Landstinget är en stor koloss!

Av , , 1 kommentar 1

 

 

Privata vårdbolag gör rekordvinster
samtidigt som de flesta landsting går med förlust!
 
Detta är en av artiklarna i Aftonbladet i dag. Jag ställer mig frågan , varför ser det ut så här? Givetvis finns det många olika förklaringar till att privata vårdbolag gör vinster, en stor förklaring ligger i att det just är privata. Det innebär en större följsamhet till beslut som tas, korta beslutsvägar, och det leder till en delaktighet hos medarbetarna, kort sagt ett medarbetaransvar.  Jag har tagit upp Västerbottens Läns Landstings dåliga styrning och ekonomi i flera av mina tidigare inlägg och jag kan bara fortsätta att konstatera fakta. Den omorganisation som gjordes 2002 för att få en plattare organisation, färre chefer och en enklare styrning har inte alls fått avsedd effekt. Hur ser det ut?, landtinget är en jätte koloss där avsaknaden av styrning, kontroll och vidvinkel seende är stor. Det blir fler och fler chefer och färre och färre har de verkliga mandaten att fatta beslut. Jag tycker fortfarande att vår hälso- och sjukvård ska vara skattefinansierad och tillgänglig för alla medborgare i Sverige. Däremot tycker jag inte att det fungerar med en stor koloss som landstinget är. Vi behöver sjukhusdirektörer på respektive sjukhus som tillsammans är med i beslutsfattandet, vi måste ställa krav på våra medarbetare inom landstinget att de har ett medarbetaransvar  och vi måste ge morötter och positiv feedback för att stimulera ett fortsatt bra arbete.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Vi vill inte ha ett utanförskap!

Av , , 2 kommentarer 0

 

Regeringens utmaning har allt sedan tillträdet varit att bryta utanförskapet för grupper med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden. Arbetet har konsekvent inriktats på att steget in på arbetsmarknaden ska vara lättare. I spåren av den ekonomiska krisen måste arbetslösheten mötas med aktiva insatser så att den inte biter sig fast på höga nivåer.
 
Under 2010 kommer drygt 50 000 människor att lämna sjukförsäkringen då deras dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. Den som på grund av sjukdom uppenbarligen varken kan gå tillbaka till sin anställning eller delta i några aktiviteter vid Arbetsförmedlingen ska kunna få fortsatt ersättning från sjukförsäkringen på samma nivå som tidigare, tills dess att personen tillfrisknat.
 
Regeringen inför från årsskiftet ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram, som syftar till att fånga upp den långtids sjukfrånvarandes förutsättningar och behov av stöd. Denna möjlighet erbjuds personer som antingen saknar ett arbete eller behöver stöd för att kunna återgå till sitt tidigare arbete.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Ideologi eller sunt förnuft?

 

Jag har inte varit politiska aktiv i mer än fyra år, det började med att jag fick ett brev hem där det stod att jag var nominerad till provval i landsting och riksdag, längst ned på brevet satt en liten Post-it lapp med texten, det vore bra om du gick med i partiet först!
Jag har efter det upplevt mycket spännande inom politiken och en av sakerna är att träffa alla engagerade väljare runt om i länet. Vad som är lite trist är att det ibland kan bli väldigt ideologiska diskussioner vilket tenderar till att bli rent dumdristiga diskussioner. Vem tjänar på att vara  ultra moderat eller en grå sosse? Jag tycker det är intressant att lyssna på andra partiers åsikter och tar gärna en diskussion om varför man tycker si eller så. Däremot  blir det en väldigt ensidig diskussion när man träffar dessa fullblods ideologer som inte kan se något positivt med en annan parti färg. Vi borde ha kommit så långt i vår utveckling att livet aldrig är svart eller vitt, ofta står man där i gråzonen och tar ett steg till höger och ett till vänster.
Jag har de senaste dagarna diskuterat landstingspolitik  med några människor som inte har samma partifärg som vad jag har och vi hamnade rätt snart i ideologi, därifrån var det svårt att fortsätta en bra diskussion, det var bara att lägga ned! Jag är övertygad att om många lyfte blicken och såg omvärlden som den verkligen ser ut så skulle vi kunna komma till betydligt bättre politiska beslut.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Gemensamt ansvar, inte polsk riksdag!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Vad gör vi åt Västerbottens Läns Landstings dåliga ekonomi? Det är intressant att läsa alla insändare som medarbetarna inom landstinget skriver på det intranät som finns. Förslagen är många men i mina ögon  blir många väldigt enögda. Det finns förslag att ta bort den politiska styrningen eller åtminstone ta bort arvoden, det finns förslag att ta bort alla mellan chefer, det finns förslag att ta bort det administrativa stöd som finns inom landstinget. Jag välkomnar kreativa förslag till besparingar och det är bra att vi gemensamt tar ett ansvar för den dåliga ekonomi landstingsledningen försatt oss i. Vad som är viktigt är att vi måste lyfta blicken och se landstinget som en helhet inte bara den enskilda avdelning själva tillhör.
Skulle vi ta bort den politiskt tillsatta fullmäktigegrupp som finns så tappar vi det övergripande besluts fattande vi har, det blir polsk riksdag av vårt landsting, ingen överblick utan alla bestämmer över sin klinik utan hänsyn till resten av samarbetspartner och aktörer inom landstinget, Skulle vi ta bort det administrativa stödfunktioner som finns så får vi chefer på respektive avdelning som enbart sitter framför datorn och inte har tid med utvecklingsarbete och inte har tid för sina medarbetare.
Jag tycker fortfarande att vi måste våga ställa krav på uppföljning av beslut, vi måste ha en välfungerande kontroll av den budget vi lägger och vi måste våga ställa de som inte följer beslut till svars för sitt handlande. Vi kan inte lägga ut projekt till externa grupper och sedan inte kontrollera ekonomin fortlöpande.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
2 kommentarer

