöarbete som pågår runt om i världen. Vem kan tänka sig att köpa en el eller hybridbil i Lycksele kommun om man inte kan ladda upp den. Världen säger ja till att minska koldioxidutsläppet men Lycksele kommun vill inte medverka.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skärp vapenlagstiftningen!

Av , , 4 kommentarer 0

I veckan inträffade återigen en masskjutning i USA. De förekommer så ofta att nyhetsvärdet blir lägre och lägre för varje gång och det är en skrämmande utveckling. USA:s president har vid ett flertal tillfällen sagt att han vill skärpa vapenlagarna i landet men har inte fått övriga politiker med sig. I ett nyhetsinslag från Texas anser de som medverkade att det var en rättighet att bära vapen och kunna försvara sig. Det är väldigt enkelt att köpa vapen i USA och med en så liberal lagstiftning kommer dessa katastrofala massmord att fortsätta. Vapenlagstiftningen måste skärpas som ett första steg att stabilisera den utveckling som nu pågår i USA.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tidiga insatser!

Av , , 1 kommentar 2

Deltog i ett seminarium i går som lyfte frågan om rehabilitering och samverkan mellan olika aktörer. Om du varit sjukskriven 1 månad så är i genomsnitt 43% av personerna tillbaka på sin arbetsplats månaden efter. Efter tre månaders sjukskrivning är den siffran 24%. Det innebär att snabba och tidiga insatser är befogade för att öka möjligheterna till en återgång till arbetslivet. Det finns en rad insatser att använda sig av beteende på individen och omständigheterna men att det görs något är det viktigaste. Det är också betydelsefullt att det sker samverkan mellan berörda aktörer för att få den bästa rehabilitering.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lagar innebär inte alltid en säkerhet!

Såg ett reportage på nyheterna om att kvinnlig könsstympning är förbjudet i lag i allt fler länder på den afrikanska kontinenten. Barnäktenskap är också en företeelse som i alltfler länder uppmärksammas och beläggs med förbud enligt lag. Det är en positiv utveveckling att detta sker och att det uppmärksammas allt mer i media och i andra forum som musik, litteratur och konst. När det gäller könsstympning så är det inget annat än grov misshandel av barn som inte har någon annan funktion än att förstöra unga flickor och kvinnors liv och på så sätt kontrollera kvinnor. Det är helt oacceptabelt att detta fortfarande sker och att det i många länder är kvinnor som håller fast vid denna sedvänja och gömmer sig bakom traditioner, kultur och samhällspåtryckningar. Att barnäktenskap förbjuds är också ett bevis på att världen krymper och informationsflödet blir större , bredare och snabbare. Trots dessa lagar förekommer både barnäktenskap och könsstympning av små flickor, det minskar men det förekommer och så länge vi ser detta hända kan vi inte sluta engagera oss och agera i frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)