Ministerbesök i Lycksele!

Av , , 5 kommentarer 1

 

Migrationsminister Tobias Billström kommer på besök till Lycksele nästa vecka. Onsdag den 26 maj kommer han att göra ett antal besök i vår kommun. Det känns bra att få ministerbesök till Lycksele och jag ser fram emot en intressant dag. Tobias Billströms besök kommer precis rätt i tiden. Lycksele kommun har tagit emot många ensamkommande flykting barn och nu har EU kommissionen precis presenterat en handlingsplan för alla dessa flyktingbarn .  Det är viktigt att vi tillsammans i EU hittar gemensamma sätt att hantera besvärliga frågor som till exempel hur återvändandet kan ske på ett värdigt sätt för dem som får avslag på sin asylansökan och hur vi motverkar trafficking. Det är också bra att kommissionen föreslår ett utvecklat samarbete med ursprungs- och transitländerna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En ny lag gör inte att alla följer den!

Av , , 1 kommentar 1

Enligt svensk  lag är grooming förbjudet sedan snart ett år tillbaka. Det är ingen nyhet och jag har skrivit många inlägg om denna text förförelse på nätet som den svenska översättningen lyder. När jag läser hur unga flickor blir ombedda att klä av sig framför sina webkameror i tron om att det är ett välrenomerat företag som vill ställa frågor om deras mensskydd blir jag upprörd. Det finns en lag som förbjuder män att ta kontakt med unga flickor via nätet i sexuellt syfte. Det är en lag som kan ge fängelse för dessa brott. Det är skrämmande att dessa unga flickor blir utnyttjade på detta sätt. Det är givetvis svårt att göra en ny lag och sedan tro att alla ska följa den men den ger våra myndigheter större möjligheter att spåra upp och även lyfta fram och fälla dessa män i domstol. Moderatkvinnorna har en bla slogan på temat grooming och den lyder: Gubben med godis har lärt sig surfa! En beskrivande slogan på vad detta gäller!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Västerbotten utbildar i jämställdhet!

Av , , 2 kommentarer 1

Nu satsar Västerbottens Läns Landsting på att utbilda sina medarbetare i jämställdvård . Det är lite intressant att det är ett ämne som allt mer ofta är uppe på agendan och diskussionerna är många. Det är inte bara vården som ska vara jämställd utan hela vårt samhälle ska ha det målet. Att landstinget nu satsar på utbildning i ämnet betyder att det finns förbättringsområden att arbeta med. Det finns många studier som pekar på hur olika vi blir behandlade män/kvinnor, inte bara i sjukskrivnings frågan som jag skrivit om tidigare utan även exempelvis beroende på i vilken del av landet vi bor. Den vårdvals reform som genomförs i vårt land tror många ska leda till en mer jämställd vård utifrån att det är vi  patienter som ställer kraven och vi kan kräva vård på lika villkor. Det är ingen enkel uppgift men förhoppningsvis kan kompetensen höjas på många områden för att vårdgivare fortfarande ska vara attraktiva och få behålla patienter.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förvriden bild !

Av , , 5 kommentarer 1

 

Jag ställer mig frågande till all den mediala massa vi matas med varje dag. Det som säljer mest och givetvis det som också rapporteras mest är våld i olika former. Det är våld som leder till mord, det är våldtäkt och det är misshandel i alla former. 90% av allt dödligt våld utförs av män i vårt land. Antalet män som brukar våld som inte leder till döden är även den betydligt större än siffran för antalet kvinnor som brukar våld. Det finns i alla våra samhällsklasser och är inte beroende av  etnisk härkomst . Varför ser vårt samhälle ut som det gör? Varför har alla dessa män som begår dödligt våld sett detta handlande som en utväg? Vi har en lång väg att gå innan vi förändrat synsättet på flickor och pojkar på män/ kvinnor. Jag tror att vi i många fall helt omedvetet bygger upp krav på att killarna ska leva upp till en tuffare attityd och det kan hos många bli svårt att hantera och vi får katastrofala följder att hantera i efterförloppet. Får vi bara läsa om hur män begår grova våldsbrott blir bilden lätt förvriden.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Pensionärerna i fokus

Av , , 9 kommentarer 1

 

För mig är ett Sverige där seniorerna har det bra en viktig välfärdsfråga. För att seniorerna i ett samhälle ska ha en bra livskvalité är kvalitén i vård och omsorg extra viktigt. Här är också säkerhetsfrågorna med undvikande av fallolyckor och en säker läkemedelshantering frågor man bör titta extra på. En satsning på forskning och utveckling inom området äldrevård skulle kunna leda till en bättre livskvalitet för många seniorer. Om vi skulle lyckas att förbättra hälsotillståndet för de äldre skulle både seniorerna och samhällsekonomin vinna på det. I en stor studie jag läst där frågan kom upp vad som var den viktigaste frågan för pensionärer i dag så var svaret rätt entydigt. Pensionärerna är klara över att ett tryggt och bra boende är något av det viktigaste. Bra pensioner är också ofta uppe till debatt, vårt pensionssystem är uppbyggt för att vara långsiktigt hållbart. Det pensionssystem vi har är beslutat utifrån en bred överenskommelse mellan sex av de sju riksdagspartierna. Det var bara vänsterpartiet som valde att inte stå bakom. För att värdesäkra våra pensioner är det viktigt att många arbetar och för att pensionerna inte ska falla i värde. Pensionerna är direkt beroende av hur mycket pengar som de som arbetar betalar in i systemet.   
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Stabil plattform