Ställ krav på våra ”ny vuxna”

 

Läser om  våldtäckts försök på en ung kvinna, läser om någon som lagt ut en kontakt annons med en annan kvinnas namn. Detta är en utveckling av vårt samhälle som är skrämmande. Jag ska som förälder till en 19- årig dotter inte behöva fundera om hon kommer hem helskinnad på kvällarna, jag ska inte behöva känna oro när hon är ute efter mörkrets inbrott om hon ska bli överfallen eller våldtagen. Jag ska inte behöva fundera om hennes namn figurerar i kontakt annonser utan hennes vetskap. Vi som föräldrar måste ta ett gemensamt ansvar för våra barn, även om de har passerat myndighets åldern. Vad har vi som föräldrar och förebilder gett våra ungdomar för signaler, vad ställer vi för krav på dom och vad har vi gett dom för regelverk att hålla sig efter?
Det är inte OK att unga kvinnor i dag ska vara rädda för att bli våldtagna, vad är det för fel när män tar sig rätten att överfalla kvinnor? Lagen har ändrats så att det är lättare att få en man dömd för våldtäckt eller misshandel även om kvinnan drar tillbaka sin anmälan. Vi måste våga ifrågasätta vad våra ”ny vuxna” ungdomar gör på sin fritid. Vi vuxna måste våga diskutera och ställa krav.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Politik i ett nötskal!

 

Det är spännande med politik, det finns majoritet och opposition, inget nytt, Jag har suttit i landstingsfullmäktige i opposition i tre år och känner mig fortfarande ny inom den politiska världen. Vad jag har lärt mig är att det är majoriteten som bestämmer oavsett vilka förslag som läggs fram till beslut. Detta har haft stora konsekvenser för Västerbottens Läns landsting under flera år. Vi har från den borgerliga alliansen lagt budget förslag, lagt fram besparings förslag av olika storlekar för att vi ska jobba mot en budget i balans och en budget som prioriterar landstingets huvuduppgift nämligen hälso- och sjukvård. Det är då konstigt att få kommentarer att varför inte (M) gör något för att presentera en hållbar ekonomi . Givetvis är alla ansvariga som sitter i landstingsfullmäktige. Jag har flera exempel på den dåliga styrning och framförallt den dåliga uppföljningen som landstinget har vilket har lett till flera stora onödiga utgifter för landstinget.  Jag tycker politik är roligt men lite tröttsamt är det när jag lägger fram förslag som röstas ned bara för att det kommer från ”fel” parti färg. Lite tröttsamt är det när jag pekar på fakta och får till svar från majoriteten att jag har fel och kort tid efteråt står vi där inför fullbordat faktum.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Vi måste stå upp för Lycksele

Av , , 1 kommentar 5

 

