Utmaning att enas!

 

Jag sitter med i en arbetsgrupp inom Nordiska rådet och vi arbetar just nu med en stor rapport om tobak och alkohol i norden och försöker hitta en gemensam handlingsplan för att minska bruket och skadeverkningarna av tobak och alkohol. Finland har satt ett definitivt stoppdatum för att införa rökfrihet i landet till 2040. I övriga norden finns inte tidsplaner på det sättet. Det är en utmaning att hitta gemensamma punkter att arbeta efter då vi inom norden har olika lagstiftning och har lite olika förhållningssätt till hur vi hanterar tobak och alkohol. I Norge tror man på att  pris och tillgänglighet är ett av sätten att minska konsumtionen. Trots det är det en betydligt större andel av befolkningen som röker i Norge än i Sverige. Den forskning som finns visar att det är svårt att hitta ett universellt sätt att minska konsumtionen och det kan variera från land till land . Denna fråga är en stor folkhälsofråga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Val i Vitryssland?

 

Den 23 september är det parlamentsval i vårt grannland Vitryssland. I Europas sista diktatur ska medborgarna rösta fram vilket parlament som ska styra landet. Hur fritt är detta val? När landet valde president i december 2010 var valet en stor parodi. Det fuskades öppet och det var på förhand bestämt att Lukasjenko skulle bli president i landet. Just nu finns ingen enad opposition vilket inte stärker förhoppningen om att det kan bli en ändring i landet. De som blivit utsedda att räkna alla röster inför det kommande valet tillhör drygt 99% den sittande regimen så det ger en stark känsla om att valet redan är uppgjort.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bodens LOV!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Jag läste en artikel om Bodens kommun som handlade om LOV ( lagen om valfrihet) Boden införde LOV 2009 och har 6 godkända företag som erbjuder tjänster inom välfärden. Nu konstaterar kommunen att socialnämnden går med ett stort underskott i år och besparingar är därför nödvändiga. Kommunledningen anser att den införda LOV:en är kostnadsdrivande och därför vill man ta tillbaka all verksamhet i egen regi. När kommunen gjort beräkningar  visade det sig att varje hemtjänsttimme i privatregi är 38 kronor billigare än i kommunen egen regi. Trots dessa siffror vill nu kommunen utreda konsekvenserna av ett avskaffande av LOV:en . Jag funderar hur Bodens kommun tänker sig att göra de besparingar som krävs.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Cartesia, där bara fanatsin sätter gränser !

 

I går besökte jag ett spännande företag i Lycksele som heter Cartesia. Geografiskt Informations System (GIS) är deras verksamhetsområde. Det är ett otroligt spännande område där fantasin sätter gränser för vad de kan göra. Företaget säljer ett planerings verktyg för bland annat skolskjutsar som gör att kommunerna i dag sparar pengar genom att kunna planera alla skolskjutsar på ett effektivt sätt. De gör navigeringssystem till räddningstjänsten så att de enklare ska hitta till en olycksplats, de gör system för att en kommun ska kunna planera sandning/snörörjning av vägar. De gör system som effektiviserar virkeshantering på sågverk.  Det var intressant att höra hur många olika system de tillverkar och supportar. Vad som är den största utmaningen är att hitta rätt kompetens och det är ett problem som finns inom många branscher på mindre orter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gemensamma punkter om arktis!

Av , , 2 kommentarer 2

Arktiska Rådet har sammanträtt under två dagar och det har lett fram  till ett gemensamt program som ska hjälpa till att stötta den fortsatta utvecklingen på arktis. Alla de arktiska länderna var närvarande så även representanter för de urbefolkningar som finns i hela arktis.Det sker mycket i den arktiska regionen just nu. Tack vare att isen smält snabbare än man trott öppnas nya möjligheter att trafikera området med större båtar. Det innebär stora vinster i både tid och pengar när man ska transportera gods från norra Europa till ex. Kina och Asien. Det gemensamma program som antagits innehåller bland annat  punkter om miljön, om säkerhet och om ett gemensamt ansvar mellan de arktiska länderna. Frågan om arktis är intressant inte bara för att Sverige sitter som ordförande ett år till utan också för att intresset för en gemensam utveckling är stor bland alla inblandade. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Kultur på recept!

Av , , 2 kommentarer 4

 

 
Jag har tillsammans med några kollegor från Riksdagen besökt Helsingborg för att lyssna av lite vad som sker i region Skåne. Vi fick lyssna på ett spännande projekt som nu övergått till permanent  alternativ behandlings metod  inom primärvården när det gäller att minska antalet sjukskrivningar och få människor tillbaka på arbetsmarknaden.  Det handlade om kultur på recept. Ett alternativ till de åtgärder som görs för att få människor att lättare ta steget tillbaka till ett arbete. Vi fick träffa inblandade i projektet som lyfte fram olika delar av de stora kulturutbud som finns och de beskrev hur de arbetar med att lyfta fram människors olika styrkor genom kulturen. Med små medel hade de uppnått stora effekter
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fler satsningar på vår infrastruktur!

Av , , 1 kommentar 2

 

 
Helsingborg på tisdag och Kiruna på onsdag, det är långa resor för vår Alliansregering just nu. Det är stora budget satsningar som nu görs i hela vårt land och det ger starka positiva signaler. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt sa vid besöket i Kiruna att gruvnäringen är för Sverige som oljan är för Norge. Därför sker nu stora satsningar på infrastruktur i vår norra länsdel. Det satsas stora summor både på väg och järnväg vilket är nödvändigt om gruvnäringen ska fortsätta utvecklas i den takt som den gör nu.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsning på unga och jobb!

Vår alliansregering presenterade ytterligare satsningar i går. Denna satsning på drygt 8 miljarder kronor ska skapa fler vägar för unga att komma in på arbetsmarkanden. Den stora satsning som görs sker genom att öka antalet lärlingsutbildningar och på den yrkesgymnasiala gymnasieutbildningen. Det sker även satsningar på yrkesvux och lärlingsvux för att ytterligare stärka ungas möjligheter in på arbetsmarknaden. Det är välkomna satsningar och vi måste ta krafttag för att minska arbetslösheten bland våra unga.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hopplös situation!

Av , , 2 kommentarer 2

 

FN:s nya sändebud i Syrien är nu väldigt pessimistisk till att kunna fullfölja sitt uppdrag. Det algeriske sändebudet Brahimi har suttit på posten en månad och har en dyster syn på den utveckling som pågår i landet. Jag läste en artikel om regimtrogna  poliser i landet och flera av dom var förtvivlade över vad som pågår i sitt eget land men har svårt att påverka då deras yrke är den enda försörjningskälla som finns och de vill kunna livnära sin familj. Det är en komplex situation och jag förstår hopplösheten i att vara sändebud och försöka hitta möjligheter till fredliga lösningar i landet.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Regeringen satsar på Kulturhuvudstadsåret!

 

Vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har i dag presenterat en del av de satsningar som finns med i den stora budgetpropositionen som ska presenteras i sin helhet den 20 september. En av de glädjande nyheterna som presenteras i Umeå är regeringens stora satsning på det kommande kulturhuvudstadsåret 2014. Regeringen kommer att satsa minst 80 miljoner kronor och det är positivt för den fortsatta planeringen inför den stora kultur satsning som ska ske tack vare kulturhuvudstadsåret 2014. Det finns även 25 miljoner avsatta för andra kulturevenemang i regionen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)