Indoktrinering från Kina!

Av , , 5 kommentarer 9

Kina ett land med 1,3 miljarder innevånare är med andra ord en av världens stormakter. Tyvärr finns det mycket att önska när det kommer till frågan om respekten för de mänskliga rättigheterna. Jag träffade två starka förespråkare för mänskliga rättigheter i Kina som dessutom spelat in en film som heter " The courage to belive" Den handlar om kvinnan på bilden Jennifer Zeng som blir fängslad och torterad för att hon utövar Falun gong. Det är en stark film som pekar på Kinas stora maktapparat där man indoktrinerar människor att tro på regimens rätta väg.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Delade turer !

Av , , 6 kommentarer 7

Det blir allt vanligare med delade arbetspass. I en ny kartläggning svarar nio av tio kommuner att de använder delade turer, som är fördelaktiga för arbetsgivaren. Över hälften av dem säger att de delade turerna har ökat. Att få dagen upphackad av delade pass är inte lika positivt för den anställde. Om du bor långt ifrån din arbetsplats hinner du inte hem och kan nyttja din ledighet, du får obetalda håltimmar mitt på dagen . Moderatkvinnorna har i vårt nya jämställdhetsprogram tydligt tagit ställning mot delade turer eftersom det inte gynnar arbetstagaren och höjer inte heller kvaliteten inom vård och omsorgen. Att tvinga medarbetaren att vara ledig mitt på dagen när det finns bäst utrymme att ge lite extra guldkant på tillvaron till de äldre inom äldreomsorgen är inte rätt väg att gå. Att vända trenden till mindre delade turer är ett måste!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

 

Höjd (S)katt och ingen valfrihet!

Av , , 8 kommentarer 3

 

Nu kommer uttalande efter uttalande från den tidigare så tysta (S) oppositionen
S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad var i söndags väldigt tydlig med att hon inte tycker att det Socialdemokratiska partiets aviserade skattehöjningar på 30 miljarder kronor är tillräckliga. Sommestad anser att (S) bör gå fram med ytterliggare skattehöjningar för att säkra välfärden. (S) ideologin har en stor tilltro till att skatteuttag är lösningen på utveckling av vår välfärd.

Föräldraförsäkringen ska enligt (S) delas in i tre delar- en tredjedel för vardera vårdnadshavaren och en tredjedel som båda vårdnadshavarna kan ta ut. Varför inte låta föräldrarna själva bestämma hur man vill ta ut sin föräldraledighet. Det kan inte vara en statlig angelägenhet att planera hur alla  familjer  planerar sina liv. Det är en tråkig tilltro till att familjer ska kunna ta egna beslut om vad som passar just dom bäst!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnornas vinter!

 

”Den arabiska våren har blivit kvinnornas vinter”. Detta uttryckte en kvinna från Tunisien i en artikel jag läste förra veckan. Trots att mycket positivt har hänt sedan den tidigare regimen fallit så återstår många stora utmaningar. Ökad yttrandefrihet betraktas som en av de viktigaste resultaten av revolutionen och den tidigare regimens kollaps.  Men trots denna positiva utveckling finns det fortfarande tecken på en kringskuren yttrandefrihet. Ett antal händelser har rapporterats där journalister blivit misshandlade eller bestulna på sina kameror. Några tunisiska journalister har också utsatts för dödshot och anklagats för att vara för frispråkiga. Kvinnorna som stod i första ledet under revolutionen trodde att deras röster skulle bli hörda på ett annat sätt men det är fortfarande många hinder som måste övervinnas. Det är inte så självklart att det blir sommar efter en vår!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En dag för kvinnor!

I dag är det den 8 mars vilket innebär att det är den Internationella kvinnodagen. Det är bra att FN har beslutat att uppmärksamma vissa dagar och lyfta fram betydelsen av viktiga frågor. Det är inte bara viktigt att en sån här dag uppmärksammas utan att vi faktiskt funderar vad som har hänt och om vi är på rätt väg i kvinnor och mäns jämställdhet, om hur kvinnor i världen har det. Det finns mycket intressant att uppmärksamma. Jag har skrivit en artikel på Newsmill där jag pekar på allt som vår alliansregering har gjort för att förbättra för kvinnor och det tycker jag är värt att lyfta fram en sån här dag. 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 

Inget förebyggande utan bromsmedicin istället!