Företagarna i Lycksele har skrivit en insändare i VK i dag. Ett öppet brev till landstingspolitikerna om Lycksele. En välskriven och konkret beskrivning av det dåliga styret som pågår just nu i Landstinget Västerbotten. Jag skulle önska att många fler engagerade sig och tyckte till om hur vår framtida sjukvård ska se ut. Vi kan inte sitta still och tiga om dåligt skötta finanser som leder till en stor nedrustning av akutsjukvården i inlandet. Jag håller med Företagarna i Lycksele om beskrivningen av betydelsen av en väl fungerande akutsjukvård i Lycksele. Vi behöver BB och akutsjukvård för att få ett stabilt företagsklimat i inlandet. Vi behöver utbildningsplatser och avsättning för dessa på hemmaplan för att vi inte ska få ett minskat befolkningsunderlag. Jag hoppas att vi som vill bo kvar i Lycksele med omnejd förstår betydelsen av akutsjukvården och ett levande företagsklimat.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)
1 kommentar

Stor region inget för oss!

Av , , 1 kommentar 2

 

Regionbildning i Norrland får mig att våndas. Det är ett skräckscenario för mig och för hela inlandet. Vad kommer att hända om vi ska bilda region med delar av Västernorrland och Norrbotten. Exempelvis kommer vårt universitetssjukhus i Umeå att tappa patientunderlag, det innebär att hela inlandet blir av med sina patienter till Umeå för att upprätthålla kompetens. Vad händer med utbildningsplatser? Ska vi dela dessa jämt över regionen, vad händer då med kvalitén?  Vi kommer att få längre beslutsvägar och en mer svårstyrd organisation.
Jag tror definitivt på samarbete över länsgränserna men då ska detta ske i samförstånd och inte genom ett beslut uppifrån.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
1 kommentar

Landstingets vilsa själar!

 

Västerbottens läns landsting gör sina medarbetare till vilsna själar. Det skickas ut information om förslag till sparåtgärder där alla morötter plockas bort. Man ställer krav på högre produktion under hösten men det råder anställningsstopp. Vi ska planera för en influensa höst som enligt landstingsledningen kan få katastrofala följder. Det ligger ett stort sparbeting inför nästa år där man som vanligt ska använda osthyveln för att kunna spara flera hundra miljoner. Samtidigt får vi besked om att det man opererar bort köer på vissa diagnoser som landstinget gemensamt prioriterat som ett ”icke göra” .  Följsamheten är inte total. Det finns verksamheter som missbrukar sina arbetstidsmodeller så att det blir en fördyring av personalkostnader och det leder till att alla måste gå igenom sina arbetstidsmodeller och med stor sannolikhet förändra till det sämre. Det finns verksamheter inom landstinget som missbrukar flextiden vilket leder till att alla ska bli av med den förmånen att ha en flexibel arbetstid. Revisorerna skriver rapport på rapport om de brister som finns i uppföljning av alla beslut som fattas. Det blir inga konsekvenser av att besluten inte följs. Jag känner en frustration över att styrningen inom landstinget inte fungerar. Återigen måste landstinget våga fatta obekväma beslut.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

Vi behöver fler kvinnliga företagare

Av , , 5 kommentarer 0

 

Tillväxtverket presenterade i sommar en statistisk jämförelse mellan kvinnors och mäns företagande . Jag reagerar över den statistik jag läser och finner den lite anmärkningsvärd.
De flesta företag i Sverige är mycket små. 68 procent av företagen är enmans företag. 90 procent av företagen i Sverige har färre än fem anställa. Nästan 80 procent av alla småföretagare är män. I många fall driver en man och en kvinna ett företag tillsammans men man uppger att det är mannen som är företagsledare. I Sverige har vi övervägande tjänsteföretag. Kvinnor och män driver företag inom alla branscher men företagandet följer samma mönster som i arbetslivet när det gäller val av bransch. Kvinnliga företagare hittar vi i majoritet inom hotell, vård, renhållning och rekreation och handel. Det är dessutom vanligast att kvinnor vänder sig till den lokala marknaden istället för nationella marknader. De kvinnor som driver företag har i genomsnitt högre utbildning än de män som driver företag.
Det är spännande att vi skriver år 2009 och vi ser så stora skillnader mellan män och kvinnors företagande.  Vi har inom Moderatkvinnorna jobbat hårt med den här frågan och vill förenkla förutsättningarna för kvinnor att starta egna företag.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
5 kommentarer