Av , , 4 kommentarer 1

 

Vår allians har presenterat valplattform inför kommande mandatperiod. Viktigt är att ha en enad allians där man är överens om sättet att hantera frågorna på. Jag känner viss tveksamhet till den röd/gröna alliansens oförmåga att i många frågor presentera en enad front. Det kommer att bli svårt för (s) att driva igenom sin partpolitik med ett vänster och miljöparti som inte håller med. Några av de frågor som vår allians nu presenterar är att även fortsättningsvis ska det löna sig att arbeta, att stärka upp skola/vård/omsorg det ska vara väl skötta finanser i vårt land och att miljöfrågan står högt uppe på agendan. Det är viktiga frågor och det ger en bra plattform för Sverige  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

LOV til kvinnor!

Av , , 12 kommentarer 1

 

Lagen om ökad valfrihet i vård och omsorg(LOV)  börjar ge effekt. Ökad valfrihet i välfärden ger flera företagare  och också fler kvinnliga företagare. Vi ser nu att när människor själva får välja välfärdstjänster ger det flera kvinnliga företagare. Kvinnor startar tjänsteföretag inom sina kompetensområden bland annat hemtjänster av olika slag. Det är bra att kvinnors arbetsmarknad äntligen släppts fria från kommunernas monopol. Det ska bli spännande att se vad detta kommer att innebära på lång sikt för kvinnor och företagande. Tyvärr hyser vi inte samma utveckling inom hälso och sjukvård ännu. Landstingen styr regelverket för de olika vårdvalen och här har det ännu mest varit de stora vårdföretagen som stått som alternativ till landstingsvård. Här behöver vårdvalsavtalen ses över. Det skulle leda till en mycket större valfrihet om småföretagande i hälso och sjukvården var mera möjligt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Krisens efterdyningar

Av , , 7 kommentarer 0

Det som sker i Europa påverkar oss alla, både positivt och negativt. Det gågna valet i Storbritannien är en sådan händelse. Vår statsminister Fredrik Reinfeldt säger i en artikel att han välkomnar den nya premiärministern David Cameron och att det ställs stora krav på förändring i hela landet. Vi påverkas av den gigantiska krisen i Grekland där jag inte förstår varför grekerna själva inte inser behovet av förändringar i levnadsförhållanden. Den stora marknaden där Sverige bara är ett litet land påverkas av länderna i Europa och börsen går upp och ned beroende på hur våra makthavare presenterar sparpaket och stödpaket. Lite skrämmande är det att efterdyningarna av den stora finanskrisen drar fram och vi i Sverige som har lyckats klara oss förhållandevis bra genom krisen nu påverkas av länder som klarat krisen betydligt sämre.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

M- stöd ökar!

Av , , 6 kommentarer 3

 

 
Det blir mer och mer spännande i debatterna kring valet i höst. Företaget Novus presenterar en ny opinions undersökning som visar ett starkt stöd för Moderaterna. Partiet har stöd från 31,2% av svenskarna.  Partiet når därmed sitt högsta värde i Novus mätningar sedan riksdagsvalet 2006. När jag är ute och diskuterar med människor på arbetsplatser runt om i vårt län så är det intressant att höra att många tycker att Alliansen och framförallt (M) arbetar på ett positivt och utvecklande sätt med arbetslinjen. Det finns många förbättringsområden men de flesta är överens om att det är bättre att satsa på arbetstillfällen och utbildning. Att presentera en politik som inte ser hela Sverige kommer att slå tillbaka på en själv och det är bra att många funderar över detta.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Ökat skydd för våra kvinnor!

Av , , 7 kommentarer 0

 

Jag har i tidigare inlägg skrivit om kvinnojourens arbete i Sverige och vilket viktigt arbete de gör för många av alla utsatta kvinnor vi har i vårt land. Trots att många av mina läsare inte håller med om mina åsikter och tycker att jag överdriver den utsatta situation som många kvinnor befinner sig i så är det precis så det ser ut i vårt land. Den största andel övergrepp som sker på kvinnor sker i hem miljö av en nära anhörig. Nu kommer vår justitieminister Beatrice Ask med ett förslag att se över säkerheten för alla dessa kvinnor som befinner sig i en våldsutsatt situation. Förslaget går ut på att dessa kvinnor ska få ett larmskydds paket av polisen där det ingår bla larmtelefon med gps-mottagare. Det är ett steg för att dessa kvinnor ska känna sig säkrare att vistas utomhus och i sitt eget hem. Jag tycker det är ett bra förslag och väntar på ytterligare förslag som utlovats.  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)