Partiledardebatt i dag!

I dag är det partiledardebatt i Riksdagen. Det är intressant att lyssna på hur alla de fyra oppositionspartierna lyfter fram sina lösningar för Sverige. Socialdemokratena lanserar sin lösning för att minska ungdomsarbetslösheten. De höjer arbetsgivaravgiften för att anställa unga under 26 år och kommer att kompensera stat,kommun och landsting för detta. De privata näringslivet kommer inte att få ta del av denna kompensation. Det är intressant hur man tänker sig att vi ska fortsätta utveckla vårt näringsliv när (S) väljer bort ett näringsliv som genererar skatteinkomster till vår välfärd.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Abort en samvetsfråga?

 

I mitt uppdrag som riksdagsledamot har jag bland annat valt att arbeta för mänskliga rättigheter.  Det är ett område som rymmer många olika frågor och att dessutom lyfta fram frågor som handlar om SRHR( sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter) gör området till en stor utmaning. Jag läste en artikel som handlade om abortfrågan. Det är en kontroversiell fråga i världen och inte desto mindre i vårt närområde i Europa. Det finns många länder som begränsar en kvinnas rätt att själv bestämma över sin egen kropp och det är i min värld en inskränkning av våra mänskliga rättigheter. Att istället tvinga kvinnor till osäkra aborter med risk för svåra komplikationer som följd är inte rätt väg att gå. Att göra abortfrågan till en samvetsfråga där  ex.vårdpersonal ska kunna vägra utföra vissa ingrepp på grund av religiösa, kulturella eller andra skäl är för mig en felaktig väg att gå. Jag tycker vi ska lyfta fram ex. ungdomsmottagningar för att bättre informera och kunna ge rådgivning till både unga killar och tjejer. Detta är långifrån en självklarhet i Europa. 
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

(V) vill förbjuda vinster!

Av , , 10 kommentarer 7

I dag går (S) företrädare ut och kräver stora begränsningar för uttag av vinster i företag som driver verksamhet  i välfärden. Företrädare för (V) kräver ett total förbud för uttag av vinster i företag som driver verksamhet i välfärden. Regeringen har redan infört begränsningar för  rikskapitalbolag ska kunna ta ut och placera vinster ur våra välfärdsföretag. Det finns i dag nästan 200 000 personer som arbetar och driver företag inom vår välfärdssektor. Dessa företag behöver som alla andra företag en vinst för att kunna reinvestera och utveckla sitt företag. Ska vi fortsätta driva den välfärd vi har i dag är vi beroende av att vi har ett näringsliv som vågar satsta på företagande och då kan vi inte begränsa detta med regler som förbjuder eller begränsar vinster på ett sådant sätt som både (V) och (S) vill göra. Läs mer imitt och min kollegas svar till Jonas Sjöstedt (V) i dagen VK

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utvecklingen går sakta framåt!

 

Jag lyssnade på vår biståndsminister Gunilla Carlsson häromdagen och det var en intressant genomgång av de arbete som pågår med att se över de tidigare milleniemål som FN har satt upp och revidera dessa. Flera av de mål som finns i dag har uppnåtts och det visar på att det sker en positiv utveckling för många länder. Tack vare att den inhemska privata sektorn genererar tillväxt i allt fler afrikanska stater har länderna blivit mindre beroende av internationellt bistånd. Jag har  träffat företrädare från Liberia och de berättar om ett land som ett av de fattigaste i världen där korruptionen är stor. Här går utvecklingen sakta framåt tack vare att utländska investerare startar företag och skapar arbetstillfällen.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ambulansen satsar på säkerhet!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Ambulanssjukvården i länet har fått både ris och ros från Hjärt och lungfonden i deras senaste undersökning om inställelse tider vid ett larm. Ett av många positiva områden inom ambulanssjukvården är den satsning som gjorts på förarutbildning. I år vann ambulanssjukvården i Västerbotten årets prehospitala pris för sin unika utryckningsförarutbildning. Utbildningen gör brådskande ambulanstransporter säkrare genom kunskap och övningar i bland annat omkörningar och anpassad hastighet. Det sker ca 9000 ambulansutryckningar varje år i Västerbotten och ett snabbt och professionellt ingripande kan i många fall vara livsavgörande, då är det av stor betydelse att förarna har en bra utbildning

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Inbördeskrig!