Av , , 1 kommentar 1

Jag landade tidigt i går morse efter en intensiv och intressant resa tillsammans med vår biståndsminister Gunilla Carlsson. Vi har besökt Zimbabwe och Botswana i 2 dagar. Anledningen var att delta i ett högnivå möte om hälsobistånd. Vi hann även göra en rad intressanta besök. Något som var väldigt tydligt är den stora skillnad det är mellan de båda grannländerna. Zmbabwe saknar helt demokratiska institutioner och det är stor oro i landet. Botswana har däremot en stark demokrati med en tydlig ledare som arbetar tillsammans med institutionerna för att förbättra. Det som är en stor utmaning i Botswana  är att HIV/Aids är vanligt och det sker inget aktivt preventivt arbete utan man satsar på att ge bromsmediciner istället till de som redan är smittade. Det civila samhället som ska vara motparten i detta stödarbete är väldigt svagt och har inga resurser att arbeta förebyggande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mödradödliget upp till debatt!

Av , , 2 kommentarer 1

 

I dag har utrikesutskottet debatt i Riksdagen. Det handlar om politik för globalutveckling och jag ska upp i talarstolen och prata om en viktigt fråga nämligen mödradödlighet. Det är ett av de milleniemål som FN har svårast att uppfylla och kommer därför att vara ett av de milleniemål som kommer att prioriteras inför planeringen av kommande milleniemål. Sverige hade i början av 1900-talet rätt dystra siffror när det handlade om mödradödlighet men vi har gjort en positiv resa inom området och har nu väldigt låga siffror. Många länder i Afrika ligger på samma siffror som Sverige låg på för 100 år sedan. Det är därför betydelsefullt att vi prioriterar arbetet med sexualupplysning, preventivmedelsrådgivning, utbildning av barnmorskor för att försöka minska mödradödligheten.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svårt att kombinera!

 

Att vara kommunpolitiker är för många en tuff uppgift. Nyligen utgiven statistik visar att var sjätte kommunpolitiker väljer att hoppa av sitt uppdrag. Vanligast är avhoppen bland unga kvinnor. Det är för många en svår uppgift att kombinera ett politiskt uppdrag med sitt övriga liv. En annan utmaning är att om man har en anställning i ett mindre företag som ofta är fallet i Sverige så är det svårare att vara ledig från sitt arbete. Oavsett om en arbetsgivare inte kan neka tjänstledighet för politiska uppdrag blir det en sårbarhet som många upplever som svår. Det är med andra ord en tuff utmaning att få en fortsatt tillväxt inom politiken oavsett partitillhörighet.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Surrogatmödraskap ingen enkel fråga!

Av , , 2 kommentarer 3

Surrogatmödraskap, är i dag inte tillåtet i Sverige, men regeringen ska utreda frågan. Jag läste en artikel som visar att minst 100 barn kommit till Sverige, efter att barnlösa par använt sig av en surrogatmamma i utlandet. Frågan om surrogatmödraskap har utretts av Statens medicinsk-etiska råd, och en majoritet i rådet vill ändra nuvarande lagstiftning. Det är ingen enkel fråga och jag tycker det är bra att att det medicinsk-etiska rådet som är rådgivande till regeringen är enig i denna fråga. En tydlig hållning från rådet är att ett surrogatmödraskap inte ska handla om att tjäna pengar. Surrogatmödraskap är tillåtet i många EU länder och det är positivt att även Sverige ser över vår lagstiftning i frågan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sverigemöte och EU!

Sverigemöte i Karlstad. Moderata företrädae från kommun, landsting och riksdag är samlade till två dagar med spännande seminarier och utbildning. Jag ska medverka i en paneldebatt om vår nya moderata Europaplattform, där jag tillsammans med sex andra företrädare arbetat fram ny politik för vårt samarbete inom den Europeiska unionen. Det finns mycket att önska från det samarbete vi har idag och jag känner mig nöjd över att vi nu ställer krav på förnyelse och regelförenklingar för ett fortsatt arbete. Det är en förutsättning att även EU hänger med i den utveckling som sker.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)