 

Syrien ett land i total kaos. Det är inbördeskrig i landet och det kan vara svårt att förstå vem som krigar mot vem. Den mänskliga tragedin är stor och män, kvinnor och barn dör i stort antal varje dag. FN:s säkerhetsråd försöker förstärka sanktionerna mot landet men problemet är att Ryssland är så stark i sitt veto mot alla sanktioner. Sverige är ett av de länder som ger störst humanitärt bistånd till Syrien och det är svårt att komma in i landet. Biståndet kanaliseras genom organisationer som verkar utanför landets gränser för att hjälpa den flyende befolkningen från Syrien. Det är viktigt att omvärlden inte ger upp sitt arbete för att främja fred i landet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Valet lämnade avtryck!

 

Valet i Georgien har lämnat avtryck hos mig. Som observatör av valet kan jag säga att det gick demokratiskt tillväga på de flesta områdena. Vad som däremot ska hända nu efter valet är ett enda stort frågetecken. Det parlamentariska läget är förvirrat. En majoritet leds av en president från oppositionen. Landet har byggt ett helt nytt parlament som invigdes förra månaden och det ligger tre timmars dålig bilväg från huvudstaden. Hälften av de som arbetar inom departementen har sagt att de inte kommer att följa med till det nya parlamentet. Drygt 60% av parlamentarikerna är nya tack vare valresultatet. Detta bådar inte gott för en demokratisk utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inga trovärdiga förslag!

Av , , 3 kommentarer 2

 

Nu har alla oppositionspartier lagt sina budgetmotioner och det är intressant att konstatera att om de ska ta ansvar för Sverige innebär det skattehöjningar på drygt 30 miljarder kronor. Jag ställer mig frågande till hur (S) vill stimulera näringslivet med höjd arbetsgivaravgift för ungar, höjd restaurang moms, minska möjligheterna att använda sig av RUT och ROT avdrag. Vad jag också funderar över är om (S) tänker gå med på miljöpartiets krav på höjd bensinskatt. Detta kommer att bli förödande för oss som bor i Norrland. Förslagen är många från de olika oppositionsparterna och jag har svårt att se ett gemensamt budgetförslag som är trovärdigt

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Anpassade regler för Industrihus

 

Alliansregeringen har lagt fram en budget och den bygger till stora delar på att vi har ett näringsliv som kan bära vår välfärdsutveckling. Regeringen satsar på olika åtgärder för att stimulera ökat företagsamhet och det är betydelsefullt. Jag har vid flera tillfällen lyft frågan om kommuners möjlighet att hyra ut lokaler till företag och näringsidkare. Reglerna kring denna fråga är inte anpassade till hur verkligheten ser ut i dag och måste därför anpassas och förändras.  I år har jag lagt en motion som handlar om behovet av denna regelförenkling och ser fram emot behandlingen av denna.
 
 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Det bor människor i hela Västerbotten!

Av , , 7 kommentarer 10

 

Hur ser tillgängligheten ut i Västerbotten.? När det gäller ambulanssjukvård så finns det stora skillnader i vårt län. Jag och Nicklas Sandström skrev en debattartikel på detta ämne och jag har fått mycket feedback på den.  Ambulansjukvården i våra städer uppfyller en bra tillgänglighet men man behöver inte komma långt utanför innan det ser helt annorlunda ut. Hjärt och Lungfonden har presenterat statistik över tillgängligheten i Västerbotten och den undersökningen är gjord innan landstinget beslöt försämra tillgängligheten stort i inlandet. Jag tycker inte man som ansvariga inom landstinget kan glömma bort att det bor människor i hela Västerbotten.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)